WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Виробництво зерна, його економічна ефективність - Курсова робота

Виробництво зерна, його економічна ефективність - Курсова робота

Дані таблиці 10 свідчать, що структура виробничих витрат в рослинництві за аналізований період дещо змінилась. Так, частка витрат на оплату праці протягом досліджуваних років зменшувалась і становила: в 2003 р. - 12,2 %, в 2004 р. - 10,4 %, в 2005 р. - 8,3 %. Відповідно зменшились відрахування на соціальні заходи з 0,3 % до 0,1 %. Це негативно впливає на матеріальну зацікавленість працівників. Переважну частку у витратах на виробництво продукції рослинництва займають матеріальні витрати, при чому найбільшу питому вагу в структурі виробничих витрат займають витрати на насіння і посадковий матеріал та на добрива і дещо меншу - на паливо-мастильні матеріали. При цьому частка витрат на насіння і посадковий матеріал за аналізований період зросла з 17,3 до 21,7 %, що свідчить про те, що підприємство використовує високоврожайні сорти та гібриди сільськогосподарських культур. Частка витрати на добрива в структурі виробничих витрат займали 19,9 %, а в 2005 р. їх частка зросла до 21.5 %. Отже, в підприємстві при вирощуванні сільськогосподарських культур добривам в системі агротехнічних заходів надається велике значення. Все це зумовлює значне зростання урожайності зернових культур протягом досліджуваного періоду.

Частка витрат на нафтопродукти за період з 2003 р. по 2005 р. практично не змінилася: на його початок відповідно становила 14,2 % і 14,5 %. Частка витрат на електроенергію зменшилась майже втричі: з 2,3 до 0,9 %. Щодо витрат на запасні частини та матеріали для ремонту, то їх частка в структурі виробничих витрат в рослинництві практично не змінилась: в 2003 р. вона складала 11,5 %, а в 2005 р. - 11,3 %. Витрати на оплату наданих робіт і послуг на початок періоду в структурі виробничих витрат становили 2,8 %, а на його кінець - 1,8 %. Частка амортизаційних відрахувань протягом досліджуваного періоду знижувалася, хоч і незначно і становила: в 2003 р. - 10.6 %, в 2004 р. - 9,6 %, в 2005 р. - 9,4 %.

Проаналізувавши вищенаведені дані, можна запропонувати наступні шляхи зниження собівартості зерна: раціональне використання коштів на придбання насіння та посадкового матеріалу та добрив; зниження витрат на паливо-мастильні матеріали та запчастини, раціональне їх використання. При цьому слід пам'ятати, що дані виробничі запаси нерідко стають об'єктами марнотратства. Це, в свою чергу, є причиною додаткових витрат на відповідні виробничі ресурси. Для того, щоб уникнути цього, необхідно посилити внутрішній контроль на підприємстві підсилити рівень матеріальної відповідальності.

Рентабельність діяльності підприємства означає його дохідність, прибутковість. В процесі господарської діяльності підприємство повинно відшкодувати свої витрати виручкою від реалізації продукції і одержати прибуток. Рентабельність - це показник економічної ефективності сільськогосподарського виробництва, який свідчить про те, що господарство від своєї діяльності одержує прибуток. В сільськогосподарському виробництві величина прибутку підприємства залежить від кількості і якості реалізованої продукції, її структури, собівартості і фактичних цін реалізації. Розглянемо результат і результативність реалізації зерна в господарстві за досліджуваний період.

Таблиця 11.

Результат реалізації зерна в СТОВ "Щербашенське"

Показник

2003 р.

2004 р.

2005 р.

2005 р. в% до 2003 р.

Реалізовано зерна, ц

15263

20664

25728

168,6

Виручка від реалізації зерна, тис. грн.

717

816

1470

205,0

Собівартість 1 ц реалізованого зерна, грн.

27,33

24,03

24,37

140,6

Ціна реалізації 1 ц. зерна, грн.

