WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Витрати на оплату праці - Курсова робота

Витрати на оплату праці - Курсова робота

Основна відпустка гарантована працівникові незалежно від того, де він працює і яку роботу виконує. Додаткова відпустка надається у випадку особливих умов і характеру роботи, тобто визначальними стають особливі обставини, передбачені законодавством або колективним договором.

Для нарахування суми відпускних потрібно керуватися Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100. Відповідно до цього Порядку суми виплат, належних працівнику за час надання йому щорічних, основної та додаткової відпусток, тривалість яких визначається в календарних днях, розраховуються шляхом ділення сумарного заробітку за останні 12 місяців перед наданням відпустки на відповідну кількість календарних днів року і множенням отриманого результату на кількість календарних днів наданої відпустки.

Витрати на оплату праці як складові собівартості впливають на результати фінансово-господарської діяльності підприємства. За нормальної організації виробничого процесу збільшення цих витрат свідчить про підвищення якості продукції, рівня продуктивності праці та доходу.

Умовно витрати на оплату праці можна поділити на такі групи:

1) витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати й інших видів заохочень і виплат виходячи з тарифних ставок у вигляді премій, заохочень, відшкодування вартості товарів (робіт, послуг),

2) витрати на виплату авторських винагород,

3) витрати на виплату за виконані роботи (послуги) за договорами цивільно-правового характеру,

4) інші виплати в грошовій або натуральній формі, установлені за згодою сторін,

5) обов'язкові виплати, а також компенсація вартості послуг, що надаються працівникам у випадках, передбачених законодавством,

6) внески платника податків на обов'язкове страхування життя або здоров'я працівників у випадках, передбачених законодавством. Ці витрати входять також до валових витрат підприємства.

Витрати на оплату праці на підприємстві визначаються виходячи з відрядних розцінок, тарифних ставок і посадових окладів, що встановлюються залежно від результатів праці, її кількості і якості, стимулюючих і компенсуючих виплат, системи преміювання робітників, керівників, спеціалістів, службовців за виробничі результати [17, с.45].

Заробітна плата робітників, зайнятих у виробництві продукції (робіт, послуг), безпосередньо включається до собівартості відповідних видів продукції. Частина основної зарплати робітників, зайнятих у виробництві відповідної продукції (робіт, послуг), віднесення якої безпосередньо до собівартості окремих видів продукції ускладнене, включається до собівартості на основі розрахунку кошторисної ставки цих витрат на одиницю продукції.

Структуру витрат на оплату праці наведено на рис.1.3

Додаткова заробітна плата робітників, зайнятих у виробництві відповідної продукції (робіт, послуг), безпосередньо включається до собівартості окремих видів (груп однорідних видів) продукції [15, с.11-12].

Рис.1.3 Структура витрат на оплату праці

З суми нарахованої заробітної плати здійснюються різноманітні утримання, які подаються в табл.1.2

Таблиця 1.2

Утримання із заробітної плати

Вид утримання

Платники

Об'єкт оподаткування

Ставка

1

2

3

4

Податок з доходів фізичних осіб

-Резидент, який отримує як доходи з джерелом їх походження в Україні, так і іноземні доходи;

Нерезидент, який отримує доходи з джерелом їх походження з України

Для резидента: загальний місячний оподатковуваний дохід, чистий річний оподатковуваний дохід, доходи з джерелом їх походження з України, які підлягають оподаткуванню при їх виплаті, іноземні доходи

15% від об'єкту оподаткування

Фонд соціального страхування на випадок тимчасової

не працездатності

- Наймані працівники;

Інваліди, які працюють на підприємствах і в організаціях УТОГ та УТОС

Сума оплати праці, що включає основну та додаткову зарплату, а також інші заохочувальні і компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, яка підлягає обкладанню податком

з доходів фізичних осіб

При зарплаті >525 грн. ста-новить 1%, а <525 грн. -0,5%. Для інвалідів –

0,25%

Фонду соціального страхування на випадок безробіття

1) Наймані працівники, які працюють в умовах трудового контракту

2) Працюючі пенсіонери, працюючі інваліди, які мають право на пенсію

Сума оплати праці, що включає основну та додаткову зарплату, а також інші заохочувальні і компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, яка підлягає обкладанню податком з доходів фізичних осіб

1) 0,5% від об'єкту оподаткування;

2) не сплачують

Також кожне підприємство здійснює нарахування на фонд оплати праці. Перелік нарахувань поданий в табл.1.3

Таблиця 1.3

Нарахування на заробітну плату

Вид нарахування

Платники

Об'єкт оподаткування

Ставки

1

2

3

4

Внески до Пенсійного фонду

1) роботодавці і фізичні особи, які використо-вують працю найманих працівників;

2) роботодавці, в яких працюють інваліди;

3) підприємства всеукраїнських

громадських організацій, де кількість інвалідів не >50%;

4) фізичні особи (СПД) - платники фіксованого, єдиного, фіксованого сільськогосподарського податків

- Фактичні витрати на оплату праці найманих працівників, що задовольняють умови: є частиною основної і додаткової зарплати або компенсаційних виплат, в тому числі в

натуральній формі; виплати не відносяться до тих, що не враховуються при визначенні бази нарахувань страхових внесків; не перевищує 2660 грн. в місяць.

1) 33,2%;

2) 4% - за інвалідів і 33,2% - за інших працівників;

3) 0%;

4) фіксований розмір (не менше МСВ)

Внески до Фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності

1) підприємства і організації УТОС і УТОГ;

2) підприємства і організації, на яких кількість інвалідів становить не менше 50% загальної чисельності працюючих і фонд оплати праці інвалідів становить не > 25% витрат на оплату праці;

3) інші роботодавці.

Фактичні витрати на оплату праці найманих працівників, що задовольняють умови: є частиною основної і додаткової заробітної плати, заохочувальних і компенсаційних виплат у тому числі в натуральній формі; підлягають обкладенню податком з доходів фізичних осіб; (> 2660 грн. на місяць)

1) 0,5%;

2) 0,7% на заробіток інвалідів та 2,9% на заробіток інших працівників;

3) 2,9%

Внески до Фонду соціального страхування на випадок

безробіття

1) підприємства і організації УТОС і УТОГ;

2) підприємства і організації, на яких кількість інвалідів становить не >50% загальної чисельності працюючих

3) інші роботодавці.

Фактичні витрати на оплату праці найманих працівників,

1) не нараховують;

2) 1,3% на заробіток

працівників, не нараховують за працівників-інвалідів;

3) 1,3%

Внески до Фонду страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності

1) власник підприємства або уповноважений ним орган;

2) фізична особа, яка використовує найману працю;

3) бюджетні установи та об'єднання громадян;

4) підприємства і організації, на яких кількість інвалідів становить не > 50% загальної чисельності працюючих і фонд оплати праці інвалідів становить не >25% витрат на оплату праці.

фактичні витрати на оплату праці найманих працівників, що задовольняють умови: є частиною основної і додаткової заробітної плати, заохочувальних і компенсаційних виплат у тому числі в натуральній формі; підлягають обкладенню податком з доходів фізичних осіб; не перевищують 2660 грн. на місяць.

1) Страховий тариф;

2) Страховий тариф;

3) 0,2%;

4) 50% страхового тарифу


 
 

Цікаве

Загрузка...