WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бюджетне планування на акціонерних товариствах - Курсова робота

Бюджетне планування на акціонерних товариствах - Курсова робота

Теплова електростанція несе відповідальність за незадовільне використання виробничих потужностей щодо забезпечення, захисту працівників в умовах надзвичайних обставин мирного і військового часів, а також в рішенні задач цивільної оборони, пов'язаних з освітою, функціонуванням органів управління і невоєнізованих формувань цивільної оборони.

Теплова електростанція виконує норми і вимоги щодо стану навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки.

Теплова електростанція має право здійснювати зокрема:

- реалізовувати продукцію, товари, і послуги, залишки від виробництва (окрім електроенергії):

- організовувати роботу по передачі об'єктів державної власності, які знаходяться на балансі Теплової електростанції до комунальної власності;

- здійснювати виробництво і реалізацію продукції громадського харчування через належні їй об'єкти громадського харчування і торгівлі;

- купувати у виробників і постачальників товари, і реалізовувати їх через належні їй об'єкти торгівлі;

- здійснювати підготовку і підвищення кваліфікації працівників станції і працівників інших підприємств, установ і організацій.

Обов'язки:

- виконувати укладені від імені ВАТ "Центренерго" договори, контракти, державні замовлення, і інші договірні зобов'язання;

- забезпечувати готовність оснащення до роботи не нижче за нормативний рівень;

- забезпечувати своєчасне нарахування, сплату податків, відрахувань і відображати їх обліку згідно чинному законодавству;

- здійснювати за погодженням ВАТ "Центренерго" будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт основних фондів;

- забезпечувати виробництво і постачання продукції, товарів, виконувати диспетчерській графік;

- здійснювати матеріально-технічне забезпечення виробництва;

- створювати належні умови для високопродуктивної роботи, дотримання законодавства про роботу, правила і норми охорони роботи, техніки безпеки, соціального страхування, і т.п.

Основним узагальненим показником виробничої і господарської діяльності Теплової електростанції є прибуток, який формується ВАТ "Центренерго" і розподіляється між структурними підрозділами відповідно показникам фінансово-господарської діяльності.

Джерелом фінансування оплати праці працівників Теплової електростанції є оборотні кошти ВАТ "Центренерго".

Джерелом формування фінансових ресурсів Теплової електростанції є прибуток Компанії, амортизаційні відрахування, внески підприємства, організації і інші надходження, включаючи централізовані капітальні вкладення і кредити.

Відносини Теплової електростанції з іншими підприємствами, організаціями і установами і громадянами у всіх сферах виробничої діяльності здійснюються на основі договорів.

Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов роботи, життя і здоров'я, гарантії обов'язкового медичного і соціального страхування членів трудового колективу і їх сімей розв'язуються відповідно до чинного законодавства і колективного договору.

Регулювання тарифів на теплову енергію здійснює обласна державна адміністрація.

Контроль за діяльністю Теплової електростанції, дотримання норм законодавства, збереження майна, використання фінансового засобу здійснює ВАТ "Центренерго" і інші контролюючі органи у межах своєї компетенції.

Комплексна ревізія проводиться 1 раз на рік.

Перевірка фінансово-господарської діяльності Теплової електростанції здійснюється згідно чинному законодавству України і згідно графіку проведення ревізій.

Відповідно чинному законодавству перевірку окремих питань діяльності уповноважені зробити органи управління Компанії в рамках своєї компетенції по розпорядженню Генерального директора ВАТ "Центренерго".

Майно Теплової електростанції складають основні фонди, і оборотні кошти, а також цінності, вартість яких відображається в бухгалтерському обліку.

Майно Теплової електростанції з власністю ВАТ "Центренерго" і закріплюється за нею на праві повного господарського ведення. Теплова електростанція володіє, користується, розпоряджається вказаним майном за дорученням ВАТ "Центренерго".

