WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бюджетне планування на акціонерних товариствах - Курсова робота

Бюджетне планування на акціонерних товариствах - Курсова робота

Бюджет виробничих накладних витрат складають у розрізі окремих статей витрат. Ставка виробничих накладних витрат може бути розрахована в середньому за рік, або у розрізі окремих періодів (табл. 3.6).

Табл. 3.6 Бюджет виробничих накладних витрат

Показник

За рік

Змінні витрати, грн.

4 547 694,4

Постійні витрати, грн.

18 190 778

Всього виробничих накладних витрат, грн.

22 738 472,4

Бюджет собівартості готової продукції складають на підставі бюджетів використання матеріалів, прямої оплати праці та виробничих накладних витрат з урахуванням запланованих залишків незавершеного виробництва на початок і кінець бюджетного періоду. 3 цією метою враховують зміну залишків незавершеного виробництва за період:

Собівартість

виготовленої

продукції

=

Залишок

НЗП на початок

періоду

+

Витрати на

виробництво

продукції

-

Залишок

НЗП на кінець

періоду

Табл. 3.7 Бюджет собівартості готової продукції

Показник

За рік

Витрати виробництва:

прямої оплати праці

прямі витрати матеріалів

виробничі накладні витрати

1 510 848

509 297 679,6

22 738 472,4

Разом виробничих витрат, грн.

533 547 000

НЗП:

- на початок періоду

- на кінець періоду

10 000

11 000

Собівартість готової продукції, грн.

533 546 000

Бюджет собівартості реалізованої продукції складається на підставі бюджету собівартості виготовленої продукції з урахуванням зміни залишків готової продукції на складі. Якщо залишки готової продукції не плануються або вони плануються в незмінному обсязі, то собівартість реалізованої продукції буде дорівнювати собівартості виготовленої продукції (табл. 3.8).

Бюджет собівартості реалізованої продукції складається за формулою:

Собівартість

реалізованої

продукції

=

Залишок готової

продукції на

початок періоду

+

Собівартість

виготовленої за

період продукції

-

Залишок готової

продукції на

кінець періоду

Табл.3.8. Бюджет собівартості реалізованої продукції

Показник

За рік

Собівартість готової продукції, грн.

533 546 000

Залишки готової продукції:

- на початок періоду

- на кінець періоду

5 000

20 000

Собівартість реалізованої продукції, грн.

533 531 000

Бюджет загальних і адміністративних витрат відображає планові витрати на управління і обслуговування підприємства в цілому. Він складається шляхом об'єднання бюджетів усіх відділів управління підприємством та його господарського обслуговування. При цьому річна сума витрат може бути розподілена між окремими періодами рівномірно, а може плануватися виходячи з фактичних потреб окремих періодів. (табл. 3.9).

Табл. 3.9. Бюджет адміністративних витрат

Показник

За рік

Заробітна плата адміністративного персоналу, грн.

5 695 500

Інші адміністративні витрати

6 500

Разом адміністративних витрат, грн.

5 702 000

Бюджет витрат на збут виготовленої продукції складається на базі бюджету продажів і включає змінні та постійні витрати на реалізацію [6,297].

На досліджуваному підприємстві даних витрат нема, тому що вироблена електроенергія відразу поступає до кінцевих споживачів.

На підставі наведених вище операційних бюджетів можна скласти бюджетний звіт про фінансові результати — проформу звітності, складену до початку звітного періоду. На підставі цього бюджету визначають дуже багато важливих економічних і фінансових показників: очікуваний прибуток, суму податку з прибутку, фінансування капітальних вкладень і т. ін. (табл. 3.10).

Табл. 3.10. Бюджетний звіт про фінансові результати

Показник

За рік

Доход від продажу продукції

540 000 000

Собівартість реалізованої продукції

533 531 000

Валовий прибуток

6 469 000

Загальні адміністративні витрати

5 702 000

Витрати на збут

0

Операційний прибуток від основної діяльності

767 000

Податок на прибуток

191 750

Чистий прибуток

575 250

Бюджет коштів (прогноз грошових потоків) являє собою план надходження коштів і платежів на майбутній період. Він необхідний для забезпечення платоспроможності та ліквідності підприємства. З його допомогою прогнозуються кінцеві залишки коштів на рахунках, необхідні для складання прогнозного бухгалтерського балансу, а також виявляються періоди надлишку фінансових ресурсів або їхньої недостачі. Заплановані грошові надходження визначаються на базі погашення дебіторської заборгованості, продажу за готівку, реалізації інших активів, отримання кредитів та інших видів надходжень. Грошові видатки в бюджеті плануються на підставі сплати кредиторам за придбані товари, надані послуги та виконані роботи, сплату податків, дивідендів, здійснення капітальних і фінансових інвестицій, повернення отриманих кредитів і сплату відсотків по них тощо.

Останнім кроком у процесі підготовки головного (зведеного) бюджету є розробка прогнозного бухгалтерського балансу (звіту про фінансовий стан). Він відбиває структуру активів і пасивів організації і відповідає звітній формі № 1.

Розрахунок очікуваного бухгалтерського балансу за станом на кінець планованого періоду дозволяє оцінити ті зміни, що відбудуться з майном організації і його джерелами у результаті господарських операцій планованого періоду.

Складання докладного зведеного бюджету є серйозною підмогою для власників підприємства в забезпеченні контролю за ефективністю використання інвестованих коштів. Зведений бюджет також важливий і для безпосередніх керівників підприємства. Він дозволяє чітко визначити цілі і задачі на планований період і контролювати хід виконання виробничої програми, процес формування доходів і витрат, стан розрахунків і платежів.

При формуванні бюджетів для підрозділів підприємства необхідною умовою є використання методу "нульового балансу". Бюджети повинні складатися не на основі витрат за минулий період, а на базі запланованих заходів.

Бюджети необхідно формувати на базі одного з альтернативних варіантів плану. Можливі наступні варіанти: песимістичний, ймовірний і оптимістичний.

Песимістичний варіант повинний переслідувати мінімальну мету і вимагати максимального скорочення наявних ресурсів.

Ймовірний варіант повинний орієнтувати на досягнення максимальних цілей при помірному використанні ресурсів. Оптимістичний варіант повинний передбачити виконання максимальної мети при ефективному використанні всіх ресурсів.

Розроблені бюджети повинні відповідати наступним вимогам.

Бюджети повинні бути напруженими, але досяжними. Лише збалансованість мотивує дотримання бюджету.

Право на існування має тільки дійсний бюджет. Тіньовий або аварійний бюджети неприпустимі.

Бюджет є узагальнюючим планом у натуральних і грошових одиницях.

4.Відповідальний за виконання бюджету повинний брати участь у його розробці, для того щоб із усією відповідальністю поставитися до складання бюджету.

Бюджет є своєрідною інструкцією до запису по рахунках. Він вимагає рівності планованих і фактичних даних.

Бюджет залишається незмінним під час бюджетного періоду.


 
 

Цікаве

Загрузка...