WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Визначення первісної вартості готової продукції - Курсова робота

Визначення первісної вартості готової продукції - Курсова робота

Що стосується оплати за відвантажену продукцію, то на підприємстві вона проводиться:

надходженням коштів на розрахунковий та валютний рахунки підприємства;

внесенням грошових коштів в касу підприємства;

заліком взаємних вимог за виконані роботи та надані послуги підприємству.

Ці дані вводяться в базу даних „Збут і реалізація готової продукції". Після цього отримуються необхідні форми по обліку реалізації готової продукції: 16 відомість, залишки неоплаченої продукції, 11-журнал тощо.

3. Аналітичний і синтетичний облік готової продукції

Аналітичний облік відвантаження і реалізації продукції, а також розрахунків з покупцями і замовниками підприємство ВАТ „Рівнеазот" ведє у відомості № 16 відвантаження, відпуску і реалізації продукції (див. додат15). Записи в цій відомості здійснюють в лінійному (позиційному) порядку, що дає можливість бачити, за яким розрахунковим документом, яка сума підлягає до сплати покупцем (замовником), а також робиться відмітка про оплату.

Аналітичний облік виробничих запасів ведеться в розрізі їх найменувань або однорідних груп. Кожна з груп виробничих запасів поділяється за видами, сортами, марками, типами розмірами. Кожному найменуванню, сорту, розміру виробничих запасів присвоюється коротке числове позначення (номенклатурний номер), яке записують до спеціального реєстру - номенклатури-цінника, де також вказують одиницю виміру і по можливості, облікову ціну запасу. Кількісний облік готової продукції за її видами та місцями зберігання ведеться в сортових картках. В бухгалтерії складають або обробляють групувальні відомості оприбуткування продукції за її видами в розрізі п. дрозділів - виробників та за місцями зберігання. У картках або книгах складського обліку здійснюються записи про надходження і відпуск готової продукції та щоденно виводяться її залишки.

Аналітичний облік приймання та відпуску готової продукції, ведеться на підставі прибуткових і видаткових документів, здійснюється за видами готової продукції, яка може відображатися за обліковими цінами (плановою собівартістю, гуртовими та відпускними цінами тощо) з виділенням в регістрах відхилень фактичної собівартості виробів від їх вартості за обліковими цінами.

В кінці місяця за даними аналітичного обліку витрат на виробництво визначається фактична собівартість готової продукції.

Синтетичний облік наявності і руху готової продукції підприємства ВАТ „Рівнеазот" за фактичною собівартістю ведеться на активному рахунку 26 "Готова продукція". Оприбуткування випущеної з виробництва продукції відображається по дебету рахунка 26 "Готова продукція" і кредиту рахунка 23 "Виробництво".

Відпуск готової продукції покупцям оформляється накладною на відпуск товарно-матеріальних цінностей, яка є підставою для списання готової продукції підприємством-виробником. що здійснило її відпуск, для оприбуткування її підприємством-одержувачем та для дозволу на вивезення її з території підприємства-постачальника.

Згідно із Законом України "Про податок на додану вартість" постачальник (продавець) повинен надати підприємству-покупцю податкову накладну, форма І порядок заповнення якої затверджені наказом ДПА України. В податковій накладній, крім інших реквізитів, вказуються ціна, ставка і сума ПДВ, загальна сума, що підлягає сплаті постачальнику. У разі звільнення від оподаткування готової продукції згідно зі ст.5 Закону в податковій накладній зазначається "Звільнено від ПДВ" з посиланням на відповідний пункт ст. 5 Закону. Податкова накладна виписується в двох примірниках, оригінал якої надається покупцеві (одержувачу готової продукції), а копія зберігається у підприємства (продавця) як звітний і розрахунковий податковий документ.

Податкова накладна надає право покупцю, зареєстрованому як платник ПДВ, на включення до податкового кредиту витрат по сплаті ПДВ постачальнику (продавцю) при придбанні матеріальних цінностей (робіт, послуг). Якщо покупець не є платником податку, то податкова накладна йому не надається.

Для проведення розрахунків з покупцем постачальник виписує рахунок-фактуру та інші розрахунково-платіжні документи, що підтверджують факт передачі (відпуску) матеріальних цінностей і їх оплату з зазначенням суми ПДВ.

Постачальник ― ВАТ „Рівнеазот" може включити до рахунка-фактури покупця, крім вартості відвантаженої продукції, вартість тари, відвантаженої з продукцією (якщо вона не включена у відпускну вартість продукції і оплачується понад її відпускну вартість), а також транспортні витрати.

В кінці місяця на підприємстві ВАТ „Рівнеазот" складається оборотна відомість по відвантаженню та реалізації готової продукції за поточний місяць (див. додат.16), в якій вказуються: залишок на початок місяця, відвантаження та реалізація в поточному місяці, залишок на кінець місяця. Також складається оборотна відомість по запросу на поточний місяць (див. додат.17). В ній вказується назва продукту, залишок на початок місяця, кількість відвантаженої продукції в поточному місяці, оплата за продукцію, яка була відвантажена і залишок на кінець місяця.

Заповнюється також головна книга розрахунків з покупцями і замовниками.

3.1 Облік готової продукції

Для обліку виготовленої продукції планом рахунків передбачено два рахунки - 26 та 27.

Дт26 "Готова продукція"Кт

Рис. 4. Схема типових операцій по рахунку 26 "Готова продукція"

Висновки та пропозиції

Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" готовою вважається продукція, яка виготовлена на підприємстві, призначена для продажу і відповідає технічним і якісним характеристикам, які передбачені договором або іншим нормативно-правовим актом.

Випущена з виробництва готова продукція здається на склад за накладними. В бухгалтерії на підставі накладних ведеться накопичувальна відомість випуску готової продукції, у якій випущена продукція групується за видами і сортами (номенклатурними номерами) і відображається за двома оцінками - за обліковою вартістю (плановою собівартістю або за відпускними цінами без ПДВ) і фактичною собівартістю. Такий порядок оцінки зумовлений тим, що фактичну собівартість готової продукції, випущеної протягом місяця з виробництва, визначають тільки наприкінці місяця після відображення всіх прямих затрат і розподілу непрямих витрат та складання звітної калькуляції.

Дані відомості випуску готової продукції є підставою для ЇЇ оприбуткування.

Підприємства реалізують свою продукцію покупцям на підставі укладених договорів (угод). Відпуск готової продукції покупцям оформляється накладною на відпуск товарно-матеріальних цінностей, яка є підставою для списання готової продукції підприємством-виробником. що здійснило її відпуск, для оприбуткування її підприємством-одержувачем та для дозволу на вивезення її з території підприємства-постачальника.

Список використаної літератури

1. П (С) БО 11 "Зобов'язання" затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2000 р.

2. Положення (стандарт) Бухгалтерського обліку № 16 "Витрати" від 19.01.2000р. № 87.

3. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський і фінансовий облік: Підручник. - Житомир: ЖПТ, 2000. – 550 с.

4. Ф.Ф. Бутинець, С.В. Івахненков, Т.В. Давидюк, Т.В. Шахрайчук інформаційні системи бухгалтерського обліку: Підручник. - Житомир: ПП Рута, 2002. – 544 с.;

5. Н.М. Ткаченко Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник 5-е видання. - Київ: АСК, 2000. – 784 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...