Джерелом формування майна Теплової електростанції є:

- майно, яке передане засновником;

- доходи одержані від реалізації, а також від інших видів фінансово-господарської діяльності;

- кредити банків і інших кредиторів:

- капітальні вкладення і дотації з бюджетів;

- безвідплатні і добродійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;

- придбання майна іншого підприємства, організації;

- придбання іншого майна і цінних паперів, придбаних на підставах, не заборонених законодавством;

Відчуження, ліквідація засобів виробництва, споруд, устаткування, об'єктів соціальної сфери, транспортних засобів і іншого майна, яке знаходиться в повному господарському веденні Теплової електростанції, здійснюється за погодженням ВАТ "Центренерго".[5,2]

Щодо організації бухгалтерського обліку:

Головний бухгалтер Теплової електростанції організовує контроль і забезпечує своєчасне відображення в бухгалтерському і податковому обліку всіх господарських операцій, своєчасне складання і представлення бухгалтерської і податкової звітності, відповідно до чинного законодавства і внутрішніх нормативних документів компанії.

Ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності в структурних підрозділах суспільства здійснює бухгалтерія у главі з головним бухгалтером. Ведення бухгалтерського обліку виконавчої дирекції і складання зведеної фінансової звітності по суспільству здійснює бухгалтерія виконавчої дирекції у главі з головним бухгалтером ВАТ "Центренерго".

Рис. 2.1. Організаційна структура бухгалтерії на підприємстві "Вуглегірська" ТЕС ВАТ "Центренерго"

Діяльність бухгалтерії регламентована "Положенням про бухгалтерію"", яке затверджується керівником структурного підрозділу. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку, забезпечення відображення в первинних документах фактів здійснення всіх господарських операцій, збереження оброблених документів, регістрів і звітності впродовж встановленого терміну в структурних підрозділах покладена на керівників структурних підрозділів ВАТ "Центренерго".

Організація податкового обліку:

ведення витрат на поточний і капітальний ремонт основних засобів відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств";

ведення обліку валових доходів і витрат по структурних підрозділах на підставі первинних документів і надання декларацій виконавчої дирекції для складання консолідованої декларації про податок на прибуток;

визначення приросту балансової вартості запасів, матеріалів, сировини, комплектуючих виробів і напівфабрикатів (окрім вугілля і мазут) за підсумками звітного кварталу. Приріст (спад) вартості вугілля і мазут - за підсумками звітного року;

нарахування зносу з метою оподаткування проводитися відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств";

ведення обліку податкових зобов'язань і податкового кредиту по податку на додану вартість по структурних підрозділах на основі первинних документів і податкових накладних. Надання декларацій виконавчої дирекції для складання загальної декларації про ПДВ.

Щодо управлінського обліку, то в наказі "Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику" він не регламентований. Але на підприємстві окремі елементи даного обліку зустрічаються.

Об'єктом фінансового планування є доходи і накопичення, їх формування і розподіл, фонди грошових коштів, їх формування і використання, капітальні вкладення і оборотні активи, планування їх об'ємів і джерелом фінансування, визначення джерел фінансування соціальної і культурно-побутової сфер підприємства.

Основними завданнями фінансового планування є:

- визначення джерел і об'єму фінансових ресурсів відповідно до потреб підприємства;

- виявлення резервів збільшення фінансових ресурсів;

- раціональний розподіл одержуваних доходів і накопичень по каналах їх використання;

- здійснення фінансового контролю за формуванням і використанням фінансових ресурсів і грошових коштів;

- забезпечення посилення ролі фінансового планування в управлінні виробництвом і підвищенні його ефективності.

Основними стадіями фінансового планування є:

- аналіз надходження і витрачання фінансових ресурсів по їх видах і в цілому за попередній звітний період;

- складання проекту фінансового плану па планований рік;

- розгляд і затвердження фінансових планів;

- виконання фінансових планів.

Основними методами фінансового планування є: метод коефіцієнтів; нормативний метод; балансовий метод.

Метод коефіцієнтів передбачає зміну планованих фінансових показників на певну частку (коефіцієнт), виходячи з рівня їх виконання в попередньому звітному періоді.

Нормативний метод передбачає розрахунок фінансових показників на основі встановлених норм.

Балансовий метод передбачає ув'язку всіх витрат з джерелами їх фінансування.


 
 

Цікаве

Загрузка...