WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Відтворення господарських операцій у бухгалтерському балансі підприємства - Курсова робота

Відтворення господарських операцій у бухгалтерському балансі підприємства - Курсова робота

а) відкрити синтетичні рахунки бухгалтерського обліку (на основі статей балансу), проставити залишки на початок місяця по кожному відкритому рахунку.

а)

Статті балансу

Синтетичний рахунок

Залишки на початок місяця

Основні засоби (залишкова вартість)

10

42600

Матеріали

20

13800

Незавершене виробництво

23

6400

Готова продукція

26

10300

Каса

30

20

Розрахунковий рахунок

31

16200

Розрахунки з різними дебіторами

37

1700

Статутний капітал

40

65520

Кредиторська заборгованість по оплаті праці

66

3400

Розрахунки з постачальниками

63

2100

Нерозподілений прибуток

44

20000

За звітний період (листопад) на підприємстві "Альфа" здійснено такі господарські операції:

Зміст господарських операцій

СУМА грн.

1 . Перераховано з розрахункового рахунку постачальникам

425

2. Відпущено на виробництво продукції матеріалів

1700

3 . Надійшло на розрахунковий рахунок від дебіторів

820

4. Одержано матеріали від постачальників

700

5 . Одержані в касу грошові кошти з розрахункового рахунку

2200

6. Видано з каси заробітну плату

2200

Варіант3.2

б) відобразити на відкритих рахунках рух засобів та джерел їх утворення за даними господарськими операціями, визначити дебетові та кредитові обороти, вивести сальдо по кожному рахунку на кінець місяця;

б)

Дт

Кт

Сума

Зміст операції

63

31

425

Перераховано кошти з розрахункового рахунку постачальникам

23

20

1700

Відпущено на виробництво продукції матеріалів

31

37

820

Надійшли кошти на розрахунковий рахунок від дебіторів

20

63

700

Одержано матеріали від постачальників

30

31

2200

Одержані в касу грошові кошти з розрахункового рахунку

66

30

2200

Видано з каси заробітну плату

дебетові та кредитові обороти по рахунках

Статті балансу

Синтетичний рахунок

обороти

Дт

Кт

Основні засоби (залишкова вартість)

10

Матеріали

20

700

1700

Незавершене виробництво

23

1700

Готова продукція

26

Каса

30

2200

2200

Розрахунковий рахунок

31

820

2625

Розрахунки з різними дебіторами

37

820

Статутний капітал

40

Кредиторська заборгованість по оплаті праці

66

2200

Розрахунки з постачальниками

63

425

700

Нерозподілений прибуток

44

Статті балансу

Синтетичний рахунок

Залишки на кінець місяця

Основні засоби (залишкова вартість)

10

42600

Матеріали

20

12800

Незавершене виробництво

23

8100

Готова продукція

26

10300

Каса

30

20

Розрахунковий рахунок

31

14395

Розрахунки з різними дебіторами

37

880

Статутний капітал

40

65520

Кредиторська заборгованість по оплаті праці

66

1200

Розрахунки з постачальниками

63

2375

Нерозподілений прибуток

44

20000

в) відобразити зміни у балансі підприємства "Альфа".

в)

АКТИВ

Сума

ПАСИВ

Сума

Основні засоби (залишкова вартість)

42600

Статутний капітал

65520

Матеріали

12800

Кредиторська заборгованість по оплаті праці

1200

Незавершене виробництво

8100

Розрахунки з постачальниками

2375

Готова продукція

10300

Нерозподілений прибуток

20000

Каса

20

Розрахунковий рахунок

14395

Розрахунки з різними дебіторами

880

БАЛАНС

89095

БАЛАНС

89095

Список літератури:

  1. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій Затверджений НаказомМіністерства фінансів України від ЗО листопада 1999р, № 291.

  2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс, затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87

  3. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств І організацій (затверджено Міністерством фінансів України, наказ №291 віл ЗО. II, 1999р.)

  4. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку - К.: 2000.

  5. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для студентів вузів спеціальності 7.05106."Облік і аудит". / Вид. 2-е, доп. і перероб.- Житомир: ЖІТІ. 2000. - 640 с.

  6. Шепітко Г.Ф., Ромащевська Н.О. Практикум з теорії бухгалтерського обліку; Навчальний посібник.- К: Вид-во Європ. Ун-ту, 2001. - 139 с.

  7. Бухгалтерський фінансовий облік. Конспект лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106. "Облік і аудит" / За ред. проф. Бутинця. Житомир: ЖІТІ, 2001. -288 с.

5


 
 

Цікаве

Загрузка...