WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Відображення в балансі витрат і доходів майбутніх періодів - Курсова робота

Відображення в балансі витрат і доходів майбутніх періодів - Курсова робота

Таблиця 1. Підгрупи позабалансових рахунків

Майнові

Призначені дія обліку цінностей, які не належать господарюючому суб'єкту, проте знаходяться в його користуванні або розпорядженні

Орендовані необоротні актини

Активи на відповідальному зберіганні

Умовних прав і зобов`язань

Враховуються потенційні права та зобов'язання, які залежать від майбутніх подій, що виникнуть з попередніх угод

Контрактні зобов'язання

Непередбачені активи й зобов'язання

Гарантії та забезпечення надані

Гарантії та забезпечення отримані

Операційно-контрольні

Використовуються для контролю за окремими операціями, які не відображаються в системі балансових рахунків, а також для обліку майна, що належить підприємству, але передане іншим господарюючим суб'єктам в капіталізований фінансовий лізинг

Списані активи

Бланки суворого обліку

Позабалансові рахунки, як і балансові, мають двозначну нумерацію. До позабалансових рахунків також передбачені субрахунки. Однак, облік зазначених активів, умовних прав і зобов'язань ведеться за простою системою, за якою записи про надходження, вибуття, використання, продаж матеріальних цінностей, бланків суворого обліку, утворення умовних прав і зобов'язань, списання з балансу майна внаслідок недостачі, псування та дебіторської заборгованості проводиться тільки на одному позабалансовому рахунку із зазначенням змісту і кількісно-вартісних показників операції.

Застосування одностороннього запису обумовлено тим, що кожний факт, що спостерігається, одночасно відображає право і зобов'язання завжди в рівновеликих сумах і вони не можуть змінюватись окремо. Тому, застосування в позабалансовому обліку термінів активу і пасиву, і поділ позабалансових рахунків на активні та пасивні є безпідставним. Більш доцільним є використання термінів "прийнято на облік", або ж "прийнято до спостереження" і "списано", або ж "знято з обліку". Такі терміни є більш зрозумілими та розкривають побудову позабалансового рахунку.

Враховуючи той факт, що при веденні позабалансових рахунків не застосовується подвійний запис, їх слід вважати не бухгалтерськими, а статистичними, оперативно-технічними. Позабалансові рахунки не можна поділяти на активні та пасивні, так як вони не включаються до підсумку балансу. Лише балансові рахунки по відношенню до балансу поділяються на активні і пасивні. При розгляді побудови рахунку слід зазначити, що кожний позабалансовий рахунок складається з двох частин: лівої і правої. В лівій частині відображається наявність майна і зобов'язань, які не можна відображати в балансі. В правій - їх відсутність або зменшення.

Таблиця 2.

Порівняльна характеристика позабалансових і синтетичних рахунків

Ознака

Синтетичні рахунки

Позабалансові рахунки

Нумерація

Двозначна

Двозначна

Наявність субрахунків

Є субрахунки

Є субрахунки

Кореспонденція рахунків

Кореспондують між собою

Не кореспондують ні між собою, ні з іншими рахунками бухгалтерського обліку

Порядок закрити рахунку

В двосторонньому порядку

В односторонньому порядку

Поділ на активні та пасивні

Присутній, оскільки вони включаються до підсумку балансу

Поділ відсутній

Позабалансові рахунки не кореспондують ні між собою, ні з іншими рахунками бухгалтерського обліку, тому закриваються в односторонньому порядку.

В таблиці 2 наведено порівняльну таблицю синтетичних та позабалансових рахунків.

Товарно-матеріальні цінності та основні засоби, вартість яких відображена на позабалансових рахунках, підлягають інвентаризації в порядку, що діє для цінностей, відображених на балансових рахунках відповідного класу.

Позабалансові рахунки, як і балансові мають свої функції (рис. 1).

Функції позабалансових рахунків

Своєчасне оформлення документи про налагодження та вибуття засобів, що обліковуються на позабалансових рахунках

Повне зберігання майна, що відображається на цих рахунках

Контроль за використанням засобів та джерел їх покриття, що не належать даному підприємству, згідно з чинним законодавством

Правильна організація синтетичного та аналітичного обліку чайна та зобов'язань, що обліковуються на цих рахунках

Всебічна та повна інформація про ці рахунки для потреб управління, оцінки кредитоспроможності та фінансової стійкості підприємства

Рис. 1. Функції позабалансових рахунків.

Мета, склад і користувачі фінансової звітності

Інформаційне забезпечення процесу управління фінансами підприємства – це сукупність інформаційних ресурсів і способів їх організації, які потрібні та придатні для реалізації аналітичних процедур, котрими можна забезпечити фінансовий бік діяльності підприємства.

До його складу входять такі блоки (рис.2):

– інформація регулятивно-правового характеру;

– фінансова інформація нормативно-довідкового характеру;

– інформація, яку містить бухгалтерська система обліку;

– інформація, яку містить бухгалтерська фінансова звітність;

– інформація, яку містить статистична фінансова звітність;

  • несистемні дані.

Рис. 2. Склад інформаційного забезпечення управління фінансами підприємства

До першого блоку входять закони, постанови та інші нормативні акти, положення, документи тощо, які визначають передусім правову основу фінансових інститутів, ринку цінних паперів. До них належать, наприклад, Закон України "Про цінні папери та фондову біржу", укази Президента України щодо ринку цінних паперів, відповідні постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України.

Другий блок охоплює нормативні документи державних органів (Міністерства фінансів України, Національного банку України, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету статистики України тощо), міжнародних організацій та різних фінансових інститутів, які містять вимоги до учасників ринку та кількісні нормативи в галузі фінансів. Наприклад, Міжнародні стандарти з бухгалтерського обліку для компаній, які мають операції на міжнародних ринках капіталу, товарів і послуг.

Третій блок містить показники бухгалтерського поточного обліку, побудованого на засадах Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. І хоча склад і структура показників поточного бухгалтерського обліку значною мірою залежать від прийнятої облікової політики на підприємстві, основні його елементи інваріантні.

Четвертий блок – бухгалтерська фінансова звітність, що є інформативним і надійним документом і характеризує майновий стан та фінансове становище підприємства на ринку. Показники фінансового звіту також інваріантні.

П'ятий блок – статистична фінансова звітність. Ця звітність складається органами державної статистики, біржами, спеціалізованими органами (наприклад, Комітетом цінних паперів і фондового ринку) та іншими інформаційно-аналітичними агенціями. Інформація цього блоку є дуже важливою для осіб (фізичних та юридичних), які займаються операціями на ринку цінних паперів.

Шостий блок – несистемні дані. Він охоплює або показники, які генеруються в якій-небудь сталій інформаційній системі (наприклад, у різних засобах масової інформації), неофіційні дані, інформацію, одержану на основі особистих контактів, або дані офіційної статистики, але загальноекономічного характеру, звітність внутрішню або зовнішню управлінського апарату фірми.

За своїми аналітичними можливостями розглянуті джерела інформації поділяються на дві групи:


 
 

Цікаве

Загрузка...