WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бюджетне планування на акціонерних товариствах - Курсова робота

Бюджетне планування на акціонерних товариствах - Курсова робота

В процесі фінансового планування складаються різні фінансові розрахунки, таблиці, в яких визначаються результати від продажу продукції, робіт і послуг, проводиться розподіл виявлених результатів, розраховуються нормативи власних оборотних активів і джерела їх покриття, визначаються об'єми витрат і джерел їх покриття по капітальних вкладеннях і т.д.

Завершальним етапом фінансового планування є складання зведеної таблиці - фінансового плану (балансу доходів і витрат) підприємства.

Здійснюване на підприємствах планування виробничо-фінансової діяльності передбачає складання як виробничого, так і фінансового планів. Фінансовий план є складовою частиною бізнес-плану підприємства. Він є таблицею, в якій відображаються об'єми надходжень і напряму використання фінансових ресурсів підприємства в планованому році.

РОЗДІЛ 3. ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ І УХВАЛЕННЯ ПЛАНІВ

Розробка і реалізація зведеного бюджету складний процес, що складається із декількох стадій (рис. 3.1).

0100090000037800000002001c00000000000400000003010800050000000b0200000000050000000c0232082210040000002e0118001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d0008221000006cdb0000fc5b110004ee833968849b080c020000040000002d01000004000000020101001c000000fb029cff0000000000009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d010100050000000902000000020d000000320a5a00ffff01000400000000001d10340820fe2d00040000002d010000030000000000

Рис. 3.1. Схема розробки і реалізації бюджету

Розроблено два методи складання бюджетів: через приріст і "з нуля".

Бюджетування через приріст - це складання бюджетів на основі фактичних даних, досягнутих у попередні періоди. При такому підході фактичні показники попереднього періоду коректуються з урахуванням цінової і податкової політики держави.

Перевагою цього методу є простота, тому він знайшов широке практичне застосування.

Бюджетування "з нуля" - це метод, при якому менеджери щораз повинні обґрунтовувати заплановані витрати так, якби діяльність відбувалась уперше.

Цей метод вимагає від кожного бюджетного центра детального аналізу діяльності для виявлення неефективних операцій і вибору вигідних напрямків використання ресурсів.

Розробка операційного бюджету починається, зазвичай, зі складання плану продажів. Це зв'язано з тим, що від величини й вартості реалізації багато в чому залежать всі інші економічні показники організації: обсяг виробництва, собівартість, прибуток і ін.

Бюджет продажів формується як "зверху вниз" на базі стратегічного планування (наприклад, виходячи з ємкості ринку, частки на ринку), так і "знизу нагору", виходячи із попиту окремих клієнтів на продукцію. Бюджет продаж складається на підставі прогнозу експертів (спеціалістів — маркетологів) про можливі обсяги реалізації та рівень цін у наступному бюджетному періоді. Він включає обсяг продажу за видами продукції, ціну продажу, доход від реалізації (табл. 3.1).

Табл. 3.1 Бюджет продаж

Показник

За рік

Обсяг продажу, од.

2 647 058 824

Ціна реалізації за одиницю, грн.

0,204

Доход від продажу, грн.

540 000 000

Після встановлення планованого обсягу продажів розробляється виробничий бюджет, який є планом випуску продукції в натуральних одиницях на бюджетний період. Він визначає обсяг ресурсів, необхідних для забезпечення безперебійного процесу виготовлення продукції відповідно до запланованого обсягу її продажу, Для формування цього бюджету необхідно встановити політику щодо виробничих запасів, розрахувати обсяг виробництва за кожною позицією на бюджетний період та розробити графік виробництва на проміжні інтервали часу.

Бюджет виробництва формується на підставі даних бюджету продажу з урахуванням зміни залишків готової продукції за формулою:

Необхідний обсяг виробництва продукції

=

Запланований обсяг продажу за період в одиницях

+

Залишки готової продукції на кінець періоду

-

Залишки готової продукції на початок періоду

Табл. 3.2 Бюджет виробництва

Показник

За рік

Обсяг продажу, од.

