WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Валові витрати - Курсова робота

Валові витрати - Курсова робота

Щодо решти витрат, пов'язаних із такими об'єктами, зокрема, вартості харчування, інвентарю, а також заробітної плати педагогічного та медичного персоналу, працівників їдальні та нарахувань на обов'язкові соціальні заходи на зазначену заробітну плату, оплати послуг сторонніх організацій тощо, то такі витрати з метою оподаткування до валових витрат не належать, а відшкодовують за рахунок відповідних джерел фінансування, у тому числі і за рахунок прибутку, що залишають в розпорядженні підприємства. Якщо підприємство отримує будь-які доходи від експлуатації перелічених вище об'єктів, то такі доходи з метою оподаткування включають до складу валових доходів відповідно звітного періоду.

  1. Витрати на оплату проїзду персоналу включають до складу валових витрат, якщо вони пов'язані з виробничою діяльністю підприємства податку та за умови наявності підтверджуючих документів (маршрутних листів), а також наказу керівника підприємства щодо визначення кола осіб, яким відшкодовують вартість проїзду згідно з названими маршрутними листами (Лист ДПА України від 19.04.2000р. №1406/6/15-1116 "Про витрати на оплату проїзду".).

  2. Підприємство здійснює облік приросту (убутку) балансової вартості купованих товарів (крім активів, що підлягають амортизації, цінних паперів і деривативів), матеріалів, сировини, комплектуючих виробів і напівфабрикатів на складах, у незавершеному виробництві та залишках готової продукції. Якщо балансова вартість таких запасів на кінець звітного кварталу перевищує їх балансову вартість на початок звітного кварталу, різницю (приріст) вираховують із суми валових витрат такому звітному кварталі.

Якщо вартість таких запасів на початок звітного кварталу перевищує їх вартість на кінець того ж звітного кварталу, різницю (убуток) додають до складу валових витрат у такому звітному періоді. (табл.1).

Таблиця 1.

Розрахунок приросту або убутку балансової вартості матеріалів.

Залишок матеріалів

Залишок незав. вир-ва

Залишок гот. прод.

% матер. витрат у НВ і ГП на поч. звітного періоду

Затрати виробництва за звітний період

Матеріальні витрати за звітній період

% матер. витрат у НВ і ГП за звітний період

Матеріальні витрати

Матеріальні витрати у ГП

Матер. ресурси на складі

Матер. ресурси у НВ

Матер. ресурси у ГП

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На початок

На кінець

На початок

На кінець

приріст

убуток

приріст

убуток

приріст

убуток

Зазначене не поширюється на виробників сільськогосподарської продукції. Балансову вартість запасів визначають у податковому обліку з метою відображення в рядку 13 декларації їх приросту (убутку) за оцінкою, що проводиться в порядку, встановленому Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"

У разі переоцінки товарних запасів, інших матеріальних ресурсів для відображення їх в обліку за найменшою вартістю (первісною вартістю або чистою вартістю реалізації запасів) суму уцінки вираховують із суми балансової вартості таких запасів на початок звітного (податкового) періоду, а суму дооцінки в межах суми попереднього зменшення (уцінки) додають. При будь-якому розмірі чистої вартості реалізації запасів балансова вартість цих запасів на початок звітного (податкового) періоду не може перевищувати їх первісну вартість.

Первісна вартість запасів, придбаних за плату, - це собівартість запасів, що складається з фактичних витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях.

Таким чином, коригуванням на суму приросту (убутку) запасів підлягають усі валові витрати, що безпосередньо пов'язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях, а не лише суми, що сплачує постачальникові (продавцю) покупець запасів згідно з договором.

Висновки.

У ході реформування податкової системи в Україні повинні бути відвернені недогляди в правовому регулюванні податкових відносин, забезпечені правові гарантії як платників податків, так і державних податкових органів, відрегульовані процесуальні питання відповідальності за невиконання, неповний збір або несвоєчасне виконання податкових зобов'язань, а також за порушення норм податкового законодавства України.

Своє відображення законодавчі закріплення повинні знайти в Податковому кодексі України. Який регулював би всі питання податкових відносин між державою і платником податку.

Розроблені концепція і структура проекту податкового кодексу України були розглянуті й у цілому погоджені на засіданні Кабінету Міністрів України 31.08.98р.

Відповідно до концепції податкового кодексу України його положення повинні бути спрямовані на необхідність утворення в Україні стабільного і ясної для розуміння податкової системи з чітким визначенням порядку утримання податків, зборів і інших платежів, а також забезпечення чіткого визначення об'єктів оподатковування.

Список використаної літератури

  1. Закон України "Про систему оподаткування" від 25.06.1991р. (з наступними змінами і доповненнями)

  2. Закон України "Про податок на додану вартість" від 03.04.1997р. № 168/97-ВР (з наступними змінами і доповненнями)

  3. Закон України "Проо загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності" від 23.09.1999р., №1105-ХIV

  4. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" від 02.03.2000р. № 2240-ІІІ.

  5. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатсності та витратами, обумовленими народженням і похованням" від 18.01.2001р. № 2240-ІІІ

  6. Закон України "Про лізинг" від 16.12.1997р. №723/97-ВР

  7. Нова бухгалтерія. Як правильно платити податок на прибуток. – Бібліотека "Дебета - Кредита". 2001

  8. Панасюк В.М. "Податковий облік". – вид. "Карт-бланш",2002


 
 

Цікаве

Загрузка...