WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ ""СКОП""" - Курсова робота

"Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ ""СКОП""" - Курсова робота

Середня ціна одиниці продукції відповідно до якості та розмірів коливається від 140 до 250 гривень. Якісні показники продукції залежать від родовища, з якого привезена сировина.

Геометрична форма і розміри можуть бути замовлені індивідуально, так як технологічний процес є достатньо гнучкий.

Найбільшим попитом серед споживачів (населення) користується природний камінь з однорідною структурою – габро. Граніти використовуються для спорудження більш масивних пам'ятників: обелісків, меморіальних комплексів.

Для виготовлення виробів із природного каменю необхідні слідуючи основні засоби:

будівля;

фрез (для розпилу природного каменю);

окантовочний станок (для надання виробам необхідних розмірів);

полірувальний станок (для поліровки виробів);

кран-балка (для переміщення виробів в необхідне місце);

болгарка (для фігурної обробки);

шліфувальна машинка (для поліровки фігурних виробів);

перфоратор (для пробурювання отворів, які необхідні при встановленні пам'ятників);

погрузчик.

Необхідною сировиною для виготовлення виробів із природного каменю є гранітні блоки, блоки габро, лабрадориту (в залежності від виду замовлення).

Також необхідні слідуючі МШП:

шліфувальні круги;

войлочні насадки;

насадки до перфоратора;

різальні круги по каменю;

хром окис.

Для підприємства, яке займається виготовленням виробів із природного каменю (в залежності від обсягів виробництва), необхідні працівники наступних професій:

фрезерувальник;

полірувальник;

електрик;

окантовщик;

водій;

бухгалтер;

касир.

За місяць, обсяг виробництва продукції на підприємстві склав 86,2 м2 полірованих виробів. В тому числі деталей пам'ятників виготовлено 71,2 м2, облицювальної плитки 15,0 м2. Вцілому по підприємству середня реалізаційна ціна 1 м2 полірованої продукції склала 181,30 грн.; деталей пам'ятників відповідно становить 190,00 грн., облицювальної плитки – 140,00 грн. ( див.табл.1.3.)

Таблиця 1.3. Вартість випущеної продукції

Найменування

Обсяг випуску м2

Ціна за 1 м2, грн.

Вартість випущеної продукції, грн.

Деталі пам'ятників

71,2

190,00

13528,00

Облицювальна плитка

15,0

140,00

2100,00

Всього:

86,2

181,30

15628,00

Розрахунок витрат на виробництво 1 м2 продукції наведено в таблиці 1.4.

Таблиця 1.4.Калькуляція собівартості 1м2 виробленої продукції, грн.

Стаття калькуляції

Витрати разом

Витрати на 1 м2

Сировина й матеріали

3371,23

39,11

Електроенергія

927,44

10,76

Заробітна плата

2042,36

23,69

Нарахування на заробітну плату

792,43

9,19

Амортизація

335,45

3,89

Загально виробничі витрати

2071,95

24,04

Інші витрати (рем. послуги)

325,59

3,78

Разом

9866,45

114,46

Крім того адміністративні витрати та витрати на збут по підприємству по вищезгаданих видах продукції склали 1790 грн. 20 коп.

Чистий прибуток підприємства склав:

15628,00 - 9866,45 - 1790,20 = 3971,35 (грн.)

Чистий прибуток на 1 м2 продукції :

3971,35 : 86,2 = 46,07 (грн.)

1.2 Складові організації обліку на підприємстві

Бухгалтерський облік являє собою впорядковану інформаційну систему, що відображає стан і рух майна, розрахунків і зобов'язань, власних і позикових коштів та фінансових результатів суб'єктів підприємницької діяльності методом суцільної, безперервної, документальної і взаємопов'язаної реєстрації господарських операцій [ 11, ст. 389 ].

Створення впорядкованої інформаційної системи досягається регламентацією таких загальних і єдиних для всіх суб'єктів методологічних основ, використання сукупності яких забезпечило б найбільший ефект в управлінні фінансово-господарською діяльністю.

Ефективність організації бухгалтерського обліку може бути представлена і далі своєчасністю формування інформації про фінансово-майнове становище господарюючого суб'єкта, мірою її достовірності, доступності і доцільності для використання, мінімізації витрат на підготовку такої інформації.

Метою регулювання бухгалтерського обліку є встановлення необхідних норм методик, положень і рекомендацій, що забезпечують створення достовірної обліково-економічної інформації для зацікавлених користувачів: потенційних і реальних інвесторів, працівників підприємства, позикодавців, постачальників і покупців, державних органів і суспільства загалом.

У сучасних умовах доцільне здійснення державного регулювання і встановлення єдиних методологічних основ обліку. У той же час це не виключає можливості підприємств самостійно обирати форму організації бухгалтерського обліку, формувати облікову політику, спираючись на діючий арсенал методик обліку окремих операцій, обирати форму ведення бухгалтерського обліку, затверджувати правила документообороту і технологію обробки облікової інформації, розробляти систему і форми внутрішньогосподарського обліку, звітності і контролю господарських операцій...

Отже, організація бухгалтерського обліку – це сукупність дій зі створення цілісної системи бухгалтерського обліку, підтримання і підвищення рівня її організованості, функціонування якої спрямовано на забезпечення інформаційних потреб користувачів облікової інформації, включаючи вибір форм організації та формування матеріального і інформаційного забезпечення облікового процесу. Організацію бухгалтерського обліку можна визначити також як науково обгрунтовану сукупність умов, за яких найбільш економно і раціонально здійснюється збір, обробка і зберігання бухгалтерської інформації з метою оперативного контролю за ефективним використанням майна підприємства та надання користувачам неупередженої інформації для прийняття управлінських рішень [ 8, ст. 6].

Основними нормативними документами, що регулють організацію бухгалтерського обліку, є: Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"; національні стандарти бухгалтерського обліку; наказ Міністерства фінансів України „Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції з його застосування".

Питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів.

Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів [ 4 ].

Керівник підприємства зобов'язаний створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.

Ведення бухгалтерського обліку підприємства покладено на головного бухгалтера або особу, на яку покладено такий обов'язок.

Так як на ТОВ „СКОП" один бухгалтер, саме він і є головним, - Ярчевська Наталія Володимирівна, - то саме вона відповідає за ведення бухгалтерського обліку на підприємстві.

Організація та ведення обліку господарських операцій ТОВ „СКОП" відображена на рис. 1.4.

Рис. 1.4. Загальна схема організації та ведення обліку господарських операцій

Перелік робіт із створення, перевірки, обробки та опрацювання документів, що виконуються підприємством з обліку фактів господарського життя наведено на графіку документообігу (Додаток 2).

На ТОВ „СКОП" ведеться журнальна форма бухгалтерського обліку. Вона заснована на використанні принципу систематизації та накопичування даних первинних документів безпосередньо в регістрах аналітичного і синтетичного обліків.

Записи в накопичувальних регістрах виконують по показниках, необхідних для управління і контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, а також для складання періодичної та річної бухгалтерської звітності. Основними регістрами при цій формі є журнали, що ведуться по кредиту синтетичних рахунків (синтетичного обліку) і дебету кореспондуючих рахунків. Використовують також регістри аналітичного обліку – відомості, таблиці, книги і картки.


 
 

Цікаве

Загрузка...