WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Виробництво зерна, його економічна ефективність - Курсова робота

Виробництво зерна, його економічна ефективність - Курсова робота

Розглянемо структуру посівних площ в СТОВ "Щербашенське" та її зміну за період з 2003 по 2005 роки за даними наступної таблиці.

Таблиця 2

Структура посівних площ СТОВ "Щербашенське"

Культура

2003 р.

2004 р.

2005 р.

га

%

га

%

га

%

Зернові і зернобобові, в т. ч.

980

82,6

965

81,3

1018

85,7

озимі зернові

500

42,1

300

25,3

320

27,0

ярі зернові

320

27

538

45,3

468

39,4

кукурудза на зерно

60

5,1

27

2,3

80

6,7

зернобобові

100

8,4

100

8,4

150

12,6

Цукрові буряки

115

9,7

145

12,2

110

9,3

Картопля

2

0,2

1

0,1

1

0,1

Кормові коренеплоди і баштанні кормові

50

4,2

25

2,1

20

1,7

Однорічні трави

40

3,3

51

4,3

38

3,2

Всього посівів

1187

100,0

1187

100,0

1187

100,0

Розглянувши дані таблиці 2, можна зробити такі висновки. Розміри посівних площ в 2005 р., порівняно з 2003 р., не змінилися. При цьому площа посіву зернових культур збільшилась на 38 га, або на 3,7 %. Найбільших змін в 2005 р., порівняно з 2003 р., зазнала посівна площа озимих зернових, яка зменшилась на 180 га ( на 36 %). Площа посіву ярих зернових на кінець періоду становила 468 га, тоді як на його початок - 320, тобто, вона збільшилась на 148га, або на 46,3 %. Посівна площа зернобобових культур зросла на 50 га, або на 50 %.

Посівна площа цукрових буряків в господарстві в 2005 р. дещо змінилась, порівняно з 2003 р., а саме: у 2003 році вона складала 115 га, а у 2005 р. – 110га, тобто зменшилась на 5 га, або на 4,4 %. Протягом звітного періоду зменшилась площа посіву картоплі з 2 га у 2003 р. до 1 га у 2005 р., або на 50 %.

Значно зменшилась посівна площа кормових коренеплодів та баштанних кормових культур: з 50 до 20 га, або на 60 %. Площа посіву однорічних трав протягом звітного періоду зменшилась з 40 до 38 га, або на 5 %. Проте, в 2004р. вона була більшою і становила 51га.

Отже, СТОВ за досліджуваний період розширило посіви зернових та зернобобових і в той же час значно зменшило посівні площі під озимими зерновими.

Проаналізуємо структурні зміни посівних площ господарства. В структурі посівних площ СТОВ "Щербашенське" на 2005 р. серед зернових культур найбільшу питому вагу займали ярі зернові, як і в 2004 р., а у 2003 р. їх частка становила 27 %, тоді як озимих зернових – 42,1 %. В структурі посівних площ цукрові буряки займали біля 10 %. Частка картоплі в структурі посівів СТОВ становила 0,1 %.

При плануванні посівних площ та їх структури враховують, що вона повинна задовольняти його потреби господарства в товарній продукції, забезпечувати кормами тваринництво, сприяти підвищенню ефективності рослинництва, відповідати особливостям ґрунту та забезпеченості трудовими ресурсами і технікою. Необхідно підбирати такі культури, щоб отримати з 1 га максимум продукції при мінімальних затратах праці і коштів на її одиницю.

Виробництво різних видів продукції здійснюється в різних галузях народного господарства і це є виразом суспільного поділу праці. Він має велике економічне значення в розвитку продуктивних сил суспільства. Спеціалізація сільськогосподарського виробництва є формою суспільного поділу праці.

Суть спеціалізації сільськогосподарського виробництва полягає в тому, що це переважний розвиток однієї або кількох галузей у виробництві товарної продукції в окремих підприємствах, районах, регіонах. Економічне значення спеціалізації полягає в тому, що для підвищення продуктивності праці потрібна спеціалізація виробництва певного продукту.

Спеціалізація аграрного підприємства визначається структурою грошових надходжень від реалізації товарної продукції. В структурі грошових надходжень відображається економічне значення різних галузей. За економічним значенням галузі сільськогосподарського виробництва поділяються на головні, додаткові і підсобні. Головні галузі в структурі грошових надходжень від реалізації продукції повинні становити понад 20 %. Вони визначають спеціалізацію підприємства. Додаткові галузі займають меншу частку в структурі грошових надходжень. Підсобні галузі створюються для виробничого обслуговування головних і додаткових галузей.

Розглянемо структуру грошових надходжень від реалізації продукції в СТОВ "Щербашенське" за період з 2003р. по 2005 р. та визначимо його спеціалізацію за допомогою даних наступної таблиці.

З даних таблиці 3 можна зробити висновок, що СТОВ є спеціалізованим господарством, головні його галузі – виробництво зерна і молочно-м'ясне скотарство. Протягом аналізованого періоду частка виручки від реалізації зерна зросла на 105 %, а від реалізації продукції скотарства – на 78,9 %. За аналізований період в структурі грошових надходжень від реалізації продукції також відбулися такі зміни: частка виручки від реалізації зерна дещо підвищилася, а саме з 47,4 до 54,5 %, від реалізації продукції скотарства також зросла з 30,5 до 38,4 % за рахунок значного зростання частки виручки від реалізації молока, а частка виручки від реалізації продукції свинарства знизилась з 5 до 1 %. Загалом розмір виручки від реалізації продукції рослинництва і тваринництва в 2005 р. значно зріс, порівняно з 2003 р.: з 1514тис. грн. до 2695 тис грн., або ж на 78 %.

Для того, щоб мати загальне уявлення про ефективність виробничої діяльності підприємства, визначимо показники виробництва валової продукції, прибуток, рівень рентабельності та норму прибутку в господарстві за досліджуваний період.

Таблиця 3.

Структура грошових надходжень від реалізації продукції в СТОВ "Щербашенське"

Продукція

2003 р.

2005 р.

2005 р. в% до 2003р.

тис. грн..

%

тис. грн.

%

Зерно

717

47,4

1470

54,5

205,0

Цукрові буряки

213

14,1

308

11,4

144,6

Інша продукція рослинництва

5

0,3

9

0,4

180,0

Разом по рослинництву

935

61,7

1787

66,3

191,1

Продукція скотарства

493

32,6

882

32,7

178,9

в т. ч., молоко

263

17,4

570

21,2

216,7

яловичина

230

15,2

312

11,6

135,7

Продукція свинарства

81

5,4

23

0,9

28,4

Інша продукція тваринництва

5

0,3

3

0,1

60,0

Разом по тваринництву

579

38,3

908

33,7

156,8

Разом по тваринництву і рослинництву

1514

100,0

2695

100,0

178,0


 
 

Цікаве

Загрузка...