46,94

39,51

57,20

121,9

Одержано прибутку, грн.: на 1 ц зерна

на 1 га посіву

19,61

578,5

15,48

541,8

32,83

1349,3

167,4

233,2

Рівень рентабельності, %

72,0

64,4

134,6

x

Дані таблиці 11 свідчать, що за аналізований період обсяг реалізації зерна зріс з 15263 ц до 25728 ц, або на 68,6 %, що зумовлено збільшенням урожайності зернових культур і, відповідно, валового збору. Виручка від реалізації зерна збільшилася на 105 %, а саме з 717 тис. грн. на початок досліджуваного періоду до 1470 тис. грн. на його кінець. Це стало можливим як внаслідок збільшення обсягів реалізації зерна так і в результаті підвищення цін реалізації, які зросли з 46,94 грн./ц до 57,20 грн./ц, або на 21,9 %. Відповідно зріс розмір одержаного прибутку з розрахунку на 1 ц зерна, адже у 2003 р. він становив 19,61 грн., а в 2005 р. – 32,83 грн. Отже, прибуток на 1ц зерна зріс на 67,4 %. Прибуток з розрахунку на 1 га також значно зріс: з 578,5грн. до 1349,3 грн., або майже в 2,3 рази. За рахунок цього значно зріс рівень рентабельності виробництва зерна, адже на початок звітного періоду його розмір складав 72 %, а на кінець періоду, що досліджується нами він склав 134,6 %. Отже, рівень рентабельності виробництва зерна в СТОВ "Щербашенське" зріс більш як на 62 пункти, що свідчить про надзвичайно високу економічну ефективність виробництва зерна в господарстві.

Одним з основних показників економічної ефективності виробництва зерна є маса прибутку, яку одержують від реалізації продукції. На його динаміку впливають різні фактори, зокрема, обсяг реалізованої продукції, ціна реалізації, повна собівартість зерна. Розглянемо вплив основних факторів на зміну маси прибутку від реалізації зерна протягом досліджуваного періоду в СТОВ "Щербашенське".

Таблиця 12.

Вплив факторів на зміну маси прибутку від реалізації зерна в СТОВ "Щербашенське"

Показники

2003 р.

2005 р.

Відхилення (+,-)

Реалізовано зерна, ц.

15263

25728

10465

Прибуток, тис. грн.

299,3

843,9

544,6

Собівартість 1 ц. зерна, грн.

27,33

24,37

-2,96

Ціна реалізації 1 ц зерна, грн.

46,94

57,20

10,26

Прибуток на 1 ц зерна, грн.

19,61

32,80

13,29

Зміни маси прибутку за рахунок зміни, тис. грн.:

обсягу реалізованої продукції

204,5

ціни реалізації

264,0

собівартості продукції

76,1

Проаналізувавши дані таблиці 12, можна зазначити, що кількість реалізованого зерна в 2005 р., порівняно з 2003 р., зросла на 10465 ц, при цьому собівартість 1 ц реалізованого зерна зменшилась на 2,96 грн., а ціна реалізації зросла на 10,26 грн. В результаті дії цих факторів маса прибутку від реалізації зерна за аналізований період зросла на 544,6 тис. грн.

Аналізуючи вплив факторів на зміну маси прибутку від реалізації зерна, слід відзначити, що в результаті збільшення обсягів реалізації зерна маса прибутку зросла на 68 % (204,5 тис.грн.), за рахунок підвищення ціни реалізації – на 88,1 % (264 тис.грн.), а за рахунок зниження собівартості маса прибутку від реалізації зерна підвищилась на 25,4 % (76,1 тис.грн.).

Отже, основним фактором збільшення маси прибутку від реалізації зерна є підвищення ціни реалізації зерна. Проте й інші фактори діють в одному напрямку - сприяють збільшенню маси прибутку і відіграють в цьому не останню роль.

Для забезпечення подальшого збільшення прибутку підприємства від реалізації зерна слід розробляти конкретні заходи, спрямовані на зниження рівня собівартості, збільшення обсягів реалізованої продукції, підвищення урожайності зернових культур та продуктивності праці для забезпечення стабільного розвитку підприємства.

Розділ 3. Шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

3.1 Інтенсифікація виробництва

Збільшення виробництва сільськогосподарської продукції можна досягти двома шляхами: екстенсивним та інтенсивним. Екстенсивний розвиток сільського господарства передбачає збільшення виробництва продукції за рахунок розширення поля діяльності. В рослинництві - за рахунок розширення посівних площ на основі незмінного рівня техніки і технології.


 
 

Цікаве

Загрузка...