WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Виробничі запаси - облік та аналіз - Курсова робота

Виробничі запаси - облік та аналіз - Курсова робота

10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" Наказ Міністерства фінансів України 31.03.99 №87.

11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" Наказ Міністерства фінансів України 31.03.99 № 87

12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів". Наказ Міністерства фінансів України 3 1.03.99 №87.

13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал". Наказ Міністерства фінансів України 31.03.99 №87.

14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових результатах". Наказ Міністерства фінансів України 28.05.99 №1 37.

15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси". Наказ Міністерства фінансів України 20.10.99 №246.

16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 "Дебітори". Наказ Міністерства фінансів України 08.10.99 №237.

17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання". Наказ Міністерства фінансів України 23.1 1.99 № 231.

18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Доход". Наказ Міністерства фінансів України 29.1 1.99 №230.

19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати". Наказ Міністерства фінансів України 31.12.99 №318.

20.Положення бухгалтерського обліку 7 "Основні Засоби". Затверджено Наказом Міністерства Фінансів України №92 від 27.04.2000р

21. Інструкція по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій №291 затверджене наказом Міністерства фінансів України 30.11.99. №291

22. Інструкція "Про інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків", затвердженою наказом Міністерства фінансів України № 69 від 11.08.1994р. із змінами і доповненнями від 26.06.2000р. № 115.

23. Інструкція "Про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей", затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 16.05.1996р.

24. "Порядок проведення дооцінки залишків матеріальних цінностей" затверджений наказом Міністерства фінансів України № 69 від 11.08.1994р.

25. Методичні рекомендації про застосування регістрів бухгалтерського обліку, затверджено наказом Міністерства фінансів України № 356 від 29.12.2000р.

26. А.К. Шипшин "Облік, аналіз, аудит на підприємстві" М: "Фінанси і статистика". 1996г.

27. Бакун Ю. "Механізм формування первинної вартості товарів" Все про бухгалтерський облік №52, 2003 рік

28. Білуха М.Т. Курс аудиту // К: 2000. 600 с.

29. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансований облік // Житомир. 2001р., 608 с.

30. Бандурка О.М., Червяков І.М., Посилкіна О.В. Фінансово-економічний аналіз.- Харків, 1999.

31. Бутинець Ф.Ф.,Давидюк Т.В.,Малюга Н.М.,Чижевська Л.В.Бухгалтерський управлінський облік: Підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" / За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця. – 2-те вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП "Рута" 2002. – 480с.

32. Бухгалтерський фінансовий облік : Підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит" вищих навчальних закладів /За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця. – 6-те вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП "Рута" 2005. – 756с.

33. Вовчак О.Д.,Власюк Н.І.,Сорока Р.С.Фінансовий аналіз: Навч.метод. посіб. – Львів: Львів. комерц. акад.,2002. – 96 с.

34. Дерев'янко С. Проблема оцінки матеріальних цінностей в сучасних умовах // Агрокомпас №11 2003 року.

35. Девачук Л.П.,Ермолаєва В.І.,Квач Я.П.,Рудницька О.В. Технічні основи та практика бухгалтерського обліку; Навч. посіб. – Х.: ТОВ"Одісей",2001.-496с.

36. Должанський М.І., Должанський Н.М. Бухгалтерський облік в Україні з використанням Положень (стандартів) бухгалтерського обліку: Навчальний посібник.- Л.:Львівський банківський інститут НБУ,2003. – 494с.

37. Економічний аналіз: Навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів, спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця - Житомир: ПП "Рута" 2003. – 680с.

38. Економічний аналіз /За ред. М.Г.Чумаченка. –К.:КНЕУ,2001.

39. Економічний аналіз господарської діяльності /Іващенко В.І., Болюх М.А., - К.: ЗАТ "Неглава" 1999. – 204с.

40. Житна Ч.П. Несреба А.М. Економічний аналіз господарчої діяльності підприємств. Навч. посібник, пер. з рос. - Київ, Вища школа, 1992, - с. 210.

