WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Відтворення господарських операцій у бухгалтерському балансі підприємства - Курсова робота

Відтворення господарських операцій у бухгалтерському балансі підприємства - Курсова робота

Ці чотири типи операцій охоплюють всі варіанти змін у балансі.

16.Загальне поняття і визначення бухгалтерського балансу як складової частини методу бухгалтерського обліку. Актив і пасив балансу. Обґрунтування рівності підсумків активу і пасиву балансу. Статі, розділи та групи балансу.

Бухгалтерський баланс – універсальна форма звітності, яка показує здобутки підприємства за певний проміж часу. Баланс являє собою спосіб економічного групування та узагальненого відображення у грошовому вимірнику наявних господарських засобів і джерел їх утворення. Особливість балансу – рівність між загальною вартістю господарських засобів і джерел їх утворення, тобто між активом та пасивом.

Бухгалтерський баланс несе в собі інформацію, яка є дуже важливою не тільки для зовнішніх споживачів підприємства: податкові органи, банки, акціонери, інвестори та ін. (бо вони виконують контроль за надходженням коштів у бюджет країни від підприємств, оцінюють його платоспроможність, ризик здійснення фінансових інвестицій або розглядають можливість купівлі на фондовому ринку цінних паперів) але й для внутрішніх її споживачів: засновники, партнери по бізнесу (бо вони спираючись на данні приведені у балансі приймають відповідні управлінські рішення).

Форма бухгалтерського балансу та інструкція щодо його використання розробляється та затверджується Міністерством фінансів України за погодженням із Державним комітетом статистики України.

Бухгалтерські баланси бувають, як правило, місячні, квартальні, піврічні, дев'ятимісячні та річні.

Для окремого відображення господарських засобів і джерел їх утворення у балансі, він має вигляд двосторонньої таблиці. Відображення господарських засобів (ліва частина балансу) – це актив, відображення джерел утворення господарських засобів (права частина) – це пасив. Існують дві форми балансу: горизонтальна та вертикальна.

Горизонтальна – коли актив знаходиться у лівій частині балансу, а пасив - у правій.

Вертикальна – коли актив і пасив розміщуються в колонці один за одним (використовується у деяких країнах, зокрема в Японії).

Всі господарські засоби та джерела їх утворення показуються у балансі у розрізі статей.

Стаття балансу – складова частина активу або пасиву балансу, яка являє собою відображення у грошовому вимірнику сукупності однорідних видів господарських засобів або джерел їх утворення.

Підсумки по активу і пасиву повинні бути рівні між собою. Це зумовлене тим, що господарські засоби відповідають у сумі джерелам їх утворення. На цьому ґрунтується сама назва балансу, що означає рівновагу.

Розділ балансу – сукупність статей активу або пасиву бухгалтерського балансу, об'єднаних в економічно однорідні групи господарських засобів та джерел їх утворення. За основу групування статей балансу взято економічну класифікацію господарських засобів та джерел їх утворення.

У бухгалтерському балансі відображується інформація про господарські засоби та джерела їх утворення як на початок, так і на кінець звітного періоду (початок-кінець року, кварталу, півріччя, місяця). Співставляючи дані за кожною статтею на початок та на кінець звітного періоду, легко визначити зміни, що відбулися на протязі нього.

Зміст і форму Балансу та загальні вимоги до розкриття статей визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 „Баланс", який є нормативним документом (затверджений Міністерством фінансів України 31 березня 1999р. №87). Стандартом визначено, що норми цього Положення (стандарту) застосовуються до балансів підприємств, організацій, та інших юридичних осіб усіх форм власності (крім бюджетних установ та банків).

Згідно стандарту, Актив Балансу вміщує три розділи:

  1. Необоротні активи

  2. Оборотні активи

  3. Витрати майбутніз періодів.

Пасив балансу вміщує п'ять розділів:

  1. Власний капітал.

  2. Забезпечення наступних витрат і платежів.

  3. Довгострокові зобов'язання

  4. Поточні зобов'язання.

  5. Доходи майбутніх періодів.

Розділи у свою чергу поділяються на статті, статті – на групи, які уособлюють собою план рахунків у балансі і дають більш розгорнуту інформацію.

Частина друга

Практичні завдання

Завдання 1.3

За даними про активи та джерела їх утворення на підприємстві, що здійснює підприємницьку діяльність у виробничо-торгівельній сфері за станом на 1 вересня 200__ р.

Активи та джерела їх утворення

Сума. грн.

1.

Будівля цеху

12300

00

2.

Кіоск

3000

3.

Обладнання

15800

4.

Знос основних засобів

5000

5.

Малоцінні і швидкозношувані предмети

150

6.

Статутний капітал

10000

7.

Сировина і матеріали

4630

8.

Незавершене виробництво

1270

9.

Готова продукція

2040

10.

Товари

20

11.

Заборгованість до бюджету по податках

4870

12.

Каса

300

13.

Заборгованість постачальникам

2540

14.

Розрахунковий рахунок

2900

15.

Короткострокові кредити банку

20000

а) здійснити групування* активів та джерел їх утворення підприємства.

b) визначити розмір власного капіталу,

с) визначити суму зобов'язань підприємств.

*Групування оформити таблицею:

Активи

Сума грн.

Джерела утворення активів

Сума грн.

а)

Активи

Сума грн.

Джерела утворення активів

Сума грн.

Будівля цеху

12300

00

Статутний капітал

10000

Кіоск

3000

Заборгованість до бюджету по податках

4870

Обладнання

15800

Заборгованість постачальникам

2540

Знос основних засобів

5000

Короткострокові кредити банку

20000

МШП

150

Сировина і матеріали

4630

Незавершене виробництво

1270

Готова продукція

2040

Товари

20

Каса

300

Розрахунковий рахунок

2900

b) За даними створеної таблиці власний капітал складається з "Статутного капіталу", розмір якого у грошовому еквіваленті становить 10000грн.

с) Сума зобов'язань підприємства складається із "Заборгованості до бюджету по податках", "Заборгованості постачальникам" та з "Короткострокових кредитів банку" і становить у грошовому еквіваленті 27410грн.

Завдання 2.1

Початкова валюта балансу становить 10000 грн. Якою стане валюта балансу після виконання операцій:

а) сплачено постачальникам з розрахункового рахунку - 500 грн.;

b) оприбутковані на склад матеріали від постачальника - 680 грн.;

с) одержано в касу з розрахункового рахунку - 150 грн.;

а) = 9500грн. (Зменшення валюти балансу на 500грн.)

b) =10180грн. (Збільшення валюти балансу на 680грн.)

с) = 10180грн. (Валюта балансу залишиться незмінною, бо операція відбувається у межах активу балансу, і ніяк не відбивається на його пасиві)

Завдання 3.1, (2),(3),(4)

За станом на 1 жовтня підприємство "Альфа" мало такий баланс:

АКТИВ

Сума

ПАСИВ

Сума

Основні засоби (залишкова вартість)

42600

Статутний капітал

65520

Матеріали

13800

Кредиторська заборгованість по оплаті праці

3400

Незавершене виробництво

6400

Розрахунки з постачальниками

2100

Готова продукція

10300

Нерозподілений прибуток

20000

Каса

20

Розрахунковий рахунок

16200

Розрахунки з різними дебіторами

1700

БАЛАНС

91020

БАЛАНС

91020


 
 

Цікаве

Загрузка...