WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ ""СКОП""" - Курсова робота

"Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ ""СКОП""" - Курсова робота

Наприкінці місяця підсумкові дані кредитових оборотів із журналів переносять до головної книги, в якій підраховують обороти по дебету кожного рахунка. Головну книгу використовують для узагальнення даних журналів, взаємної перевірки зроблених записів по окремих рахунках і складання звітного балансу.

У Головній книзі відображаються: сальдо на початок і кінець поточного місяця; обороти за поточний місяць за кредитом цього рахунку, які наводяться однією сумою; обороти за поточний місяць за дебетом цього рахунку, які наводяться сумою за кореспондуючими рахунками із журналів [ 7 ].

Головна книга ведеться протягом календарного року. На кожний синтетичний рахунок у Головній книзі відводять окрему сторінку.

Перевірку правильності записів у Головній книзі здійснюють підрахунком суми оборотів і сальдо за усіма рахунками. Суми дебетових і кредитових оборотів, а також сальдо за дебетом і кредитом повинні бути відповідно рівні.

Підприємства для перевірки правильності складання облікових регістрів можуть застосовувати оборотну відомість за рахунками бухгалтерського обліку, яка складається з даних оборотів на рахунках бухгалтерського обліку Головної книги після занесення до неї оборотів із всіх журналів. Обороти за дебетом рахунків і кредитом рахунків також мають бути рівними [ 7 ].

Послідовність облікових записів при журнальній формі наведено на рис. 1.5.

За цією формою передбачено застосування 8 регістрів бухгалтерського обліку (Додаток 3).

Схема 1.5. Загальна схема журнальної форми обліку

У справі правильної постановки бухгалтерського обліку значну роль відіграє зберігання документів. Раціональна система зберігання забезпечує не лише цілісність у зберіганні документів протягом встановлених законом термінів, а й можливість користування ними у будь-який момент для отримання різноманітних довідок.

Первинні документи та облікові регістри, що пройшли обробку, бухгалтерські звіти і баланси до передачі їх до архіву підприємства мають зберігатися в бухгалтерії у спеціальних приміщеннях або зачинених шафах під відповідальністю осіб, уповноважених головним бухгалтером. Саме тому на ТОВ „СКОП" встановлено терміни зберігання документів підприємства з бухгалтерського обліку та кадрового діловодства (додаток 5).

Відповідно до типового Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій на ТОВ „СКОП" складено власний план рахунків бухгалтерського обліку, з урахуванням особливостей діяльності і отримання необхідної інформації для управління та звітності. Витяг з робочого плану рахунків наведено в додатку 4.

Виробляючи таку специфічну продукцію, Товариство постійно отримує та витрачає безліч різноманітних запасів. Потрібно ретельно вести облік усіх виробничих запасів. На підприємстві облік ведеться як по групам , так і в розрізі аналітики (див. табл.1.5.)

Таблиця 1.5. Характеристика виробничих запасів

Рахунок

Субрахунок

Група

Аналітичний облік

Номенклатурний номер

К-сть

Назва

20

201

10

2011

201101

0,504м3

Блоки габро

20

201

10

2012

201102

2,016м3

Гранітні блоки

20

207

20

2071

207201

1 шт.

Електродвигун

20

207

20

2072

207202

1 шт.

Набір алмазного інструменту

20

207

20

2073

207203

1 шт.

Алмазний круг для різки каменю

20

207

20

2074

207204

5 шт.

Шліфувальні круги

20

207

20

2075

207204

768 шт.

Сегмент 1200 25*7,6/7,0*12

ТОВ „СКОП" при списанні виробничих запасів, згідно з наказом про облікову політику (додаток 1) оцінює їх за методом ФІФО .

Метод ФІФО основується на тому, що одиниці запасів, які були придбані першими, продаються чи використовуються першими, що запобігає їх псуванню, а також, що гроші є постійними. Одиниці, які залишаються в запасах на кінець періоду, оцінюються за цінами останніх надходжень товарів.

При постійному обліку вартість витрачених запасів розраховується виходячи з їх загальної вартості безпосередньо при витрачанні чергової партії. Собівартість проданих запасів визначається шляхом додавання вартостей, використаних при їх збуті. При застосуванні цього методу рух вартості запасів у точності і не співпадає з їх рухом у натуральному вираженні, але наближається до нього.

Перевага методу ФІФО полягає в його простоті та об'єктивності. Використовуючи цей метод, намагаються не допустити можливого виникнення завищення або заниження вартості запасів, тобто сприяє запобіганню можливості маніпулювання прибутком, забезпечує відображення у балансі суми запасів, яка приблизно співпадає з поточною ринковою вартістю. Метод ФІФО має різні наслідки у різних економічних станах країни (оправдовує себе в умовах незначної інфляції; в умовах високої інфляції призведе до завищення вартості матеріальних залишків, заниження собівартості готової продукції та, як наслідок, завищення результатів від реалізації).

Маючи безліч необоротних активів, підприємство веде досить точний облік. Для кращого контролю за діяльністю ведеться облік за номенклатурними номерами та в розрізі аналітики (див. табл.1.6.).

Таблиця 1.6. Характеристика необоротних активів

Найменування

Кількість

Рахунок

Субрахунок

Аналітичний облік

Номенклатурний номер

Адмінприміщення

1 шт.

10

103

1031

103101

Склад

1 шт.

10

103

1032

103202

Цех

1 шт.

10

103

1033

103303

Автомобіль

2 шт.

10

105

1051

1052

105104

105205

Станок полірувальний

2 шт.

10

104

1041

1042

104106

104207

Фрез

1 шт.

10

104

1043

104308

Окантовочний станок

1 шт.

10

104

1044

104409

Станок гравірувальний

1 шт.

10

104

1045

104410

Основні засоби розподіляти за групами, встановленими п.8.2. ст.8 Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.97 р. №283/97-ВР.

Всі групи основних засобів амортизуються за прямолінійним методом згідно з наказом про облікову політику (додаток 1). Він є найбільш простим у застосуванні. Підприємство використовує цей метод, так як амортизація основних засобів не залежить від обсягу виробництва. Він є також доцільним для об'єктів тривалого використання. Існує можливість рівномірного розподілу амортизації в кожному звітному періоді, що зручно для зіставності собівартості продукції, яка випускається, з доходами від реалізації.

А також ТОВ „СКОП" в розрізі аналітики веде облік постачальників (див. табл. 1.7.).

Таблиця1.7. Характеристика постачальників

Назва

Аналітичний облік

Адреса

Продукція, що постачається

ПП „Сервік"

631/1

м.Коростишів

камінь

ТОВ „Корунд"

631/2

м.Коростишів

Запасні частини

ТОВ „Інватех"

631/3

м.Коростишів

Запасні частини

ПП Яворенко (магазин „Інструменти для обробітку каменю")

631/4

м.Коростишів

Запасні частини

Іршанській гірничозба-гачувальний комбінат

631/5

смт. Іршанськ

Камінь

ВАТ „Лезніківський кар'єр"

631/6

с.Лезнікі

Корнинський гранітний кар'єр

631/7

смт.Корнин

Жежелівське родовище

631/8

Вінницька обл. Козятинсь-кий ра-н,


 
 

Цікаве

Загрузка...