WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Вибуття запасів: оцінка та відображення в обліку - Курсова робота

Вибуття запасів: оцінка та відображення в обліку - Курсова робота

Відображення вибуття запасів у бухгалтерському обліку підприємства залежить від того, яким шляхом відбулося їх вибуття.

Запаси, які були реалізовані, відображаються у складі витрат того періоду, в якому визнається дохід від їх реалізації (згідно з принципом відповідності доходів та витрат). Таким чином, у зазначеному випадку використовуватимуться такі субрахунки:

901 "Собівартість реалізованої готової продукції";

902 "Собівартість реалізованих товарів";

943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів".

Запаси, використані у процесі виробництва та при наданні послуг, залежно від мети використання включаються або до собівартості виготовленої продукції (робіт, послуг), або до витрат періоду. Якщо використані запаси відноситимуться до собівартості виготовленої продукції, слід застосовувати рахунок 23 "Виробництво" та рахунок 91 "Загальновиробничі витрати". При використані запасів для обслуговування виробництва, управлінських потреб тощо слід застосовувати такі рахунки, як:

92 "Адміністративні витрати";

93 "Витрати на збут";

94 "Інші витрати операційної діяльності";

99 "Надзвичайні витрати".

Якщо вартість запасів, що використовуються для виготовлення продукції, становить значну питому вагу у вартості товару, то вибуття таких запасів відображатиметься за кредитом рахунку 20 "Виробничі запаси" (з використанням відповідних субрахунків) та дебетом рахунку 23 "Виробництво".

При передачі в експлуатацію малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП) здійснюється їх списання з балансу з подальшою організацією кількісного обліку таких предметів безпосередньо за місцем експлуатації протягом терміну їх фактичного використання. Така передача МШП в бухгалтерському обліку відображається за дебетом рахунку 23 "Виробництво" (або відповідних рахунків обліку витрат класу 9) та кредитом рахунку 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети".

Можливі види вибуття запасів, а також їх відображення в бухгалтерському обліку наведено в таблиці з кореспонденцією рахунків для кожного з видів вибуття запасів.

Відображення в бухгалтерському обліку вибуття запасів

№ з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

Реалізація виробничих запасів

1.1

Відображення доходу від реалізації матеріальних цінностей

377 "Розрахунки з іншими дебіторами"

712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів"

1.2

Відображення собівартості реалізованих запасів

943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів"

20 "Виробничі запаси"

22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"

1.3

Відображення суми ПДВ

712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів"

641 "Розрахунки за податками"

Реалізація готової продукції та товарів

2.1

Відображення доходу від реалізації готової продукції (товарів)

31 "Рахунки в банках"

36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"

701 "Дохід від реалізації готової продукції"

702 "Дохід від реалізації товарів"

2.2

Відображення суми ПДВ

701 "Дохід від реалізації готової продукції"

702 "Дохід від реалізації товарів"

641 "Розрахунки за податками"

2.3

Списання собівартості:

реалізованої промислової продукції

901 "Собівартість реалізованої готової продукції"

26 "Готова продукція"

реалізованої продукції сільськогосподарського виробництва

901 "Собівартість реалізованої готової продукції"

27 "Продукція сільськогосподарського виробництва"

реалізованих товарів

902 "Собівартість реалізованих товарів"

28 "Товари"

Відображення списання запасів на:

3.1

виробництво продукції (робіт, послуг)

23 "Виробництво"

20 "Виробничі запаси"

22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"

3.2

загальновиробничі потреби

91 "Загальновиробничі витрати"

3.3

виправлення браку

24 "Брак у виробництві"

3.4

загальногосподарські потреби

92 "Адміністративні витрати"

3.5

забезпечення збуту

93 "Витрати на збут"

3.6

виконання досліджень та розробок

941 "Витрати на дослідження та розробки"

3.7

капітальне будівництво

15 "Капітальні інвестиції"

Відображення списання запасів (з використанням рахунків класу 8) на:

4.1

операційну діяльність

80 "Матеріальні витрати"

20 "Виробничі запаси"

22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"

23 "Виробництво"

91 "Загальновиробничі витрати"

92 "Адміністративні витрати"

93 "Витрати на збут" 94 "Інші витрати операційної діяльності"

80 "Матеріальні витрати"

4.2

інвестиційну діяльність

15 "Капітальні інвестиції"

20 "Виробничі запаси"

22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"

Вибуття запасів шляхом безоплатної передачі

5.1

Відображення запасів, безоплатно переданих іншим підприємствам

949 "Інші витрати операційної діяльності"

Відповідні рахунки класу 2 "Запаси"

5.2

Відображення суми з ПДВ

949 "Інші витрати операційної діяльності"

641 "Розрахунки за податками"

Відображення вибуття запасів на інші цілі

6

Відображення списання запасів на утримання об'єктів соціальнокультурного призначення

949 "Інші витрати операційної діяльності"

Відповідні рахунки класу 2 "Запаси"

7

Відображення списання готової продукції, що використана на власні потреби підприємства

20 "Виробничі запаси"

26 "Готова продукція"

8

Відображення втрат запасів у разі стихійного лиха (пожежі, аварії тощо)

99 "Надзвичайні витрати"

Відповідні рахунки класу 2 "Запаси"

9

Відображення отриманих відходів від списання запасів, втрачених (пошкоджених) під час надзвичайних подій

209 "Інші матеріали"

75 "Надзвичайні доходи"

10.1

Відображення виявленої нестачі матеріальних цінностей при інвентаризації

947 "Нестачі та збитки від псування цінностей"

Відповідні рахунки класу 2 "Запаси"

10.2

Відображення суми збитку на позабалансовому рахунку до встановлення винних осіб (відображається балансова вартість втраченого активу)

072 "Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей"

10.3

Відображення суми, що підлягає відшкодуванню після встановлення винних осіб

375 "Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків"

716 "Відшкодування раніше списаних активів"

10.4

Відображення суми з ПДВ

716 "Відшкодування раніше списаних активів"

641 "Розрахунки за податками"

10.5

Відображення зменшення суми заборгованості на позабалансовому рахунку після списання її за рахунок винних осіб

072 "Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей"

Як зазначено в таблиці, при вибутті запасів внаслідок втрати таких запасів від нестачі, псування тощо до моменту визнання винних осіб суми зазнаних збитків відображаються на позабалансовому рахунку, а саме на субрахунку 072 "Невідшкодовані нестачі i втрати від псування цінностей" рахунку 07 "Списані активи". При цьому повинна відображатися сума, яка дорівнює балансовій вартості втрачених активів.

Після визнання винних осіб i визначення суми, яку відшкодовує винна особа, або після прийняття рішення, що винну особу не встановлено, провадиться списання суми завданих збитків.

Відображення зменшення суми завданих збитків на субрахунку 072 обов'язково здійснюється з одночасним записом за дебетом субрахунку 375 "Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків" i кредитом субрахунку 716 "Відшкодування раніше списаних активів", але в тому випадку, якщо прийнято рішення про відшкодування завданої шкоди винною особою.

Література

  1. www. visnuk. com. ua

  2. www. factor. ua

  3. Положення(стандартні) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"

  4. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств"


 
 

Цікаве

Загрузка...