WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Визначення первісної вартості готової продукції - Курсова робота

Визначення первісної вартості готової продукції - Курсова робота

Картка складського обліку. В сортових картках складського обліку, при якому в бухгалтерії складають або обробляють групувальні відомості оприбуткування продукції за її видами в розрізі підрозділів-виробників та за місцями зберігання; у картках або книгах складського обліку здійснюються записи про надходження і відпуск готової продукції та щоденно виводяться її залишки. В них зазначають такі реквізити: назву підприємства; номер складу, стелажу, комірки; номер запису; одиницю виміру; марку, сорт матеріалу; облікову ціну, номенклатурний номер; найменування матеріалу; дата запису; номер документа; порядковий номер запису згідно складської картотеки; від кого отримано або кому відпущено; прибуток, видаток та остача готової продукції; контроль (підпис, дата). Даний документ заповнюють до кінця.

2.2 Документальне оформлення відпуску готової продукції

При вибутті готової продукції на підприємстві ВАТ "Рівнеазот" використовують такі документи:

товарно-транспортна накладна;

лімітно-забірна картка;

вимога;

накладна на відпуск матеріалів на сторону;

договір (угода);

довіреність.

Підприємство ВАТ „Рівнеазот" реалізуює свою продукцію покупцям на підставі укладених договорів (угод).

Товарно-транспортна накладна, призначена для обліку поставок запасів та розрахунків за їх перевезення авто та залізничним транспортом. Використовується для кількісного та якісного обліку запасів. Складається в чотирьох екземплярах (1-2 вантажоодержувачу, 3-4 автотранспортному підприємству). В ній зазначають такі реквізити: номер накладної; марку та номер автомобіля; якщо готова продукція продукція в. двантажена залізничним транспортом, то вказуються номери завантажених вагонів, а також їх кількість; автотранспортне підприємство; прізвище ім'я по батькові водія; постачальник і покупець; місце навантаження та розвантаження; інформація про вантаж (номенклатурний код, назва продукції, товару, одиниці виміру, кількість, ціна, сума, вага та ін); посада, ПІБ вантажо-відправника та вантажо-одержувача.

Лімітно-забірна картка, призначена для оформлення відпуску матеріалів, які систематично споживаються при виготовленні продукції, а також для поточного контролю за дотриманням встановлених лімітів готової продукції на виробничі потреби. Використовується для оперативного обліку на складі, аналітичного і синтетияного обліку відпуску продукції в межах затвердженого ліміту. В ній зазначають такі реквізити: її номер; дата відпуску; вид операції; склад; цех одержувач, шифр затрат, номенклатурний номер; найменування, сорт, розмір запасів; одиниця виміру; ліміт; ціна; сума; порядковий номер; залишок ліміту; підпис завскладу; в кінці ставлять підписи: начальник віділу забезпечення, начальник цеху, завсклад.

Вимога, заповнюється при разовому відпуску продукції для виробничих та господарських потреб. В ній зазначають такі реквізити: номер вимоги; назву підприємства; дату; склад; цех, відділ одержувач; кореспондуючий рахунок; номенклатурний номер; через кого, хто запросив та хто дозволив; назва, сорт, марка продукції одиниця виміру; кількість; ціна; сума; порядковий номер запису; хто відпустив та получив.

Накладна на відпуск матеріалів на сторону (див. дод.9), застосовується для оформлення відпуску матеріалів виробничим одиницям, обיєднання чи сторонім організаціям, також разом з нею виписують податкову накладну. В ній зазначають такі реквізити: назву підприємства; номер накладної, податкової; вид операції, склад; кореспондуючий рахунок; дата; кому відпускаються; на якій основі; через кого; номер по порядку; назва, сорт, розмір; одиниця виміру; кількість; ціна; сума; порядковий номер запису; всього відпущено; на яку суму (прописом); підпис особи яка дозволила відпуск матеріалів; підписи: головного бухгалтера, особи яка відпустила матеріали, особи яка получила матеріали.

