WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Визначення первісної вартості готової продукції - Курсова робота

Визначення первісної вартості готової продукції - Курсова робота

На сьогодні 80% будівельних робіт проекту завершено. Придбана значна частина технологічного обладнання.

потужність II черги вир-ва АДК - 25000 тн/рік;

вартість завершення будівництва - 31,5 млн. дол. США;

Джерелами фінансування вищевказаних проектів можуть бути:

інвестиції, отримані в процесі приватизації підприємства;

залучення кредитних коштів Держави;

залучення кредитних коштів іноземних банків під гарантію Уряду України.

Мета даної курсової роботи - закріплення та поглиблення теоретичних з знань студента, набуття навиків роботи бухгалтера.

Завданням курсової роботи є:

засвоєння визначення первісної вартості готової продукції згідно П (С) БО 9 "Запаси", 16 „Витрати";

ознайомитись з документальним оформленням руху готової продукції;

засвоєння аналітичного та синтетичного обліку операцій готової продукції

засвоїти методи оцінки виробничих запасів при їх вибутті;

ознайомитись з автоматизацією процесу обліку виробничих запасів.

Визначення первісної вартості готової продукції згідно П (С) БО 9 „Запси", 16 „Витрати".

1.2 Поняття та класифікація готової продукції

Готовою продукцією, призначеною для продажу, вважають закінчені обробкою вироби, які пройшли випробування, приймання і відповідають технічним вимогам і стандартам.

Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" готовою вважається продукція, яка виготовлена на підприємстві, призначена для продажу і відповідає технічним і якісним характеристикам, які передбачені договором або іншим нормативно-правовим актом.

Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про готову продукцію визначаються П (С) БО 9 "Запаси" та 16 "Витрати".

При організації обліку продукції основним моментом є визначення її характеру. Готова продукція за характером класифікується наступним чином.

Рис. 1. Класифікація готової продукції за її характером

Підприємство ВАТ "Рівнеазот" виробляє продукцію у відповідності із заключними договорами, розробленими плановими завданнями з асортименту, кількості і якості. Керівник підприємства, в першу чергу, повинен приділяти увагу питанням збільшення обсягу виготовленої продукції, розширення її асортименту і покращення якості, вивчаючи потреби ринку.

1.3 Основні завдання обліку готової продукції

Основними завдяннями обліку готової продукції на підприємстві ВАТ "Рівнеазот" в системі організації є:

систематичний контроль за випуском готової продукції, станом її запасів і збереженням на складах, обсягом виконаних робіт та послуг;

вчасному і правильному документуванні оформлення відвантаженої і відпущеної продукції (робіт, послуг);

контроль за виконанням плану договорів-поставок за обсягом та асортиментом реалізованої продукції, організацією розрахунку з покупцями;

вчасному і достовірному визначенні результатів від реалізації продукції (робіт, послуг) та їх облік.

Виконання цих задач задежить від ритмічності роботи підприємства, правильної організації збуту та складського господарства, вчасного документального оформлення господарських операцій.

1.4 Визначення первісної вартості готової продукції

В бухгалтерському обліку готова продукція оцінюється у відповідності до П (С) БО 9 "Запаси" за первісною вартістю, яка визначається згідно з П (С) БО 16 "Витрати".

П (С) БО 16 "Витрати" визначає два поняття собівартості готової продукції:

1) собівартість реалізованої продукції;

2) виробнича собівартість продукції.

До виробничої собівартості продукції входять наступні витрати.

Рис. 2. Склад витрат виробничої собівартості готової продукції

Оцінка готової продукції при її продажу залежить від облікової політики підприємства ВАТ „Рівнеазот", в частині оцінки запасів при їх вибутті. При цьому можуть застосовуватися методи, передбачені П (С) БО 9 "Запаси".

