WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Витрати на оплату праці - Курсова робота

Витрати на оплату праці - Курсова робота

Таблиця 2.4

Показники рентабельності ВАТ "Добромильський ДОК" за 2005-2007 рр.

Назва показника

Формула

Норм.

Знач.

Роки

Відхилення

2005-2006

Відхилення

2006-2007

2005

2006

2007

Коефіцієнт прибутковості власного капіталу

Ф.2р.220

Ф.1р. (380(з) +р.380(4)) /2

> 0, збільш.

0,4

0,1

0,07

-0,3

-0,03

Коефіцієнт рентабельності активів

Ф.2р.220

Ф.1р. (280(3) +280(4)) /2

> 0, збільш.

0,098

0,027

0,091

-0,071

0,064

Рентабельність продукції

Ф.2р.100

Ф.2р.040

> 0, збільш.

0,046

0,057

0,069

0,011

0,012

Рентабельність реалізації

Ф.2р.100

Ф.2р.010-р.015-р.020

> 0, збільш.

0,017

0,042

0,054

0,025

0,012

Отже, розрахувавши показники фінансового стану підприємства можна зробити висновок, що фактичні показники ліквідності на ВАТ "Добромильський ДОК" відповідають нормативним, тому майбутню платоспроможність підприємства можна вважати задовільною. За 2007рік відбулося збільшення платоспроможності ВАТ "Добромильський ДОК" порівняно з 2006роком, проаналізувавши коефіцієнт фінансового ризику можна сказати, що у 2007р на кожну одиницю власних коштів припадає 0,38грн залучених, у 2006-0,44грн, а у 2005-0,30грн., тому підприємство є не залежним від позикових коштів. Найбільш задіяно активів було у 2005 році, а найменш – 2006. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості у 2005р. був найвищим, у 2006 дещо спав, а у 2007 знизився до 7,07, це означає, що при 360робочих днях дебітори погасять нам свою заборгованість через 41,76 днів - 2005,46,94 – 2006р, 50,93-2007. Це негативно впливає на діяльність підприємства, так як зменшується обертання коштів. Показник кредиторської заборгованості показує скільки оборотів необхідно підприємству для оплати заборгованості. Чим вищий даний коефіцієнт тим більшу активну структуру мають оборотні засоби, тим стійкіший фінансовий стан товариства.

РОЗДІЛ 3. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ НА

ВАТ "Добромильський ДОК"

3.1 Порядок документального оформлення витрат на оплату праці

На ВАТ Добромильський ДОК" між працівниками і адміністрацією підприємства укладено колективний договір, на основі якого підприємство здійснює розрахунки з своїми працівниками. В колективному договорі, який затверджено протоколом № 6 від 04.01. 2004р. статтею 4 „Оплата праці" визначається, що головною цілю соціального захисту, яку переслідує підприємство і з метою якого укладено колективний договір, є забезпечення росту заробітної плати, яка б в умовах ринкових відносин випереджувала темпи росту інфляції з врахуванням прожиткового мінімуму.

Оплата праці працівників визначається їх особистим трудовим внеском з урахуванням кінцевих результатів роботи підприємства і максимальними розмірами не обмежується.

Основним документом, який визначає оплату праці на підприємстві є Положення про оплату праці на підприємстві. Даний документ містить:

загальні принципи організації оплати праці на підприємстві, системи і форми оплати праці;

штатний розклад працівників підприємства [Додаток Ж] ;

побудову основної оплати праці з інструкціями по посадах і професіях тарифних ставок;

обумовлені доплати, надбавки і компенсації із зазначенням їх розмірів;

інші преміальні системи, що використовуються на підприємстві [26, с.244].

На ВАТ "Добромильський ДОК" затверджене положення про оплату праці працівників ВАТ "Добромильський ДОК", згідно з яким:

1. Оплату праці спеціалістам, службовцям виробничим працівникам та водіям проводити у відповідності до затвердженого штатного розпису за фактично відпрацьований час.

2. Проводити доплату працівникам за ненормований робочий день в розмірі 25% місячної тарифної ставки.

3. Проводити доплату за роботу в святкові і вихідні дні в подвійному розмірі до посадового окладу за кожну годину роботи в цей час.

4. Проводити доплату за суміщення професій (посад) в розмірі до 100% тарифної ставки.

5. Проводити доплату за виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника в розмірі до 100% тарифної ставки (окладу) відсутнього працівника.

ВАТ "Добромильський ДОК" своїм працівникам надає такі матеріальні допомоги: на оздоровлення та придбання медикаментів на лікування, в зв'язку з тяжким матеріальним становищем, на поховання та інше, одноразові виплати з нагоди святкування: міжнародного жіночого дня 8 Березня.

Облік праці та її оплати на ВАТ "Добромильський ДОК" організований таким чином, що сприяє підвищенню продуктивності праці, а також правильному обчисленню чисельності працівників для обліку заробітної плати.

Процес обліку оплати праці можна поділити на етапи: облік особового складу та використання робочого часу; облік виробітку продукції і заробітної плати.

Типові форми кадрової документації наведено в табл.3.1

Таблиця 3.1

Типові документи з обліку особового складу

П-1

Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу;

П-2

Особова картка;

П-3

Алфавітна картка;

П-4

Особова картка фахівця з вищою освітою, який виконує науково

П-5

Наказ (розпорядження) про переведення на іншу роботу;

П-6

Наказ (розпорядження) про надання відпустки;

П-7

Список про надання відпустки;

П-8

Наказ (розпорядження) про припинення дії трудового договору

П-13

Табель обліку використання робочого часу;

П-49

Розрахунково

П-50

Розрахункова відомість;

П-52

Розрахунок заробітної плати;

П-53

Платіжна відомість;

П-54

Особовий рахунок;

П-56

Накопичувальна картка обліку заробітної плати.

Оформлення працівника на досліджуване підприємство здійснюється на основі наказу (розпорядження) про прийняття на роботу, який складається у довільній формі. На працівника відкривається особова картка, в якій зазначаються необхідні анкетні дані і всі зміни, які відбуваються у його роботі і водночас роблять позначку про прийняття на роботу у трудовій книжці. Крім того кожному працівнику присвоюється табельний номер, який у подальшому проставляється на всіх документах, котрі стосуються цього працівника.

Для обліку використання робочого часу застосовують табель обліку використання робочого часу. Дані табельного обліку використовуються також для визначення заробітку працівників, які перебувають на погодинній оплаті праці, та окремих виплат іншим працівникам. Табель являє собою іменний список усіх працівників з позначками проти кожного прізвища про використання робочого часу. Табель обліку використання робочого часу поданий в (Додатку З).

Зведеним документом, який відображає розрахунки з робітниками і службовцями, є розрахунково-платіжна відомість. Ця відомість складається щомісяця у розрізі працівників. Відомість складається з чотирьох частин. У першій частині вказується прізвище, ім'я, по-батькові кожного працівника і його посада, у другій – суми всіх видів нарахованої заробітної плати, в третій – утримання за їх видами, а в четвертій – суми, які належать до виплати.

Видача авансу на підприємстві виконується за платіжною відомістю. Дані про аванс, який виплачується, про суми утримання податків, які обчислюються по заробітній платі, та інші утримання записуються протягом місяця у відкриту на поточний місяць розрахунково-платіжну відомість.


 
 

Цікаве

Загрузка...