41. Знайко Ю "Як списати непотрібні матеріали" Все про бухгалтерський облік №31, 2001 рік

42. И.Герасим П.М. Кізима А.Я. Фінансовий облік і звітність на підприємствах різних галузей. Тернопіль: Астон 2000 рік.

43. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности М.: Финансы и статистика, 1996.- 432с.

44. Ляшиленко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік . Навчальний посібник. – Київ: Вид-во "Центр навчальної літератури", 2004. – 528с. (с.109-165).

45. Мельничук Г.М. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности: Учебник. -К.: Выща школа, 1990, -с. 318.

46. "Основи економічного аналізу", навчальний посібник, В.М. Мельничук, видавництво "Кондор", Київ, 2003 рік, 128 с.

47. Пархоменко В.М. Бухгалтерський облік в Україні. -К.: "Лібра",2000-445с38. Ткаченко Н.М Бухгалтерський облік на підприємствах України з різними формами власності - К.: "А.С.К.". 1998 - 776 с.Баканов М.И., Шеремет

48. Павлюк І.Проблеми бухгалтерського обліку виробничих запасів, товарів та пропозиції щодо їх вирішення / Бухгалтерський облік і аудит. – 2000. - №6. – с. 40-41.

49. Пархоменко В.Інвентаризація як інструмент достовірності фінансової звітності / Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. - №1. – с. 32-34.

50. Сопко В.В Бухгалтерський облік . Навч. посібник. – 3-те вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 578с.

51. Тетянич Л. Зміни у П(С)БО / Головбух. – 2006. - №4. – с.7.

52.Хомяк Р.Л., Лемішовський В.І "Бухгалтерський облік в Україні". Навч. посібник.- Львів "Інтелект - Захід." - 2005 р.- 172 с.

53. Шкарабан С. И. Основы оперативного экономического анализа. - Львов: Выща школа, 1988. - С. 138.

54. "Управління виробничими запасами на підприємстві" Кандидат економічних наук 08.06.01.1.О.Бондаренко, НАН України, ін-т Економіки Промисловості- Донецьк 2003- 19 с.

55. "Облік і аналіз використання виробничих запасів" ( на прикладі підприємств машинобудування Полтавської області): автореферат, кандидат економічних наук 08.06.04 А.М.Поплюйко, Київ, Національний Економічний Університет, 2003-17 с- укр.

56. "Облік та аналіз використання виробничих запасів: сучасний стан і перспективи розвитку" (на прикладі підприємств скляної промисловості України) автореферат, кандидат економічних наук 08.05.04; О.М.Кундеус; ТДЕУ, Тернопіль-2002 рік-13 с- укр..

57."Бухгалтерія. Виробничі запаси: бухгалтерський і податковий облік" збірник систематизованого законодавства, Видавництво "Бліц - Інформ" Київ, грудень 2006, 210 с., укр..

58. "Інвентаризація у бюджетників", тематичний випуск – інформаційно – аналітична газета "Податки та бухгалтерський облік" №88 (855), видавничий будинок "Фактор", Київ, 03.11.2005, 48 с., укр.

59. "Облік типових операцій (придбання запасів)", тематичний випуск, інформаційно – аналітична газета "Податки та бухгалтерський облік" № 88 (959), видавничий будинок "Фактор", Київ, 02.11.2006, 48 с.

60. "Операції з тарою", тематичний випуск, інформаційно – аналітична газета "Податки та бухгалтерський облік" № 38 (909), видавничий будинок "Фактор", Київ, 11.05.2006, 48 с.

61. "Супертаблиця. Частина 2. Настільна книга бухгалтера", тематичний випуск, газета "Все про бухгалтерсий облік" № 74, видавництво ТОВ "Редакція газети "Все про бухгалтерський облік", Київ, 01.08.2006, 95 с.

62. www.rada.kiev.ua Верховна Рада України

63. www.dtkt.com.ua Український бухгалтерський тижневик "Дебет Кредит".


 
 

Цікаве

Загрузка...