WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Валові витрати - Курсова робота

Валові витрати - Курсова робота

Витрати виробництва (діяльності) обліковують для визначення собівартості виробленої продукції (робіт. послуг) і обчислення фінансового результату діяльності підприємства.

 1. Витрати на сплату штрафів, неустойки, пені за порушення умов господарських договорів на користь інших осіб не включають до складу валових витрат. У фінансовому обліку визнані штрафи, пені, неустойки включають до витрат виробництва (діяльності) і обліковують у складі інших витрат операційної діяльності.

Спільним в обліку валових витрат і витрат виробництва (діяльності) є наступне:

 • Валові витрати і витрати виробництва (діяльності) базуються на основі первинних документів;

 • Традиційні витрати виробництва (діяльності), зокрема витрати на оплату праці, на соціальні заходи, на обов'язковий аудит тощо є одночасно й валовими витратами.

Усі витрати підприємства поділяють на 4 групи: (рис.3)

Рис. 3

Склад валових витрат

2.1. Витрати, які включають до складу валових витрат.

 1. Суми будь-яких витрат, сплачених протягом звітного періоду у зв'язку з підготовкою, організацією, веденням вирбництва, продажем продукції (робіт, послуг), безпосередньо пов'язаних з отриманням доходу.

До них включають:

 • Вартість придбаних сировини і матеріалів, куплених комплектуючих виробів і напівфабрикатів, палива й електроенергії, тари і пакувальних матеріалів, послуг водопостачання та інших витрат, пов'язаних зі здійсненням господарської діяльності підприємства;

 • Вартість куплених товарів, реалізованих за період (квартал), що підлягає оподаткуванню;

 • Витрати, пов'язані з реалізацією готової продукції, зокрема пакуванням, зберіганням, вантажними роботами і транспортуванням (якщо це обумовлено договорами), сплатою комісійних винагород за посередницькі послуги стороннім організаціям та особам;

 • Плата за оренду основних фондів, що використовують у господарській діяльності підприємства (рис. 4);

 • Плата за надання підприємству банківських послуг (відкриття і ведення рахунків, здійснення операцій за рахунками), а також поштово-телеграфні та інші витрати, пов'язані з виконанням банками доручень підприємства;

 • Суми витрат на оплату послуг зв'язку, обчислювальних центрів, за користування комп'ютерними мережами;

 • Сума витрат на оплату робіт за сертифікацію продукції, консультаційні та інформаційні послуги;

 • Інші витрати підприємства.

Рис.4

Витрати, зв'язані з операціями оренди

 1. Суми коштів чи вартість майна, добровільно перерахованих до Державного бюджету України, до бюджетів територіальних громад, до неприбуткових організацій.

Для платників податку на прибуток передбачено обмеження суми зазначених витрат, які можуть бути віднесені до складу валових у розмірі 4% від оподаткованого прибутку попереднього звітного періоду.

 1. Суми сплачених податків, зборів (обов'язкових платежів), зокрема:

 • мито;

 • митний державний збір;

 • плата (податок) за землю;

 • податок із власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів;

 • збір за спеціальне використання природних ресурсів;

 • збір за забруднення навколишнього середовища;

 • збір на обов'язкове державне пенсійне страхування;

 • збір на обов'язкове соціальне страхування;

 • збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства.

 1. Поліпшення основних фондів розуміють як поточний, капітальний ремонт, реконструкція та модернізація основних фондів.

Для підприємств передбачено обмеження суми витрат, що можуть бути віднесені до складу валових, яке становить 5% від сукупної балансової вартості груп основних фондів на початок звітного року.(рис.5)

Витрати, що перевищують вказану суму, відносять на збільшення балансової вартості окремих об'єктів основних фондів. Вони підлягають амортизації за нормами, передбаченими для відповідних основних фондів.

Крім цього, якщо договір оперативного лізингу (оренди) зобов'язує або дозволяєб орендарю здійснювати поліпшення об'єкта оперативного лізингу (оренди), то орендар може збільшити балансову вартість відповідної групи основних фондів на вартість фактично проведених поліпшень такого об'єкта. При цьому орендар не враховує балансову вартість об'єкта оперативного лізингу (оренди), за винятком вартості фактично проведених його поліпшень.

