WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бюджетне планування на акціонерних товариствах - Курсова робота

Бюджетне планування на акціонерних товариствах - Курсова робота

координування діяльності менеджерів різних підрозділів підприємства;

оцінка отриманих результатів;

здійснення контролю. У ході проведення регулярної оцінки результатів діяльності можна визначити ланки, де фактичні наслідки дії не збігаються із запланованими. Тому можуть бути своєчасно прийняті заходи, спрямовані на усунення цих розбіжностей, що поліпшить показники роботи в цілому по підприємству [16,168]

Бюджети розробляються як в цілому для підприємства, так і для окремих структурних підрозділів або функціональних сфер діяльності суб'єкта господарювання. Тому бюджетування звичайно розглядають як двосторонній потік інформації:

низхідний — визначення цілей та завдань для кожного підрозділу підприємства виходячи із загальних цілей;

висхідний — інтеграція бюджетів окремих підрозділів у єдиний бюджет.

Таким чином, бюджетування — динамічний процес, який об'єднує цілі, плани, рішення для їх досягнення, а також оцінку їх виконання (рис. 1.3). Він є невід'ємною рисою ефективного фінансового планування, оскільки, за оцінками західних спеціалістів, підприємства, що не складають річних бюджетів, втрачають за рік до 20% своїх доходів [21,213]. Бюджетування дозволяє управляти фінансами як окремого бізнесу, так і підприємства в цілому, визначаючи набір видів бізнесу, строки й напрямки реструктуризації й т. п.

0100090000037800000002001c00000000000400000003010800050000000b0200000000050000000c0232082210040000002e0118001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d0008221000006cdb0000fc5b110004ee833968849b080c020000040000002d01000004000000020101001c000000fb029cff0000000000009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d010100050000000902000000020d000000320a5a00ffff01000400000000001d10340820fe2d00040000002d010000030000000000

Рис 1.3 Організаційні аспекти процесу бюджетування

Бюджети класифікуються за ознаками, які приведені на рис. 1.1

0100090000037800000002001c00000000000400000003010800050000000b0200000000050000000c0232082210040000002e0118001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d0008221000006cdb0000fc5b110004ee833968849b080c020000040000002d01000004000000020101001c000000fb029cff0000000000009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d010100050000000902000000020d000000320a5a00ffff01000400000000001d10340820fe2d00040000002d010000030000000000

Рис. 1.1 Класифікація бюджетів

Функціональні бюджети – окремі складові зведеного бюджету, які стосуються відповідальності окремого менеджера.

Зведений бюджет – узагальнюючий план роботи підприємства, який відображує майбутні операції всіх його підрозділів протягом бюджетного періоду. Його формат залежить від розміру підприємства та характеру діяльності.

Операційні бюджети – в операційному бюджеті господарська діяльність організації відбивається через систему спеціальних техніко-економічних показників, що характеризують окремі сторони і стадії виробничо-господарської діяльності.

Фінансові бюджети – у найбільш загальному виді фінансовий бюджет являє собою баланс доходів і витрат організації. У ньому кількісні оцінки доходів і витрат, що приводяться в операційному бюджеті, трансформуються в грошові. Його основною метою є відображення передбачуваних джерел надходження фінансових коштів і напрямків їхнього використання.

Бюджет капітальних інвестицій – відображує потреби підприємства у капітальних інвестиціях (модернізація існуючих та створення нових засобів праці) і величину коштів, необхідних для їх здійснення, охоплює плани інвестицій в основні засоби або додаткові виробничі лінії.

Короткострокові – задається динаміка і ритмічність роботи підприємства. Такі плани розробляються на основі затверджених програм, мають вузьку спрямованість, високий ступінь деталізації і характеризуються використанням різних прийомів і методів при їхньому обґрунтуванні.

Довгострокові – Розробляється концепція перспективного розвитку підприємства. Вона переслідує досягнення стратегічних цілей його існування: По кожному з цих напрямків визначають, у які терміни повинні бути досягнуті ті або інші цілі, що для цього потрібно зробити і хто несе відповідальність за рішення тієї або іншої проблеми.

Статичний – бюджет, який відображує майбутні операції на чітко визначений термін і рівень діяльності.

