WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Витрати на оплату праці - Курсова робота

Витрати на оплату праці - Курсова робота

Зменшення валюти балансу сповіщає про звуження діяльності підприємства.

В такому разі необхідно детально розглянути кожну причину такого звуження.

Негативним явищем в балансі є зростання дебіторської та кредиторської заборгованості звітного періоду.

З метою об'єктивного оцінювання економічного стану ВАТ "Добромильський ДОК" наводимо значення основних показників, що характеризують діяльність підприємства за останні 3 роки.

Важливим показником при аналізі фінансового стану є платоспроможність підприємства, яку визначають шляхом розрахунку коефіцієнтів ліквідності. Ліквідність характеризує здатність підприємства швидко мобілізувати активи для погашення своїх зобов'язань. Показники ліквідності наведені в табл.2.1

Таблиця 2.1

Показники ліквідності ВАТ "Добромильський ДОК" за 2005-2007 рр.

Назва показника

Формула

Норм.

знач.

Роки

Відхилення

2005-2006

Відхилення

2006-2007

2005

2006

2007

Коефіцієнт поточної ліквідності

Ф.1р.260

Ф.1р.620

> 1

1,177

0,982

1,601

-0, 19

0,62

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Ф.1р.220+230+240

Ф.1р.620

>0, збільш.

0,014

0,011

0,311

-0,003

0,3

Фактичні показники ліквідності на ВАТ "Добромильський ДОК" відповідають нормативним, тому майбутню платоспроможність підприємства можна вважати задовільною. Одна з найважливіших характеристик фінансового стану підприємства – стабільність його діяльності з позиції довгострокової перспективи. Вона пов'язана з загальною фінансовою структурою підприємства, ступенем його залежності від кредиторів та інвесторів. Фінансова стабільність – це спроможність підприємства здійснювати діяльність стабільно завдяки фінансовому забезпеченню власними оборотними та залученими коштами. Показники платоспроможності представлені в табл.2.2

Таблиця 2.2

Показники платоспроможності ВАТ "Добромильський ДОК"

за 2005-2007 рр.

Назва показника

Формула

Норм.

Знач.

Роки

Відхилення

2005-2006

Відхилення

2006-2007

2005

2006

2007

Власні обігові кошти

Ф.1р.380+430+480-080

Збільш.

163,7

-24

3.15

-187,7

27,15

Коефіцієнт платоспроможності

Ф.1р.380

Ф.1р.640

Збільш.

0,768

0,693

7.07

-0,75

6,377

Коефіцієнт фінансової залежності

Ф.1р.640

Ф.1р.380

Зменш.

1,302

1,441

50,93

0,139

49,489

Коефіцієнт фінансового ризику

Ф.1р430+480+620+630

Ф.1р.380

<1, зменш.

0,30

0,44

15,18

0,14

14,74

Коефіцієнт забезп. власними об. засобами

Ф.1р.260-р.620

Ф.1р.260

< 0,1

0,151

0,02

23,72

0,17

23,74

Маневреність власних обігових коштів

Ф.1р.230+р.240

Ф.1р.260+270-620-630

Зменш.

0,076

0,61

17,59

0,686

18,2

Коефіцієнт фінансової стійкості

Ф1р380+430+480+630

Ф.1р.640

Зменш.

0,768

0,693

8,66

-0,75

7,967

За 2007рік відбулося збільшення платоспроможності ВАТ "Добромильський ДОК" порівняно з 2006роком, проаналізувавши коефіцієнт фінансового ризику можна сказати, що у 2007р на кожну одиницю власних коштів припадає 0,38грн залучених, у 2006-0,44грн, а у 2005-0,30грн., тому підприємство є не залежним від позикових коштів. Для оцінки рівня ефективності використання ресурсів підприємства застосовують різні показники оборотності. Показники оборотності мають велике значення для оцінки фінансового стану підприємства, тому що швидкість обороту майна безпосередньо впливає на платоспроможність підприємства. Крім того, збільшення швидкості оборотності, при інших умовах, відображає підвищення виробничо-технічного стану. Показники ділової активності наведені в табл.2.3

Таблиця 2.3

Показники ділової активності ВАТ "Добромильський ДОК" за 2005-2007 рр.

Назва показника

Формула

Норм.

Знач.

Роки

Відхилення

2005-2006

Відхилення

2006-2007

2005

2006

2007

Коефіцієнт оборотності активів

Ф.2р.035

(Ф.1р. к.3р.280+к.4р.280) /2

Збільш.

3.26

2.53

3.15

-0,73

0,62

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

Ф.2р.035

(Ф.1р. к.3р.160 + к.4р.160) /2

Збільш.

8.62

7.67

7.07

-0,95

-0,6

Строк погашення дебіторської заборгованості

360

К. об. дз

Зменш.

41,76

46,94

50,93

5,18

3,99

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

Ф.2р.035

(Ф.1р. к.3р.530 + к.4р.530) /2

Збільш.

11,05

10,47

15,18

-0,58

4,71

Строк погашення кредиторської заборгованості

360

К. об. кз

Зменш.

32,6

34,4

23,7

1,8

10,7

Коефіцієнт оборотності ОЗ

Ф.2р.035

Ф.1р.031(3) +031(4) /2

Збільш.

15,84

13,02

17,5

-2,82

4,57

Коефіцієнт оборотності власного капіталу

Ф.2р.035

Ф.1р. (380(3) +380 (4)) /2

Збільш.

13,67

8,75

8,66

-4,92

-0,09

Коефіцієнт оборотності запасів

Ф.2. р.035

Середній залишок не грошових оборотних активів

Збільш.

0,4

3,98

6,1

3,58

2,12

Найбільш задіяно активів було у 2005 році, а найменш – 2006. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості у 2005р. був найвищим, у 2006 дещо спав, а у 2007 знизився до 7,07, це означає, що при 360робочих днях дебітори погасять

нам свою заборгованість через 41,76 днів - 2005,46,94 – 2006р, 50,93-2007. Це негативно впливає на діяльність підприємства, так як зменшується обертання коштів. Показник кредиторської заборгованості показує скільки оборотів необхідно підприємству для оплати заборгованості. Чим вищий даний коефіцієнт тим більшу активну структуру мають оборотні засоби, тим стійкіший фінансовий стан товариства.

Показники прибутковості показують, наскільки ефективно використовувались всі ресурси, які забезпечили отримання фірмою прибутку. Рентабельність як показник дає уявлення про достатність прибутку порівняно з іншими окремими величинами, які впливають на виробництво, реалізацію і взагалі на фінансово-господарську діяльність підприємства. При визначенні показника рентабельності прибуток співвідноситься з чинниками, які мають найбільший вплив на його отримання. До таких чинників належать інвестиції, активи, витрати. Показники рентабельності показані в табл.2.4 Рентабельність як показник дає уявлення про достатність прибутку порівняно з іншими величинами, які впливають на виробництво і реалізацію. Найбільшу прибутковість власний капітал приніс у 2005році, найменшу – у 2007. це пояснюється збільшенням самого капіталу, і зменшенням його оборотності, хоч капітал за всі роки приносить прибуток. Найменша рентабельність активів була у 2006році. це означає, що грошові кошти збільшилися, але не у відповідності до збільшення прибутку. При аналізі прибутковості підприємства можна сказати, що дане підприємство є прибутковим і платоспроможним за всі 3 роки.


 
 

Цікаве

Загрузка...