WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Виробництво зерна, його економічна ефективність - Курсова робота

Виробництво зерна, його економічна ефективність - Курсова робота

Проаналізувавши вплив основних факторів на зміну обсягів виробництва зерна, можна сказати, що підвищення урожайності зернових культур зумовило збільшення валового збору зерна на 47,2 %. Проте, валовий збір зерна збільшився на 57,3 %, адже збільшення посівних площ зернових культур діяло в напрямку підвищення валового збору, який збільшився за рахунок цього на 10,1 %.

 1. Продуктивність праці при виробництві зерна в СТОВ "Щербашенське" протягом досліджуваного періоду підвишилась: прямі затрати праці на виробництво 1 ц/зерна знизились, а виробництво зерна в розрахунку на 1 людино-годину і на одного середньорічного працівника - збільшилось.

 2. Дослідивши динаміку собівартості 1 ц зерна протягом аналізованого періоду, можна зробити висновок про її зниження з 23,52 грн. до 22,7грн. або на 3,5 %. При цьому слід відзначити, що за рахунок підвищення витрат виробництва собівартість 1 ц зерна зросла на 17,05 грн., проте, за рахунок підвищення урожайності вона знизилась на 17,82 грн. Відповідно в цілому собівартість 1 ц зерна знизилась на 0,82 грн.

 3. Розглянувши динаміку структури виробничих витрат в рослинництві, можна зробити висновок про переважну частку в ній витрат на насіння, добрива, основні засоби та їх ремонт. При цьому частка перших двох елементів дещо знизилась, а останніх двох - зросла на кінець досліджуваного періоду, порівняно з його початком.

 4. За результатами реалізації зерна в СТОВ протягом досліджуваного періоду видно, що собівартість 1 ц реалізованого зерна знизилась, а обсяг реалізації, ціна, прибуток - зросли. Про високу прибутковість галузі свідчить високий рівень рентабельності – 134,6%.

 5. Дослідивши вплив факторів на зміну маси прибутку від реалізації зерна, можна зробити такі висновки. Всі фактори (обсяг реалізованої продукції, ціна реалізації, повна собівартість) діяли в одному напрямку - сприяли підвищенню маси прибутку. При цьому найбільш суттєвий вплив мало збільшення ціни реалізації одного центнера зерна, адже за рахунок цього маса прибутку зросла на 264тис. грн. або на 88,1 %, за рахунок збільшення обсягу реалізації відповідна зміна становила 204,5 тис. грн.. (68 %), а за рахунок зниження собівартості – 76,1 тис. грн.. (25,4 %).

 6. Проаналізований рівень інтенсивності та економічної ефективності інтенсифікації виробництва зерна в СТОВ "Щербашенське" свідчить про наступне. Виробничі витрати на 1 га посіву зернових зросли на 53 %, затрати праці на 1 га посіву зернових культур, зменшилися на 21,6%. Окупність додаткових витрат в 2004 р. становила 0,80 грн., а у 2005 р. – 1,59 грн., що свідчить про те, що додаткові витрати в 2004р. були нераціональними. В цілому економічна ефективність виробництва зерна в СТОВ "Щербашенське" на кінець аналізованого періоду зросла, порівняно з його початком.

Узагальнивши дані роботи, можна зробити висновок про те, що підвищення економічної ефективності виробництва зерна сприяє зростанню доходів господарств що є основою розширеного відтворення та вдосконалення виробництва.

Проведений економічний аналіз виробництва зерна в СТОВ "Щербашенське" та його ефективності, а також узагальнена інформація з літературних джерел дозволяють надати наступні рекомендації щодо підвищення економічної ефективності виробництва зерна в господарстві.

 1. Основним шляхом підвищення економічної ефективності виробництва зерна є його всебічна інтенсифікація на основі внесення оптимальної кількості добрив, виконання всіх агротехнічних заходів в оптимальні строки та ін. Це має дуже велике значення і може забезпечити найбільш повне використання потенційних можливостей високоврожайних сортів і гібридів зернових культур.

 2. Виведення і впровадження у виробництво високоврожайних сортів і гібридів, або розширення їх посівів.