Гнучкий бюджет – у гнучкому бюджеті передбачається кілька альтернативних варіантів обсягу реалізації. Він враховує зміну витрат і доходів у залежності від зміни рівня продажів і являє, собою динамічну базу для порівняння досягнутих результатів із запланованими показниками. Гнучкий бюджет включає доходи н витрати, скоректовані на фактичний обсяг продажів.

Безперервний – при складанні таких бюджетів подовжується часовий горизонт планування у міру закінчення звітних періодів. Протягом виконання бюджету у звітному місяці (кварталі) нові бюджети на місяць постійно додаються до існуючого бюджету після його закінчення так, щоб кожного разу був наявний бюджет, складений на рік.

Щорічний – бюджет, який складається і відображає майбутні операції строком на один рік.

Всі бюджети на підприємстві підпорядковані зведеному бюджету, який складається із функціональних операційних складових (рис. 1.2) [16,169].

0100090000037800000002001c00000000000400000003010800050000000b0200000000050000000c0232082210040000002e0118001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d0008221000006cdb0000fc5b110004ee833968849b080c020000040000002d01000004000000020101001c000000fb029cff0000000000009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d010100050000000902000000020d000000320a5a00ffff01000400000000001d10340820fe2d00040000002d010000030000000000

Рис. 1.2. Основні складові зведеного бюджету

На відміну від фінансової звітності, форми бюджетів нестандартизовані. Їх структура залежить від об'єкта планування, розміру організації й ступеня кваліфікації розроблювачів[21,216]

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА І ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ НА ПІДПРИЕМСТВІ, ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЯКОГО ВИКОНАНА РОБОТА

Відособлений структурний підрозділ "Вуглегірська теплова електрична станція Відкритого акціонерного товариства "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго", (скорочено - Вуглегірська ТЭС ВАТ "Центренерго") входить до складу Відкритого акціонерного товариства "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго", яке створене згідно наказу Міністерства енергетики і електрифікації України від 31 серпня 1995 року №174 шляхом корпоратизації Державного підприємства "Центренерго".

Керівництво Тепловою електростанцією здійснює Директор, він призначається на посаду Головою Управління - Генеральним директором ВАТ "Центренерго".

Директор Теплової електростанції самостійно вирішує питання діяльності Теплової Електростанції за винятком тих, які віднесені Статутом до компетенції ВАТ "Центренерго" і інших органів управління даного підприємства.

Теплова електростанція не є юридичною особою, а відособленим структурним підрозділом ВАТ "Центренерго". Здійснює свою діяльність відповідно чинному законодавству України, Статуту ВАТ "Центренерго".

Теплова електростанція створена з метою виробництва електричної і теплової енергії і отримання відповідного прибутку ВАТ "Центренерго".

Від імені ВАТ "Центренерго" має право укладати угоди (контракти), видавати доручення і утворювати комісії, набувати майнових і немайнових прав, нести відповідальність, бути позивачем і відповідачем в суді, третейському суді і господарському суді.

Теплова електростанція має право здавати в оренду і лізинг (окрім цілісних майнових комплексів) підприємствам, організаціям і установам, а також громадянам удома, нежилі і житлові приміщення, споруди, устаткування, транспортні засоби, які знаходяться в повному господарському розпорядженні Теплової електростанції. А також списувати їх з балансу відповідно чинному законодавству, за угодою ВАТ "Центренерго".

Дане підприємство здійснює володіння, користування землею і іншими природними ресурсами відповідно меті своєї діяльності і чинного законодавства.

Теплова електростанція має незавершений баланс, поточні та інші рахунки в банках, друк і штампи з своїм найменуванням, веде касові операції, бухгалтерський облік, складає і подає статистичну інформацію і адміністративні дані в порядку, встановленому законодавством, є платником податків по місцю своєї реєстрації (окрім податку на прибуток і ПДВ) відповідно до чинного законодавства.

Теплова електростанція визначає основні напрями свого розвитку і планує свою поточну діяльність відповідно меті і основних напрямів діяльності ВАТ "Центренерго", рішень органів управління ВАТ "Центренерго", галузевих науково-технічних прогнозів і пріоритетів, кон'юнктури ринку продукції, товарів і послуг, економічного стану і результатів господарської діяльності ВАТ "Центренерго".


 
 

Цікаве

Загрузка...