WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Відображення на рахунках витрат по створенню підприємства - Курсова робота

Відображення на рахунках витрат по створенню підприємства - Курсова робота

Документи на відкриття банківських рахунків (див. рис. 5) суб'єкти підприємницької діяльності подають до банку особи, які мають право першого і другого підписів з пред'явленням своїх паспортів. Уповноважений працівник банку в присутності осіб, які відкривають рахунки, знімає копи з чотирьох сторінок паспорта або документа, що його замінює, які зберігаються у справі.

Документи, що подаються до банку для відкриття рахунку

Юридичні особи

 • заява встановленого зразка про відкриття рахунку. Її підписують керівник та головний бухгалтер підприємства. Якщо в штаті немає посади головного бухгалтера чи іншої службової особи, на яку покладено функцію ведення бухгалтерського обліку та звітності, то заяву підписує лише керівник

 • копія свідоцтва про державну реєстрацію, засвідчена нотаріально чи органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію

 • копія належним чином зареєстрованого статуту (положення), засвідчена нотаріально чи органом, який здійснює реєстрацію

 • копія документу, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік, засвідчена податковим органом, нотаріально або уповноваженим працівником банку

 • картка із зразками підписів осіб, яким надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів, завірена нотаріально або вищестоящою організацією в установленому порядку. У картці має бути також зразок відбитку печатки підприємства

 • довідка про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України

Фізичні особи

 • заява встановленого зразка про відкриття поточного рахунку (бланк можна отримати в банку), підписана суб'єктом підприємницької діяльності

 • копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, засвідчена нотаріально або органом, що його видав

 • копія документу, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік, засвідчена податковим органом, нотаріально або уповноваженим працівником банку

 • довідка про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України

картка із зразками підписів, що надаються в присутності працівника банку, який відкриває рахунок, та засвідчується цим працівником або нотаріально

Рис. 5. Документи, що подаються до банку для відкриття рахунку

Фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності, які здійснюють свою діяльність без створення юридичної особи, поточний та інші рахунки відкриваються на їх ім'я за умови надання паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу.

При відкритті поточного рахунку (після державної реєстрації підприємства) банк видає для підписання договір про відкриття та обслуговування поточного рахунку. До нього, як правило, додаються дані про тарифи на обслуговування. Після відкриття рахунку в банку про це необхідно повідомити податкову інспекцію, для чого подається два повідомлення з банку та одне від підприємства.

По закінченню реєстрації підприємство повинно мати наступні документи (див. рис. 6).

Д

О

К

У

М

Е

Н

Т

И

Статут (1-й примірник)

Свідоцтво про державну реєстрацію (1-й примірник)

Свідоцтво про реєстрацію в статуправлінні (1-й примірник)

Свідоцтво про реєстрацію в податковій інспекції

Свідоцтво платника ПДВ (якщо це передбачено законом)

Договір з банком про обслуговування

Довідка про реєстрацію в Пенсійному фонді

Довідка з фонду зайнятості

Печатка та кутовий штамп

Рис. 6. Документи суб'єкта підприємницької діяльності

Витрати, понесені підприємством при його створенні, відображаються в бухгалтерському обліку наступним чином (Табл.1):

Таблиця 1

№ oп.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума, гри.

Д-т

К-т

1

2

3

4

5

1

Віднесено на витрати послуги юридичної фірми, оплачені засновником (підприємство - неплатник ПДВ)

92

685

600

2

Відображено послуги юридичної фірми, оплачені засновником (підприємство - платник ПДВ)

92

685

500

3

Виділено податковий кредит із вартості послуг юридичної фірми. оплачених засновником (підприємство - платник ПДВ)

641

685

100

4

Відображено оплату послуг юридичної фірми, оплачених засновником

685

372

600

5

Оголошено розмір статутного капіталу

46

40

11800

6

Внесено до статутного капіталу грошові кошти засновником

311

46

3540

7

Віднесено на витрати нотаріальні послуги, оплачені засновником (крім вартості нотаріальних послуг, оплачених до реєстрації підприємства)

92

372

30

8

Відображено вартість послуг з реєстрації в управлінні статистики, оплачених засновником

92

372

119

9

Відображено вартість послуг з реєстрації в управлінні статистики, оплачених засновником

92

372

15,5

10

Віднесено на витрати вартість послуг з ксерокопіювання, оплачених засновником

92

372

5

11

Віднесено їй витрати вартість реєстрації як платника ПДВ

92

372

23

12

Віднесено на витрати банківські послуги з відкриття поточного рахунку, які оплачені грошовими коштами, внесеними до статутного капіталу

92

311

100

13

Відображено послуги дозвільної системи, оплачених засновником

92

372

51

14

Послуги з виготовлення печатки сплачені засновником

631

372

60

15

Оприбутковано печатку (підприємство - неплатник ПДВ)

112

685

60

16

Оприбутковано печатку (підприємство - платник ПДВ)

112

685

50

17

Виділено податковий кредит з вартості послуг з виготовлення печатки (підприємство - платник ПДВ)

641

685

10

18

Нараховано амортизацію печатки

92

131

3

19

Оплачено вартість патенту з поточного рахунку підприємства

39

311

30

20

Віднесено на зменшення початку на прибуток вартість патенту

641 (прибуток)

39

30

21

Відображено вартість оплаченої з поточного рахунку підприємства ліцензії

92

311

200

22

Відшкодовано витрати понесені засновником згідно авансового звіту (компенсація витрат з реєстрації підприємства)

372

301

903,5

Список літератури

 1. Бухгалтерский учёт: сборник систематизированного законодательства [Текст]: сборник. - 12-е изд., перераб. и доп. - Х.: Фактор, 2005. - 564 с.

 2. Бухгалтерський облік в Україні [Текст]: навчальний посібник / Мін-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; ред. Р. Л. Хом`як. - 7-е вид., доп. і перероб. - Львів: Інтелект-Захід, 2008. - 1224 с.

 3. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій [Текст]: наказ / Україна. Міністерство фінансів. - [Б. м.: б. и.], 1999. - Б. ц.

 4. Керимов В.Э. Бухгалтерский финансовый учет [Текст] : учебник / В. Э. Керимов. - 2-е изд., изм. и доп. - М.: Дашков и К, 2008. - 704 с.

 5. Організація бухгалтерського обліку [Текст]: навчальний посібник / Мін-во освіти і науки України, Чернігівський держ. технолог. ун-т ; ред. В.С. Лень. - К.: ЦНЛ, 2006. - 696 с.

 6. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій [Текст]: наказ / Україна. Міністерство фінансів. - [Б. м.: б. и.], 1999. - Б. ц.

 7. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні [Текст]: закон України / Україна. Закон. - [Б. м.: б. и.], 1999. - Б. ц.

 8. Сопко В.В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством [Текст]: навчальний посібник / В.В. Сопко; Мін-во освіти і науки України, КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. - К.: КНЕУ, 2006. - 526 с.

 9. Ткаченко, Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України [Текст]: підручник / Н.М. Ткаченко. - 6-е вид. - К.: А.С.К., 2005. - 784 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...