2 647 058 824

Запаси готової продукції:

- на початок періоду

- на кінець періоду

5000

10000

Обсяг виробництва, од.

2 647 063 824

Виявлення розбіжностей між прогнозом продажу і виробничими можливостями підприємства дає змогу заздалегідь вжити відповідні коригуючи заходи. У такий спосіб можна уникнути можливих втрат, коли рівень виробництва не дає змоги реалізувати заплановану кількість продукції.

Бюджет виробництва складають для кожного виду продукції.

Заплановані обсяги виробництва треба узгодити з виробничими можливостями (потужностями) підрозділів.

Бюджет виробництва є підставою для складання інших операційних бюджетів, пов'язаних з плануванням витрат на виробництво.

Бюджет витрачання (використання) матеріалів передбачає склад і кількість матеріалів, необхідних для виконання виробничої програми. Норми витрат матеріалів за їх видами визначають інженери-технологи, а ціну — працівники відділу постачання, враховуючи витрати на їх заготівлю і транспортування. Сам бюджет складається за такою ж формою, як і бюджет виробництва, але в розрізі видів продукції та основних видів матеріалів (табл.3.3)

Табл. 3.3 Бюджет використання матеріалів

Показник

За рік

Обсяг виробництва, од.

2 647 063 824

Витрати на одиницю продукції, кг

0,37

Загальні витрати матеріалів, кг

979 412 614,7

Ціна за 1 кг матеріалів

0,52

Прямі матеріальні витрати на виробництво продукції, грн.

509 295 019,6

Бюджет прямих матеріальних витрат показує необхідну потребу сировини і інших виробничих запасів для виготовлення запланованого обсягу виробництва продукції. Водночас з ним складається бюджет закупки виробничих запасів. Для визначення кількості матеріалів, що необхідно придбати за період, доцільно скористатися формулою:

Необхідна кількість придбання

запасів

=

Кількість виробничих запасів, необхідних для виготовлення продукції

+

Кількість виробничих запасів у залишку на кінець періоду

-

Кількість виробничих запасів у залишку на початок періоду

Бюджет придбаних матеріалів містить розрахунки кількості матеріалів за їх видами, яку необхідно придбати у плановому періоді, та витрати коштів на придбання матеріалів. Розрахунки базуються на потребі в матеріалах, визначеній у бюджеті використання матеріалів, та з урахуванням зміни їх залишків на початок та на кінець відповідного періоду. Бюджет складається з коленого виду матеріалів окремо, а загальна сума витрат на придбання матеріалів визначається в цілому по підприємству (табл. 3.4.) [16,172].

Табл. 3.4 Бюджет прямих матеріальних витрат

Показник

За рік

Потреба в матеріалах, кг

979 412 614,7

Необхідний запас:

- на початок періоду

- на кінець періоду

5000

10000

Обсяг закупівлі, од.

979 418 614,7

Ціна матеріалів, грн. за кг

0,52

Загальні витрати на придбання матеріалів, грн.

509 297 679,6

Бюджет прямих витрат на оплату праці складається з бюджету виробництва, даних про продуктивність праці й ставок оплати праці основного виробничого персоналу. Для оцінки прямих витрат на оплату праці слід скористатися інформацією, що міститься в технічній документації на виготовлення продукції.

Табл. 3.5 Бюджет прямих витрат на оплату праці

Показник

За рік

Кількість робочих годин, необхідних для виробництва, год.

8 784

Оплата 1 люд.-год.

4,3

Кількість виробничих працівників

40

Витрати на оплату праці, грн.

1 510 848

Бюджет виробничих накладних витрат складається на основі виробничої програми (витрати на обслуговування обладнання і т. ін.), укладених угод (оренда і т. ін.), відповідних розрахунків (амортизація обладнання, енергоносії та ін.). Сума змінних виробничих витрат планується з розрахунку на одиницю бази розподілу і є прямо пропорційною обсягу діяльності у кожному періоді. Розподіл цих витрат може здійснюватися за загальною ставкою або ж окремо за їх видами.


 
 

Цікаве

Загрузка...