При відображенні продажу готової продукції в бухгалтерському обліку зазначаються дві її оцінки: оцінка, що прийнята підприємством ВАТ „Рівнеазот" згідно з обліковою політикою, - первісна вартісна (по дебету рахунку 901 "Собівартість реалізації готової продукції"), та оцінка, що визначаютья за домовленістю сторін (по кредиту рахунку 701 "Дохід від реалізації готової продукції").

Собівартість реалізованої продукції складається з наступних витрат.

Рис. 3. Склад собівартості реалізованої готової продукції

Оскільки готова продукція в бухгалтерському обліку відображається за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації, то виникає необхідність в уцінці готової продукції, порядок проведення якої аналогічний уцінці виробничих запасів.

2. Документальне оформлення руху готової продукції

Випуск продукції з виробництва ВАТ „Рівнеазот" та передача її на склад оформлюється накладними, відомостями, приймально-здавальними документами, актами приймання, в яких вказується: дата, шифр цеху і складу, найменування продукції, номенклатурний номер, одиниці виміру, кількість, ціна за одиницю.

В бухгалтерії на підставі приймально-здавальних документів складається накопичувальна відомість випуску готової продукції, дані якої використовують для контролю за виконанням завдання по обсягу виробництва і для бухгалтерських записів на рахунках синтетичного обліку.

2.1 Документальне оформлення при надходженні готової продукції

На виробничому підприємстві ВАТ "Рівнеазот" при надходженні готової продукції використовують наступні документи:

прибутковий ордер;

податкова накладна;

відомість 3.3;

картка складського обліку матеріалів;

довіреність.

Прибутковий ордер - призначений для оприбуткування матеріалів, які надійшли на підприємство від постачальника, або з переробки. Використовується для оперативного обліку на складах, аналітичного та синтетичного обліку надходження готової прдукції. Заповнюється при відсутності якісних та кількісних розбіжностей з документами постачальників, а також при оприбуткуванні продукції переробки. Заповнює МВО, а номер їм присвоює бухгалтер (працівник складу одержує книжку, заздалегідь прономерованих прибуткових ордерів). Ці документи виписують за наявністю у підприємства складів. В прибутковому ордері зазначається: назва постачальника та одержувача; дата; вид операції; склад на який оприбутковують запаси; кореспондуюций рахунок; номер по порядку; найменування, сорт, розмір готової продукції; одиниця виміру; кількість (згідно документів та фактично прийнятих); ціна; сума; номер по порядку запису згідно складської картотеки; підпис та реквізити особи, що прийняла готову продукцію.

Податкова накладна - виписується в трьох екземплярах (оригінал та перша копія видається покупцю, друга копія видається продавцю). В ній зазначаються такі реквізити: дата виписки податкової накладної; порядковий номер; продавець та покупець, їхні індивідуальні податкові номер, місце знаходження, номери телефонів, номери свідоцтв про реєстрацію платників податку; умова продажу; форма проведених розрахунків; дата відвантаження; номенклатура поставки товарів продавця; одиниця виміру; кількість; ціна без ПДВ; обсяг продажу без ПДВ, що підлягають оподаткуванню за ставками; загальна сума коштів, що підлягає оплаті; ПДВ; загальна сума з ПДВ; підпис і прізвище особи, яка склала податкову накладну; підписи і прізвища: директора, головного бухгалтера і платника ПДВ; печатка продавця; дата отримання податкової накладної; підпис посадової особи покупця.

Відомісь 3.3 по розрахунках з постачальниками та підрядниками, в якій зазначаються такі риквізити: порядковий номер операції; реєстраційний номер розрахунку; постачальник; залишок на початок місяця по дебету чи кредиту; суми за неприбувший товар; суми акцепта по рахунках постачання; відмітки про оплату; залишок на кінець місяця по дебету чи кредиту; а в кінці місяця збиваються підсумки по колонкам та ставиться дата закінчення відомості і підписи виконавця.


 
 

Цікаве

Загрузка...