WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Витрати на оплату праці - Курсова робота

Витрати на оплату праці - Курсова робота

Для запису за кожний місяць протягом року всіх видів нарахувань і утримань із зарплати працівника на підставі первинних документів по обліку відпрацьованого часу застосовується особовий рахунок.

ВАТ "Добромильський ДОК" проводить нарахування оплати відпусток з використанням резерву оплати відпусток, який створюється з метою рівномірного розподілу витрат на оплату відпустки протягом звітного періоду.

Резерв оплати відпусток створюється шляхом щомісячного його нарахування за нормативом від фактичних витрат на оплату праці.

При розрахунку нормативу враховується заробітна плата, яка включається до розрахунку середнього заробітку за рік, і відрахування на соціальні заходи. Норматив резерву відпусток становить 10% фактичних витрат на оплату праці в місяць.

Сума, яка нарахована працівнику за виконану роботу, і сума, яка належить до виплати, як правило, відрізняються одна від одної на суму проведених утримань із заробітної плати. Утримання можуть бути обов'язкові (провадяться у випадках, передбачених законодавством) і утримання, які здійснюються за ініціативою підприємства. При кожній виплаті зарплати загальний розмір усіх відрахувань не може перевищувати 50% зарплати.

3.2 Аналіз особливостей ведення обліку витрат на оплату праці у ВАТ "Добромильський ДОК"

Облік витрат на оплату праці ведеться за допомогою синтетичних та аналітичних розрахунків.

Облік розрахунків з витрат на оплати праці здійснюється на рахунку 81 „Витрати на оплату праці". Характеристика цього рахунку наводиться в табл.3.2

Таблиця 3.2

Характеристика рахунку з обліку витрат на оплату праці

Назва та шифр

Призначення рахунку

По дебету відображається

По кредиту відображається

Обліко-вий регістр

81 "Витрати на оплату праці"

Узагальнення інформації про розрахунки з персоналом, які відносяться як до облікового, так і до необлікового складу підприємства, - з оплати праці (за всіма видами заробітної плати, премій, допомог тощо), а також розрахунки за не одержану персоналом у встановлений термін суму з оплати праці (розрахунки з депонентами) здійснюється на рахунку 81 "Витрати на оплату праці").

Облік затрат за елементом затрат, які в кінці періоду разом з доходами, відображеними на рахунках "Доходи і результати" діяльності, списують безпосередньо на рахунок 79 "Фінансові результати".

списання цих витрат, на виробництво продукції (робіт, послуг), до затрат допоміжних виробництв, які прямо включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг)

Журнал 5

Рахунок 81 „Витрати на оплату праці" має такі субрахунки:

811 "Виплати за окладами і тарифами"

812 "Премії та заохочення"

813 "Компенсаційні виплати"

814 "Оплата відпусток"

815 "Оплата іншого невідпрацьованого часу"

816 "Інші витрати на оплату праці"

Синтетичний облік оплати праці здійснюється при журнальній формі бухгалтерського обліку у журналі №5, в якому зазначається нарахована заробітна плата як у цілому, так і в розрізі окремих об'єктів витрат на підприємстві. Виплата заробітної плати знаходить своє відображення у журналі №1.

Аналітичний облік розрахунків по заробітній платі має стільки ж рахунків, скільки працюючих на підприємстві за обліковим складом, тобто це облік розрахунків по заробітній платі по кожному працюючому окремо. Сума всіх нарахувань заробітної плати по кожному аналітичному рахунку (тобто по кожному працюючому) дорівнюватиме кредитовому обороту синтетичного рахунка № 66 за звітний місяць, тобто сумі нарахованої заробітної плати по цеху, відділу, підприємству в цілому. Сума всіх утримань за аналітичними рахунками дорівнюватиме дебетовому обороту синтетичного рахунку № 81. Сума в графі розрахунково-платіжної відомості "Сума, належна до виплати" аналітичних рахунків дорівнює кредитовому сальдо синтетичного рахунку № 81 „Витрати на оплату праці". Кредитове сальдо рахунку 81 показує заборгованість підприємства робітникам і службовцям на перше число кожного місяця.

