WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бюджетне планування на акціонерних товариствах - Курсова робота

Бюджетне планування на акціонерних товариствах - Курсова робота

7.Поділ всіх витрат на змінну та постійну частини.

Складений бюджет повинний проходити узгодження з усіма службами підприємства, що приймають участь у його формуванні, після чого він представляється на розгляд керівництву. Після схвалення керівництвом бюджет стає, діючим. Він повинний бути обов'язково прийнятий перед початком господарського року, для того щоб необхідні заходи могли бути вчасно виконані. Бюджет має силу для всього поточного періоду. Мінливі дані, параметри або цілі не ведуть до зміни бюджету. Зведення про відхилення, отримані в результаті порівняння планових і фактичних показників, враховуються на майбутнє до початку терміну дії наступного бюджету.

На підставі затвердженого керівництвом підприємства бюджету будуються щомісячні плани доходів і витрат, що обов'язкові для виконання всіма службами. Через ці плани здійснюється керування витратами і забезпечується досягнення необхідного рівня економічних показників (обсяг продажів, чистий прибуток, рентабельність активів, норма прибутку й ін.), без чого неможливий динамічний розвиток підприємства. [16,176].

РОЗДІЛ 4. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ БЮДЖЕТІВ І АНАЛІЗ ВІДХИЛЕНЬ

У процесі господарської діяльності завжди виникають відхилення фактичних показників від запланованих (бюджетних). Для їх своєчасного виявлення і відповідного реагування на них необхідний систематичний контроль за виконанням бюджетів, тобто бюджетний контроль, завдання якого - привернути увагу менеджера до тих відхилень від бюджету, які вимагають його оперативного реагування. Це можуть бути або ж значні відхилення, або відхилення, що систематично повторюються. Усуненню таких відхилень сприяє управління за відхиленнями, при якому менеджер концентрує увагу лише на суттєвих відхиленнях від бюджету і, до певної міри, не звертає уваги на відхилення в межах допустимих коливань.

Залежно від причин виникнення відхилення поділяють:

- на відхилення внаслідок планування (помилки та прорахунку при складанні бюджетів);

- відхилення внаслідок діяльності (рис. 4.1) [6,304].

0100090000037800000002001c00000000000400000003010800050000000b0200000000050000000c0232082210040000002e0118001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d0008221000006cdb0000fc5b110004ee833968849b080c020000040000002d01000004000000020101001c000000fb029cff0000000000009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d010100050000000902000000020d000000320a5a00ffff01000400000000001d10340820fe2d00040000002d010000030000000000

Рис 4.1 Система бюджетного контролю

Ефективність і обґрунтованість прийнятих бюджетів виявляється тоді, коли зіставляються планові показники з фактичними, які накопичуються у так званому звіті про виконання бюджету. Різниці, що виникають у процесі оцінки, називають відхиленнями. Для отримання вірогідних оцінок досягнень підрозділу слід дотримуватися двох основних умов:

- порівнюються тільки такі доходи і витрати, які контролюються менеджером цього підрозділу;

- фактичні та бюджетні дані порівнюються на основі однакового рівня діяльності.

Недотримання зазначених умов може привести до помилкових висновків. Для здійснення адекватного порівняння фактичних та бюджетних даних використовують гнучкий бюджет. Він складається на підставі запланованих даних про доходи і витрати підприємства для фактичного обсягу реалізації. Величина постійних витрат зазвичай остається незмінною, а змінні витрати змінюються пропорційно зміні обсягу діяльності. Показники гнучкого бюджету придатні для подальшого порівняння їх з фактичними даними, а отримані у такий спосіб відхилення можна використовувати для подальшого визначення результативності й ефективності роботи підрозділу [16,179].

Бюджетний контроль і управління за відхиленнями здійснюють на підставі звіту про виконання бюджету, який складає бухгалтер-аналітик і подає менеджеру, який відповідає за прийняття рішень з даного питання.

Звіт про виконання бюджету — це порівняння фактичних і запланованих показників, розрахунок відхилень та вивчення їх причин. Такий звіт готується регулярно (щомісяця) і містить дані про бюджетні витрати за звітний період і з початку року та відхилення від бюджету з поясненням їх причин, а інколи — вжитих заходів для попередження подібних відхилень у майбутньому [6,304].

