WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Виробництво зерна, його економічна ефективність - Курсова робота

Виробництво зерна, його економічна ефективність - Курсова робота

Продуктивність праці - це здатність конкретної праці виробляти певну кількість продукції, за одиницю робочого часу (годину, зміну, місяць, квартал, рік).

Продуктивність праці розраховується, як співвідношення виробленої продукції до затрат праці, що вимірюються в людино-годинах або середньорічних працівниках. Обсяг валової продукції, який припадає на одну людино-годину ( погодинна продуктивність праці ) і на одного середньорічного працівника ( річна продуктивність праці ). У сільському господарстві широко застосовують також зворотний показник продуктивності - трудомісткість виробництва одиниці продукції, який характеризує затрати робочого часу на одиницю продукції. Зниження трудомісткості свідчить про підвищення продуктивності праці.

Розглянемо динаміку продуктивності праці на виробництві зерна СТОВ "Щербашенське" протягом періоду з 2003 р. по 2005 р.

Таблиця 7.

Динаміка продуктивності праці при виробництві зерна в СТОВ "Щербашенське"

Показники

2003 р.

2004 р.

2005 р.

2005 р,

у % до

2003 р.

Прямі затрати праці на 1 ц зерна, люд.-год.

0,80

0,38

0,45

56,3

Вироблено зерна:

на 1 люд.-год., кг

125,0

265,8

224,0

179,2

на 1-го середньорічного працівника, ц

2250,0

4774,4

4032,0

179,2

Дані таблиці 7 свідчать, що за досліджуваний період прямі затрати праці на 1 ц зерна знизилися з 0,80 люд.-год. до 0,45 люд.-год., або на 43,8 %. Виробництво зерна на 1 люд.-год. відповідно збільшилося з 125,0 до 224,0 кг, або майже вдвічі, а на 1-го середньорічного працівника відповідно з 2250,0 до 4032,0 ц, або на 79,2 %. Отже, ми можемо сказати, що продуктивність праці при виробництві зерна протягом аналізованого періоду підвищилась а, беручи до уваги те, що кількість працівників в господарстві за останні 3 роки зменшилась, зазначимо, що трудові ресурси в зерновиробництві використовуються ефективно.

Важливе місце серед показників економічної ефективності виробництва належить собівартості зерна, від рівня якої залежить рентабельність виробництва та прибуток господарства. Собівартість зерна залежить від загальної суми витрат на його виробництво і реалізацію та обсягів виробництва зерна. Тому затрати на виробництво 1 ц зерна можуть бути знижені, якщо зменшити суму виробництва при незмінному валовому виході зерна, або коли вихід зерна зростатиме більшою мірою, ніж затрати на його виробництво. У всіх випадках вирішальне значення має підвищення врожайності зернових культур.

На собівартість всієї сільськогосподарської продукції в цілому та зерна зокрема впливає комплекс взаємопов'язаних природноекономічних умов виробництва: родючість ґрунтів; рівень спеціалізації, концентрації та агропромислової інтеграції; ступінь забезпеченості господарства виробничими ресурсами та їх використання; ціни на засоби виробництва і тарифи на послуги, продуктивність праці та рівень її оплати; якість виробленої продукції; організаційно - економічний рівень у господарстві.

Розглянемо як змінювалась виробнича собівартість 1 ц зерна в господарстві за досліджуваний період.

Аналізуючи дані таблиці 8 слід зазначити, що протягом досліджуваного періоду виробнича собівартість 1 ц зерна знизилась на 3,5 %, в тому числі собівартість 1 ц зерна пшениці озимої зменшилась з 29,50 грн. до 17,75 грн., або на 39 %. Водночас собівартість 1 ц зерна кукурудзи підвищилась з 21,78 грн. до 22,12 грн., або на 1,6 %. В цілому дані тенденції щодо собівартості зерна є позитивними і добре впливають на економічну ефективність виробництві зерна в СТОВ "Щербашенське".

Таблиця 8.

