WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік у банку - Курсова робота

Бухгалтерський облік у банку - Курсова робота

Звіривши номер контрольної марки або талона в касу з номером на відповідному видатковому документі, касир наклеює марку на чек, а талон до ордера і видає зазначену суму.

Наприкінці операційного дня касир підраховує залишок грошей у касі, порівнюючи його з розрахунковим (виходячи із суми прийнятих грошей у підзвіт, і суми оплачених видаткових документів). Далі він складає відповідну довідку касира видаткової каси, підписує довідку, а підсумкові касові обороти звіряє із записами в касових журналах операційних працівників. Звірка підтверджується підписами касира в касових журналах і операційних працівників - на довідці касира.

Залишок грошей і видаткові касові документи за день разом із довідкою касира передаються завідувачу каси під розписку в Книзі обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей), який, перевіривши довідку, підписує її і підшиває до документів дня.

В установах банків можуть створюватися об'єднані каси - прибутково-видаткові. Гроші в цих касах приймають і видають у порядку, встановленому відповідно для прибуткових і видаткових кас.

Закінчивши операційний день, касир складає зведену довідку про касові обороти, на зворотному боці якої зазначає суму надходження.

Прийнявши від усіх касирів гроші, завідувач каси перевіряє зведені довідки й документи щодо правильності виведених залишків з урахуванням своїх записів у Книзі прийнятих і виданих грошей (цінностей), а також відповідність кількості зданих касирами документів і суми готівки тим даним, які наведено в довідках. Неодмінно має бути проконтрольовано, чи завірили операційні працівники суми касових оборотів, зазначені у довідках касирів.

Закінчивши перевірку, завідувач каси складає зведену довідку про касові обороти, до якої включаються дані звітних довідок і записів у журнали про грошові суми, прийняті касою перерахунку та вечірньою касою, а також дані згідно з документами, гроші за якими видані або прийняті ним особисто. Звіривши відповідність підсумків зведеної довідки з даними бухгалтерського обліку, що підтверджується підписом працівника бухгалтерії, завідувач каси додає цю довідку разом із довідками касирів прибуткової і видаткової кас до касових документів дня.

Записавши в книгу обліку готівки операційної каси загальну суму прибутку і видатку готівки, виводить за книгою залишок каси на наступний день.

Касові документи разом з додатками брошуруються одним із касових працівників. Формуючи папку, касові документи впорядковують за балансовими рахунками (у порядку зростаючої нумерації) окремо за прибутком і видатком каси.

Підсумкові дані зброшурованих документів дістають обчисленням за допомогою персонального комп'ютера з виведенням інформації на друк.

Стрічка підрахунку окремо за прибутком і видатком касових і позабалансових ордерів, підписана працівником, який виконував обчислення, вміщується в папці перед документами.

На лицьовому боці папки з документами проставляється штамп або наклеюється ярлик:

Найменування банку Термін зберігання

Касові документи

за "___" _____________ 19 ___ р.

Д-т "1001" ________________ шт. грн. ________________

К-т "1001" ________________ шт. грн. ________________

Завідувач каси Перевірено:

Касир Головний бухгалтер

Касові документи за останні 12 місяців зберігаються під відповідальністю завідувача каси у грошовому сховищі або окремому сейфі, який передається під охорону.

Граничний залишок грошей в операційній касі комерційний банк визначає за згодою з Республіканським банком Автономної Республіки Крим або відповідним регіональним управлінням Національного банку України. До уваги береться обсяг готівкового обігу, умови роботи банку з таким розрахунком, щоб не виникали невиправдані перевезення готівки для підкріплення каси установи комерційного банку або вивезення надлишків грошей з банку. Як правило, граничний залишок грошей в операційній касі встановлюється в розмірі, близькому до внутрішньомісячної потреби в касових ресурсах.

5.5 Облік операцій з підкріплення операційних кас комерційних банків

Операційні каси установ банків підкріплюються з оборотних кас Республіканського банку Автономної Республіки Крим, регіональних управлінь НБУ за грошовими чеками з одночасним ві- дображенням (списанням, зарахуванням коштів) на кореспондентських рахунках.

Касове обслуговування установ комерційного банку здійснюється:

комерційним банком у межах своєї системи;

операційним управлінням регіонального управління Національного банку на підставі укладеного договору;

іншим комерційним банком також згідно з укладеним договором.