Проаналізуємо виконання бюджету підприємства "Вуглегірська" ТЕС ВАТ "Центренерго" на основі Звіту про фінансові результати (за 12 місяців 2004р.) за допомогою звіту про виконання бюджету (табл. 4.1)

Табл.4.1 Звіті про виконання бюджету

Показник

Бюджет

Факт

Відхилення

Доход від продажу продукції

540 000 000

3 861 000

-536 139 000

Собівартість реалізованої продукції

533 531 000

533 546 000

15 000

Валовий прибуток

6 469 000

-530 328 000

-6 469 000

Загальні адміністративні витрати

5 702 000

5 702 000

0

Витрати на збут

0

0

0

Операційний прибуток від основної діяльності

767 000

-536 030 000

-536 797 000

Податок на прибуток

191 750

-

-

Чистий прибуток

575 250

-536 030 000

-536 605 250

Проаналізував "Звіт про виконання бюджету" можна зробити такі висновки, що доход від продажу продукції фактично підприємство одержало 3 861 000 грн., що на 536 139 000 менше, ніж зазначено в бюджеті, можливо це викликано ростом дебіторської заборгованості. Собівартість реалізованої продукції збільшилась на 15 000 грн. і склала 533 546 000, що викликано підвищенням цін на матеріали і кількість залишків на кінець періоду. Тому у кінці періоду підприємство отримало валовий збиток у розмірі 530 328 000 грн. Загальні адміністративні витрати не змінились і склали 5 702 000 грн. Операційний збиток від основної діяльності склав 536 030 000 грн. Оскільки підприємство отримало збиток тому податок на прибуток не нараховувався. Отже чистий збиток підприємства склав 536 030 000 грн.

Відхилення можуть бути позитивними й негативними. Якщо відхилення незначні, то їх можна ігнорувати, тобто не досліджувати причини цих відхилень. Значний розмір відхилень вимагає детального вивчення причин виникнення. Вважається, що значні відхилення можуть бути внаслідок планування й результатом діяльності.

Відхилення внаслідок планування зв'язані з помилками і недоліками в процесі складання прогнозів, визначенні функції витрат і доходу, калькулюванні планованої собівартості і цін.

Відхилення внаслідок діяльності є результатом дій персоналу чи конкретних подій (зміна попиту, коливання цін).

При наявності значних відхилень у залежності від їхніх причин можливі два альтернативних рішення:

1) коректування або перегляд бюджету, якщо результати контролю свідчать, що виконувати його далі недоцільно.

2) внесення відповідних коректив у дії, щоб забезпечити досягнення запланованої мети.

Звіт про виконання бюджету забезпечує можливість контролю в умовах коректного зіставлення фактичних і бюджетних даних. Справа в тім, що зведений бюджет є статичним (постійний), оскільки складений тільки для одного рівня майбутньої діяльності [16,180].

Бюджет, який враховує можливі варіанти зміни обсягу діяльності в межах релевантного діапазону, називають гнучким, або динамічним бюджетом. Такий бюджет необхідний, в першу чергу, для аналізу тих витрат, які включають постійну і змінну складові (виробничі накладні, витрати на збут, адміністративні). Він складається виходячи із залежності:

Загальна сума витрат = Постійні витрати + (Фактичний обсяг виробництва * Змінні бюджетні витрати на одиницю діяльності).

Такий бюджет може бути розрахований на декілька рівнів діяльності в межах релевантного діапазону.

Використання гнучкого бюджету (він може складатися як до початку бюджетного періоду, так і в процесі діяльності або ж при підбиванні підсумків) дає можливість порівняти фактичні дані як із статичним, так і з гнучким бюджетом і визначити два види відхилень: за рахунок обсягу діяльності і за рахунок ефективності. Відхилення за рахунок обсягу діяльності характеризують результативність роботи, а відхилення фактичних даних від гнучкого бюджету — ефективність роботи підприємства (рис.4.2). Для поглибленого аналізу відхилень необхідно їх визначити, за кожною статтею бюджету і пояснити причини відхилень.

0100090000037800000002001c00000000000400000003010800050000000b0200000000050000000c0232082210040000002e0118001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d0008221000006cdb0000fc5b110004ee833968849b080c020000040000002d01000004000000020101001c000000fb029cff0000000000009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d010100050000000902000000020d000000320a5a00ffff01000400000000001d10340820fe2d00040000002d010000030000000000


 
 

Цікаве

Загрузка...