Таким чином, вартість ремонту основних засобів, орендованих за договором оперативного лізингу (оренди), яким зокрема передбачена можливість поліпшення таких основних засобів, орендар відносить до валових витрат на суму, що не перевищує 5% сукупної балансової вартості груп основних фондів орендаря на початок звітного року. При цьому у вказаній сумі не враховують балансову вартість об'єкта оперативного лізингу (оренди). Витрати, що перевищують вказану суму, належать на збільшення (створення) балансової вартості об'єктів відповідних груп основних фондів і підлягають амортизації за нормами, передбаченими для таких основних фондів.

Рис.5

Порядок списання витрат на ремонт, реконструкцію, модернізацію основних фондів.

 1. Якщо підприємство не є платником податку на додану вартість, воно має право включити до своїх валових витрат суми ПДВ, сплачені у складі ціни придбання товарів (робіт, послуг), вартість яких відносять на валові витрати такого підприємства.

До складу витрат підприємства також включають частково сплачені суми ПДВ, якщо воно одночасно здійснює оподатковувані операції з продажу товарів (робіт, послуг) та операції, звільнені від оподаткування, чи такі, що не є об'єктом обкладання ПДВ.

 1. Суми витрат підприємства за надання послуг, виконання робіт пов'язаною особою, вартість яких визначають виходячи з договірних цін, але не більших за звичайні ціни, що діяли на дату наданя чи виконання.

 2. Витрати на придбання основних фондів або нематеріальних активів для їх подальшого продажу іншим особам чи їх використання як комплектуючих (складових частин) інших основних фондів, призначених для подальшого продажу іншим особам.

 3. Збитки від продажу (розміщення) дисконтних цінних паперів, емітованих підприємствами (відображають у податковий період, протягом якого відбувся продаж (розміщення) таких цінних паперів).

 4. Від'ємна різниця від перерахунку у гривні іноземної валюти, що перебувала на обліку підприємства на кінець звітного періоду, у разі зменшення валютного курсу Національного банку України (рис.6)

Рис.6

Витрати за операціями з валютними цінностями.

Прод. на ст.11

Прод. рис.6

 1. Від'ємна різниця від перерахунку у гривні дебіторської заборгованості в іноземній валюті, що перебувала на обліку підприємства на кінець звітного періоду, при зменшенні валютного (обмінного) курсу Національного банку України, а також додатна різниця від перерахунку кредиторської заборгованості при збільшенні вказаного курсу (рис.7)

Рис.7

Витрати при операціях з валютними цінностями

 1. Залишкова вартість об'єкта основних фондів групи І при досягненні за наслідками амортизації балансовою вартістю такого об'єкта розміру ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 2. Сума перевищення балансової вартості окремих об'єктів груп основних фондів та нематеріальних активів над виручкою від продажу (рис. 8)

Рис.8

Витрати за операціями з основними фондами та нематеріальними активами (продаж основних фондів та нематеріальних активів).

 1. Сума балансової вартості окремого об'єкта основних фондів групи І у разі вимушеної зміни основних фондів, якщо через не залежні від підприємства обставини вони (чи їх частина) зруйновані, вкрадені чи підлягають знесенню, або підприємство змушене відмовлятися від використання таких основних фондів через загрозу чи неминучу заміну, зруйнування або знесення (за умови підтвердження наявності такої загрози або неминучості). (рис. 9)

Рис.9

Витрати за операціями з основними фондами та нематеріальними активами (ліквідація основних фондів)

 1. Вартість робіт, пов'язаних з ліквідацією основних фондів, виконаних власними силами.

 2. Витрати підприємства зі слати процентів за депозитами, орендних платежах цивільно-правових договорах пов'язаним з підприємством особам, які визначають виходячи із договірних цін (процентних ставок за депозит), але не вищих за звичайні ціни (звичайні процентні ставки за депозит.)

 3. Витрати інноваційних центрів від реалізації інновіційного продукту.


 
 

Цікаве

Загрузка...