Динаміка собівартості 1 ц зерна в СТОВ "Щербашенське", грн.

Продукція

2003 р.

2004 р.

2005 р.

2005 р.

у % до

2003 р.

Зерно, всього

23,52

19,22

22,70

96,5

Пшениця озима

29,50

17,63

17,75

61,0

Кукурудза на зерно

21,78

22,43

22,12

101,6

На собівартість 1 ц зерна впливають такі фактори, як витрати виробництва на 1 га посіву та урожайність зернових культур. При цьому між собівартістю та першим фактором прямо - пропорційна залежність, тобто, зі збільшенням витрат виробництва на 1 га підвищується собівартість 1 ц. зерна. Вплив другого фактору - обернений: чим вища урожайність зернових тим нижча собівартість 1 ц. зерна і навпаки. Розглянемо, як впливали зазначені фактори на формування собівартості зерна в СТОВ "Щербашенське" протягом досліджуваного періоду.

Провівши аналіз даних таблиці 9, можна зробити такі висновки. Зниження собівартості 1 ц зерна за досліджуваний період було досить незначним і становило всього 0,82 грн. При цьому за рахунок збільшення витрат виробництва собівартість 1 ц зерна зросла на 17,05 грн., або на 72,8 %. Проте підвищення урожайності зернових культур на 6,1 ц/га призвело до зниження собівартості 1 ц зерна на 17,87 грн., або на 76,3 %. Внаслідок дії цих факторів собівартість 1 ц зерна зменшилась на 3,5 %.

Таблиця 9.

Собівартість 1 ц зерна і фактори, які її формують

Показник

2003 р.

2005 р.

Відхилення

Витрати виробництва на 1 га посіву, грн.

931

1420

489

Урожайність, ц/га

29,5

41,1

11,6

Собівартість 1 ц зерна, грн.

23,52

22,70

-0,82

Собівартість 1 ц зерна при витратах 2005р. і врожайності 2003 р., грн.

48,14

Зміна собівартості 1 ц зерна за рахунок, грн.:

витрат виробництва

24,26

урожайності

-25,44

Зростання витрат виробництва, а отже, й собівартості продукції, було зумовлене підвищенням цін на основні і оборотні засоби виробництва: машини, пальне, будівельні матеріали, добрива, насіння, а також зниження продуктивності праці, порушення режиму економії. Зниження собівартості на кінець аналізованого періоду було досягнуто за рахунок значного підвищення урожайності, що, в свою чергу стало можливим внаслідок застосування високоврожайних сортів, проведення всіх агротехнічних заходів в оптимальні строки, механізації всіх виробничих процесів. Але відомо, що на урожайність сільськогосподарських культур значний вплив мають природно - кліматичні умови, якщо вони будуть несприятливими і в господарстві не буде вжито відповідних заходів, щоб згладити цей вплив, урожайність може значно знизитись. В будь-якому випадку слід шукати раціональні шляхи зниження собівартості зерна і продукції рослинництва в цілому. Для цього слід розглянути структуру виробничих витрат рослинництва в СТОВ "Щербашенське".

Таблиця 10.

Динаміка структури виробничих витрат у рослинництві в СТОВ "Щербашенське", %

Елементи витрат

2003 р.

2004 р.

2005 р.

Витрати на оплату праці

12,2

10,4

8,3

Відрахування на соціальні заходи

0,3

0,2

0,1

Матеріальні витрати, в т. ч.

68,0

70,5

71,7

насіння і посадковий матеріал

17,3

18,6

21,7

добрива

19,9

24,4

21,5

нафтопродукти

14,2

15,2

14,5

електроенергія

2,3

1,2

0,9

запасні частини, матеріали для ремонту

11,5

9,3

11,3

роботи і послуги

2,8

1,6

1,8

Амортизація основних засобів

10,6

9,6

9,4

Інші витрати

8,9

9,5

10,5

Всього витрат

100

100

100


 
 

Цікаве

Загрузка...