Для підкріплення операційної каси готівкою установа комерційного банку подає заяву (залежно від того звідки надходитиме підкріплення) або до свого комерційного банку (у разі підкріплення ним операційної каси установи), або до регіонального управління Національного банку.

За умови підкріплення операційної каси одного комерційного банку з іншого комерційного банку, незалежно від його місцезнаходження в Україні, між ними укладається договір на передачу готівки без погодження з регіональним управлінням НБУ. Проте повідомлення про підкріплення того самого дня насилається до НБУ.

Комерційний банк електронним документом проводить оплату готівки банкові-відправнику.

Готівка з оборотної каси операційного управління регіонального управління НБУ або з іншого комерційного банку видається лише після надходження попередньої оплати за видатковим касовим ордером і дорученням установи - банку одержувача.

Установа комерційного банку підкріплюється через інкасаторів НБУ на підставі окремого договору на доставлення цінностей.

Бухгалтерські проведення здійснених операцій з підкріплення операційної каси виконуються з використанням таких рахунків.

№ 1001 "Банкноти та монети в касі Національного банку України" (А);

№ 1001 "Банкноти та монети в касі банку" (А) - для КБ;

№ 1007 "Банкноти та монети у дорозі" (А) - для НБУ;

№ 1007 А "Банкноти та монети в дорозі" - для КБ;

№ 1811 А "Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою" - для КБ;

№ 1911 А "Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою" - для КБ;

№ 3900 А "Рахунки, що відкриті в установах банку, які розташовані в Україні" - для КБ;

№ 3901 П "Рахунки, що відкриті для установ банку, які розташовані в Україні" - для КБ;

№ 4929 А"П "Транзитний рахунок за іншими операціями" - для НБУ.

1. У разі підкріплення підвідомчих філій готівкою з операційної каси комерційного банку виконуються розглянуті далі проведення. Можливі такі випадки.

У філії

У комерційному банку

1) Проведення розрахунків за готівку:

Д-т 1811

Д-т 3900

К-т 3901

К-т 1911

2) Доставка готівки власними засобами філії:

Д-т 1001 (символ 39 у статзвітності за формою 748)

К-т 1811

Д-т 1911

К-т 1001 (символ 66 у статзвітності за формою 748)

3) Доставка готівки через апарат інкасації комерційного банку, котрий продає готівку:

Д-т 1007

К-т 1001 (символ 66 у статзвітності за формою 748).

Після підтвердження філії про одержання готівки:

Д-т 1001 (символ 39 у статзвітності за формою 748)

Д-т 1911

К-т 1007

К-т 1811

2. Підкріплення комерційного банку готівкою з оборотної каси регіонального управління НБУ.

У комерційному банку

У регіональному управлінні НБУ

1) Проведення розрахунків за готівку:

Д-т 1811

Д-т кореспондентського рахунку

К-т кореспондентського рахунка

К-т 4629

2) Доставляння готівки власними засобами комерційного банку:

Д-т 1001 (символ 37 у статзвітності за формою 748)

Д-т 4629

К-т 1001 - (символ 71 у стат- звітності за фомою 748)

К-т 1811

3) Доставка готівки через інкасаторів НБУ:

Д-т 1007

К-т 1001 (символ 71 у статзвітності за формою 748)

4) Після підтвердження комерційним банком факту одержання готівки:

Д-т 1001 (символ 37 у статзвітності за формою 748)

Д-т 4629

К-т 1911

К-т 1007

3. Підкріплення комерційного банку готівкою з операційної каси іншого комерційного банку.

У комерційному банку, що купує готівку

У комерційному банку, що продає готівку

1) Проведення розрахунків за готівку:

Д-т 1811

Д-т кореспондентського рахунку

К-т кореспондентського рахунку

К-т 1911

2) Доставка готівки власними засобами комерційного банку:

Д-т 1001 (символ 37 у статзвітності за формою 748)

Д-т 1911

К-т 8001 (символ 72 у статзвітності за формою 748)

К-т 1811

4. Здавання комерційним банком надлишків готівки або зношених грошей до оборотної каси регіонального управління НБУ.

У комерційному банку

У регіональному управлінні

1) Доставка готівки власними засобами комерційного банку.

Д-т 1007

К-т 1001 (символ 72 у статзвітності за формою 748)

Д-т 1001 (символ 36 у статзвітності за формою 748)

К-т 4629

2) Перерахування коштів комерційному банку:

Д-т кореспондентського рахунку

Д-т 4629

К-т 1007

К-т кореспондентського рахунку


 
 

Цікаве

Загрузка...