 3. Комплексна механізація виробництва зерна. Вона є основою впровадження інтенсивних та індустріальних технологій вирощування зернових культур і забезпечує зростання продуктивності праці на виробництві зерна, що є особливо актуальним питанням для СТОВ.

 4. 3більшення обсягу виробничих витрат задля виконання вищеописаних заходів.

 5. Поліпшення якості зерна, особливо за рахунок вирощування сильних і твердих сортів пшениці з високим вмістом білка.

 6. Впровадження нових форм організації і стимулювання праці.

Комплексне впровадження всіх цих заходів підвищить економічну ефективність виробництва зерна і виведе його на більш прибутковий рівень.

Список використаної літератури

 1. Закон України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. К.: Парламентське видавництво, - 1999.

 2. 3акон України „Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового розвитку в народному господарстві" від 3 серпня 1992 р. // Галицькі контракти. - 1992 р. - № 12

 3. Закон України „Про сільськогосподарську кооперацію" //Відомості Верховної Ради України. - 1997. - №39

 4. Закон України „ Про стимулювання розвитку сільського господарства в період 2003-2004 рр." // Урядовий кур'єр. - 2003 р. - 20 лютого

 5. Закон України „ Про підприємництво" // Правова бібліотека „ Інфодиск"

 6. Закон України „Про підприємства в Україні" // Державний інформаційний бюлетень „ про приватизацію" - 1993 р. - №2

 7. Закон України „Про оплату праці" // Галицькі контракти. - 1995 р. - №21

 8. Положення ( стандарт) бухгалтерського обліку 16 „Витрати", затверджено Міністерством фінансів України від 31.12.1999 р. №318

 9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку „Запаси", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 р. № 246

 10. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. №291.

 11. Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції ( робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств // Правова бібліотека „ Інфодиск"

 12. Аграрні соціально-трудові відносини. Шкільов О.В., Здоровцов О.І., Лобас М.Г., Барабан С.С. / За ред. Лобаса М. Г. - К.: НВАГ „ Агроінком" 1997.-297 с.

 13. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / За ред. проф. Бутинця Ф.Ф. - Житомир: ЖІТІ, 2000.

 14. Економіка сільськогосподарського виробництва. П.П. Русак, В.В. Жебка, М.М. Рудий, А.А. Чалий / За ред. П.П. Руснака: - К.: Урожай, 1998. - 320 с Экономика предприятия: Учебное пособие / Под общ. ред. Л.Г. Мельника. Сумы: ИТД „ Университетская книга" : - 2004. - 632 с.

 15. Мацибора В.І. Економіка сільського господарства. Підручник. - К.: Вища школа, 1994.-415 с.

 16. Огійчук М.Ф. Автоматизована система бухгалтерського обліку в сільському господарстві. Навчальний посібник. - К.: Вища школа, 1995р.

 17. Організація сільськогосподарського виробництва: Підручник/ Г.С.

 18. Тарасенко, Л.Я. Зрібняк, М.М. Ільчук та ін./ За ред. Г.С. Тарасенка. - К.: ФАДА ЛТД, 2000. - 446 с

 19. Пархоменко В.М. План рахунків бухгалтерського обліку підприємств і організацій та інструкція по його застосуванню. - К.: МФУ, 2000 р. - 128с

 20. Савчук В.К. Аналіз господарської діяльності сільськогосподарських підприємств. - К.: Урожай. 1995 р. - 328 с

 21. Сук П.Л. Групування витрат виробництва в умовах ринку // Економіка АПК - 2000. -№1,С.-12

 22. Сук Л.К. Калькулювання собівартості та аналітичний облік продукції рослинництва // Бухгалтерія в сільському господарстві - 1999.-№8, С.-16

 23. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах з різними формами власності. Навчально-методичний посібник. - К.: ВТОВ, А.С.К.,1996р.-512с.

 24. Шатковська Л.С., Жук В.М., Савчук В.К. Аудит і аудиторська діяльність. -К.: Урожай, 1996 р. - 256 с

 25. Шкільов О.В. Організація виробництва і підприємницької діяльності в сільськогосподарських підприємствах. - К.: Урожай, 1997 р. - 336 с


 
 

Цікаве

Загрузка...