WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Визначення собівартості реалізованих товарів на підприємствах роздрібної торгівлі - Курсова робота

Визначення собівартості реалізованих товарів на підприємствах роздрібної торгівлі - Курсова робота

Оскільки роздрібна ціна товару не змінилась, сума знижок ніяк не повинна вплинути на середній відсоток торгових націнок і собівартість реалізованих товарів. Тому всі розрахунки здійснюються без урахування наданої знижки.

Таблиця

Послідовність визначення собівартості реалізованих товарів за методом ціни продажу

№ з/п

Розрахункова величина

Умовні позначення

1

Середній відсоток =

Тп + ТНо

= -------------- х 100

Тп + То

ТНп - залишок торгових націнок на початок звітного місяця (Кт 285 "Торгова націнка");

ТНо - сума торгових націнок, що припадає на товари, отримані у звітному місяці (кредитовий оборот по рахунку 285 'Торгова націнка");

Тп - продажна вартість залишку товарів на початок звітного місяця (Дт 282 "Товари в торгівлі");

2

ТНреал. = Середній відсоток х Tреал.

3

Собівартість реал. =

= Tреал. – ТНреал.

То - продажна вартість отриманих у звітному місяці товарів (дебетовий оборот по рахунку 282 "Товари в торгівлі");

Треал. - продажна вартість реалізованих товарів

Порядок розрахунку середнього відсотка і собівартості реалізації наведено в таблиці.

Таблиця

Порядок розрахунку середнього відсотка і собівартості реалізації

з/п

Показник

Одиниця виміру

Продажна вартість товарів

Сума торгової націнки

Первісна (купівельна) вартість товарів

1

Залишок товарів на початок місяця

грн.

7200

2200

5000

2

Надійшло у звітному місяці

грн.

10800

2300

8500

3

Разом (ряд. 1 + ряд. 2)

гри.

18000

4500

13500

4

Середній відсоток торгової націнки (ряд. 3 гр. 5 : ряд.3 гр. 4)

%

25 (4500 : 18000) х 100

5

Реалізовано товарів

грн.

12000

3000 (12000 x 0,25)

9000*

6

Залишок товарів на кінець місяця (ряд. 3 - ряд. 5)

грн.

6000

1500

4500

* Ця сума представляє собою собівартість реалізованих товарів

У даному випадку знижка надається покупцям безпосередньо в момент продажу товарів, тому продавець відобразить в обліку дохід уже з урахуванням наданої покупцю знижки. Оскільки сума знижки не включається в дохід первісно, то для обліку сум наданих знижок субрахунок 704 "Вирахування з доходу" в даному випадку не використовується.

Практичні завдання

Завдання 1

Кафе через підзвітну особу закупило м'ясо у ООО "МОСТ" (платника ПДВ) по ціні 12-00 грн. за кг (в т.ч. ПДВ) на загальну суму 1500 грн. При оприбуткуванні продукції була виявлена недостача на суму 21 грн. недостача була віднесена на МОЛ. Погашення заборгованості було здійснено шляхом віднімання суми завданого збитку з заробітної плати працівника. Скласти кореспонденції.

Відповідь

№ з/п

Первинний документ

Зміст господарчих операцій

Кореспондуючі рахунки

Сума, грн.

Дт

Кт

1

Виданий касовий ордер підзвітній особі

Видано з каси підзвітній особі кошти на придбання м`яса

372

301

1500,00

2

Податкова накладна

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ

641

644

250,00

3

Накладна

Оприбутковано м`ясо

281

631

1232,50

4

Накладна

Відображено суму ПДВ

644

631

246,50

5

Акт прийому м`яса від МВО

Нестача м`яса

375

631

21,00

6

Наказ керівника

Віднесено суму нестачі на МВО

631

661

21,00

7

Довідка бухгалтерії

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ в сумі нестачі (методом „червоного сторно")

641

644

3,50

8

Відомість на видачу заробітної плати

Відшкодовано нестачу:

- на суму товару (м`яса)

281

661

17,50

- на суму ПДВ

641

661

3,50

9

Довідка бухгалтерії

Зараховано закупку м`яса

631

372

1500,00

Завдання 2.

Скласти калькуляційну картку та визначити продажну ціну 1 порції страви: суп гороховий з м'ясом - рецептура №121.Вихід 500/25 г. Виписка зі збірника рецептур страв:

Назва сировини

Норма закладки

Ціна 1 кг(грн.)

20

1-50

71

2-00

141

1-00

20

15-00

80

30-00

6

1-00

8

20-00

Вихід

1000 г

Відповідь

Калькуляційна картка № 1

Назва страви суп гороховий з м'ясом. Вихід 500/25 г.

Номер за Збірником розкладок - рецептура №121

Порядковий номер калькуляцій і дата її затвердженім

№ 1

24.12 ц.р.

№ 2

______ ц.р.

№ з/п

Найменування продуктів

норма, кг

ціна, грн.

сума, грн.

норма, кг

ціна.

2грн.

сума.

Ггрн.

1

1,00

1-50

1,50

2

3,55

2-00

7,10

3

7,05

1-00

7,05

4

1,00

15-00

15,00

5

4,00

30-00

120,00

6

0,3

1-00

0,30

7

0,4

20-00

8,00

Вага м`яса на напівпорцію (довідково)

40 г

L

Загальна вартість набору

158,95

Продажна вартість страви

1,59

Вихід в готовому виді

500/25

Завідувач виробництвом

Крошко

Калькуляцію склав

Сидоренко

Затверджую: директор

Петренко

Примітка:

Облік сировини ведеться за продажними цінами.

Список літератури

  1. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник.– К.:2006.– 692 с.

  2. Бутинець Т.А., Чижевська JI.B., Береза С.Л. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник; За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 672 с.

  3. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: 2001: Навчальний посібник. -6-е вид. - К.: А.С.К., 2001. – 272 с.

  4. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 22 червня №1829-111

  5. Костюк Д. Бухгалтерський облік на малих підприємствах згідно з П(С)БО. – 5-те вид., доп. і перероб. – Х.: Фактор, 2002. – 220с.

  6. Малюга Н.М. Облік в галузях економічної діяльності: автотранспорт і будівництво Навчальний посібник для студентів. - Житомір: ЖІТІ, 2007. - 480с.

  7. Марочкіна A.M. Бухгалтерський облік за національними стандартами: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. - Харків: Торсінг, 2002. -296с.

  8. Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі. Курс лекцій. Навчальний посібник/ За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця - Житомір : ЖІТІ, 2006. - 608 с.

  9. П(С)БО 1- 20 // Все о бухгалтерском учете.-2003.- №14(802). - с. 2-7.

  10. Ф.Ф. Бутинець Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі Курс лекцій Житомир: ЖІТІ, 2006. - 608с.

3


 
 

Цікаве

Загрузка...