Довіреність - це бланк суворої звітності, і дійсний протягом десяти днів. Довіреність призначена для оформлення права окремої посадової особи виступати довіреною особою підприємства при отриманні готової продукції. В довіреності зазначають такі реквізити: її номер; адреса підприємства - одержувача, його назва, ідентифікаційний код ЄДРПОУ; підприємство-платник і його адреса, рахунок МФО, назва банку; по яке число дійсна; дата видачі; кому видано (посада, ПІБ); документ, що засвідчує особу, серія, номер, дату видачі і ким виданий; які цінності має отримати.

Відвантаження готової продукції

на експорт залізничним транспортом.

Заключення контракту.

Фірма, яка заключила контракт, направляє на ВАТ „Рівнеазот" у відділ зовнішньо-економічної діяльності (далі ВЗЕД) транспортну інструкцію, в якій вказує, куди, в якій кількості та упаковці потрібно відвантажити продукцію згідно умов контракту.

ВЗЕД передає транспортну інструкцію в транспортний відділ (далі ТрВ).

ТрВ передає прийомоздавачам залізничного цеху (далі ЗЦ), які знаходяться на станції Обарів, конкретні дані згідно транспортної інструкції для подальшого заповнення транспортних документів.

Прийомоздавач ст. Обарів повідомляє начальнику зміни ЗЦ про кількісні характеристики даного відвантаження.

Начальник зміни ЗЦ організовує підбір відповідного рухомого складу в цеху (та на ст. Обарів), подачу його під завантаження у відповідні цехи підприємства.

Після завантаження вагон опломбовується пломбою цеху. При цьому може бути присутній працівник митниці. Далі вагон зважується на ваговій цеху (або ЗЦ). Згідно даних зважування в ЦВТК виписується 1 сертифікат якості відповідної форми на експорт на кожний вагон. Також дані зважування передаються в ЗЦ.

Після завантажування та зважування вагону на ст. Обарів проходить процедура оформлення залізничних накладних на експорт. Вони оформляються в кількості:

5 основних примірників (1 - для відправника, 1 - для митниці, 3 - знаходиться з вагоном);

додаткові примірники в кількості, через скільки країн буде переміщуватися вагон до кінцевого споживача.

Працівники ВЗЕД забирають заповнені залізничні накладні із ст. Обарів та сертифікати якості з ЦВТК у відділ. Далі проводиться формування пакету документів на дане відвантаження для надання його в митницю для декларування:

заявка на митницю для надання інспектора, що буде займатися митним оформленням даного вантажу;

копія контракту;

копія карточки реєстрації контракту (для аміачної селітри, аміаку, аміачної води);

залізничні накладні;

вантажно-митна декларація (в 5-ти примірниках);

транспортна інструкція;

інвойс;

сертифікат якості;

розрахунок митної вартості;

довідка про транспортні витрати для перевезення вантажу до пункту переходу „кордон -... " (при умові поставки (FCA, EXW);

реєстр наданих документів.

Паралельно готуються документи для отримання сертифікату походження товару в Рівненській філії торгово-промислової палати (ТПП) України та екологічної декларації в управлінні екології.

Інспектор митниці провіряє надані документи та проводить митне оформлення вантажу, залишає в себе:

1-й, 2-й, 3-й, 5-й примірники вантажно-митної декларації;

заявку на митницю для надання інспектора;

інвойс (1 прим);

розрахунок митної вартості;

реєстр наданих документів;

довідку про транспортні витрати для перевезення вантажу до пункту переходу „кордон -... ";

сертифікат походження товару;

екологічну декларацію.

Після митного оформлення працівники ВЗЕД передають оформлені документи на ст. Обарів в товарну касу, зокрема:

4-й примірник вантажно-митної декларації;

залізничні накладні (з відміткою митниці);

інвойс;

сертифікат якості;

сертифікат походження товару;

екологічну декларацію,

де після фактичного відправлення вантажу по залізниці на залізничній накладній проставляється штамп з датою відправки.

12.2 примірники залізничної повертаються з товарної каси прийомоздавачам ЗЦ, потім 1 примірник передається в ЦВТК, де до нього підкріплюється 1 примірник сертифікату якості, які виписані згідно фактично зроблених аналізів. Далі дані документи кур'єрським способом передаються у відділ АСУП для подальшої обробки.


 
 

Цікаве

Загрузка...