Аналітичний облік розрахунків з депонентами здійснюється у „Книзі обліку розрахунків з депонентами" (типова форма №8), яка відкривається у розрахунку на один календарний рік. Записи в книгу прізвищ працівників, а також не отриманих ними сум здійснюється позиційним способом за результатами закриття кожної розрахунково-платіжної відомості, або платіжної відомості на протязі року.

Треба зауважити, що депоновані суми не включаються до відомостей на видачу заробітної плати у наступні місяці. Для їх отримання працівнику необхідно особисто звернутися до бухгалтерії. Видача депонованої заробітної плати здійснюється лише за видатковим касовим ордером. За фактом отримання депонованих сум із каси у Книзі робиться відповідна відмітка про номер видаткового касового документа, а також зазначається видана сума проти того місяця року, в якому було здійснено вказану виплату.

Відображення затрат підприємства, у тому числі і затрат на оплату праці, можна здійснювати трьома способами:

за допомогою рахунків тільки класу 9 „Витрати діяльності";

2) за допомогою рахунків класів 8 „Витрати за елементами" і 9 „Витрати діяльності";

3) малим і неприбутковим підприємствам – тільки за допомогою рахунків класу 8 „Витрати за елементами".

ВАТ "Добромильський ДОК" при нарахуванні заробітної плати використовує в обліку рахунки класу 8 „Витрати за елементами". Нарахування витрат на оплату праці і обов'язкових зборів відноситься в дебет рахунків 81 „Витрати на оплату праці",82 "Відрахування на соціальні заходи".

Типову кореспонденцію бухгалтерських рахунків по обліку оплати праці наведено у табл.3.3

Таблиця 3.3

Кореспонденція бухгалтерських рахунків по обліку оплати праці

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

Відпущено матеріали у виробництво

801

201

МШП передано в експлуатацію

801

22

Нарахована заробітна плата основним працівникам

811

661

Нараховано збір на обов'язкове пенсійне страхування

821

651

Нараховано збір на обов'язкове соціальне страхування

822

652

Нараховано збір на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття

823

653

Нарахована амортизація основних виробничих засобів

831

131

Нарахована заробітна плата загально цехового персоналу

811

661

Проведено нарахування на обов'язкові види страхування від зарплати цехового персоналу

811

65

Нарахована заробітна плата адмінперсоналу підприємства

811

661

Проведено нарахування на обов'язкові види страхування від зарплати адміністративного персоналу

811

65

Нарахована заробітна плата працівникам відділу збуту

811

661

Проведено нарахування на обов'язкові види страхування від зарплати працівників відділу збуту

811

65

Списано витрати на відрядження та інші господарські витрати

84

372

Здійснено списання витрат підприємства

23

81,82,83,84

Оприбуткована продукція на склад

26

23

Списана собівартість готової продукції на фінансові результати

79

26

Остання операція відображається на рахунках лише тоді, коли буде здійснено реалізацію продукції, тобто тут повинен бути задіяний принцип відповідності доходів і витрат.

Крім того слід зазначити, що підприємство при застосуванні даного варіанта обліку витрат може і не використовувати рахунок 23 "Виробництво". У цьому випадку в кінці звітного періоду витрати за елементами разом з доходами списуватимуться безпосередньо на рахунок 79 "Фінансові результати".

Як рекомендації по удосконаленню діючої системи організації обліку пропонуємо затвердити порядок документообігу зокрема, щодо руху документів у ВАТ "Добромильський ДОК" стосовно витрат на оплату праці.

Отже, в цьому розділі були розглянуті особливості ведення бухгалтерського обліку витрат на оплату праці, доплати та надбавки, синтетичний і аналітичний облік та документування розрахунків витрат на оплату праці, які використовуються на підприємстві ВАТ "Добромильський ДОК".


 
 

Цікаве

Загрузка...