WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік операцій поточного рахунку - Курсова робота

Бухгалтерський облік операцій поточного рахунку - Курсова робота

Виписка є регістром аналітичного обліку, тому обов'язково має містити дату, номер документа, короткий зміст операцій і суми записів на дебеті і кредиті, а також залишки коштів на початок і кінець періоду. Таким чином, виписка - це фактично другий примірник особового рахунку підприємства, відкритого банком.

Виписка банку - документ, що видається банком підприємству і відображає рух грошових коштів на поточному рахунку. В різних банках форми виписок можуть бути різними, але в кожній обов'язково передбачаються позиції для дати, номерів рахунків дебітора та кредитора, суми. (див. зразок 2):

Зразок 2. Виписка з поточного рахунку.

Київ. Печерське від. УОБ

Виписка

З особового рахунка

Операції за 4.01.08

Попередній рух 3.01.08

Дата

Номер

МФО

Кореспондуючі

рахунки

Операції

Дебет

Кредит

4.01

27

321712

420901

01

6250,00

4.01

26

300335

15467604

01

2109,00

4.01

528

322313

606337

01

75,54

4.01

24

351179

467976

01

72,60

4.01

25

324010

31132905

01

48,04

4.01

5

960823

01

52,54

4.01

110

303019

361001

08

461,77

Разом

Вхідний залишок

Рух

Вихідний залишок

8607,72

10850,26

8145,95

2704,31

461,77

Бухгалтер при отриманні виписки проводить наступні операції, які називаються бухгалтерським терміном контировка виписки:

виписка нумерується;

перевіряється наявність виправдовуючи розрахункових документів, на підставі яких зараховані чи списані кошти;

перевіряється відповідність суми у виписці сумам виправдовуючи документів на перерахування чи зарахування коштів;

проставляється кореспонденція рахунків у відповідності з проведеними операціями.

Зберігаючи грошові кошти підприємства, банк вважає себе його боржником, тобто на цю суму має кредиторську заборгованість. Тому залишки грошових

коштів і надходжень на поточний рахунок підприємства банк записує по кредиту поточного рахунку, а зменшення свого боргу - по дебету. Тобто за дебетом виписки відображається списання грошових коштів з поточного рахунку, а за кредитом - надходження коштів на поточний рахунок. На полях перевіреної виписки проти сум операцій і на документах, які додаються, проставляються коди кореспондуючих рахунків, а на документах вказуються ще й порядкові номери запису у виписці. Ці дані необхідні для контролю за рухом коштів, автоматизації облікових робіт, видачі довідок, перевірок і наступного збереження документів, після цього на всіх доданих до виписки документах ставиться штамп "Погашено".

4. Синтетичний облік операцій поточного рахунку

Синтетичний облік операцій поточного рахунку ведеться на рахунку 31 в розрізі субрахунків 311 "Поточні рахунки в національній валюті ", 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті". По дебету рахунку 31 відображається надходження грошових коштів, а по кредиту - їх вибуття. Для обліку операцій з рахунком 31 призначений журнал № 2, що відображає обороти по кредиту рахунку 31 за місяць, та для більш точного контролю операцій поточного рахунку ведуться записи по дебету рахунку 31 у відомості №2 за кожним видом валюти. Всі записи в журналі № 2 ведуться на підставі виписок з поточного рахунку, які підприємство періодично отримує з банку. [10, с.369-382] Надходження грошових коштів на поточний рахунок відображається наступними проводками (див. таблиця 1):

Таблиця 1. Проводки по рахунку 31 по надходженню коштів.

№ операції

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

1

Внесено на поточний рахунок готівку з каси

31

30

3000

2

Погашено дебітором довгострокову заборгованість

31

16

2230

3

Оплачено покупцями раніше одержані товари, роботи, послуги

31

36

5000

4

Безоплатно одержано безготівкові кошти

31

42

1000

5

Перепродані акції власної емісії:

31

45

5600

6

Одержані кошти цільового фінансування на будівництво із зовнішніх джерел

31

48

50000

7

Одержано довгострокову позику банку на поточний рахунок

31

50

200000

8

Одержано фінансову допомогу на зворотній основі

31

55

15000

9

Одержано короткострокову позику банку

31

60

30000

10

Отримано грошові кошти у вигляді доплати

31

63

7900

11

Повернуто з бюджету на рахунок підприємства грошові кошти

31

64

4000

12

Повернуто з фондів соціального страхування на рахунок підприємства

31

65

6200

13

Одержано доходи майбутніх періодів

31

69

40500

14

Зарахована на рахунок в банку виручка від реалізації продукції за касовим методом

31

70

45000

15

Відображено дохід від реалізації виробничих запасів, МШП

31

71

2000

16

Зараховано на поточний рахунок дохід від спільної діяльності

31

72

42300

17

Зараховано на поточний рахунок суми дивідендів

31

73

5600

18

Зарахований дохід від реалізації основних засобів

31

74

63000

19

Отримано суми страхового відшкодування від страхової організації

31

75

4200

Вибуття грошових коштів з поточного рахунку відображається наступними проводками (див. таблиця 2):

Таблиця 2. Проводки по рахунку 31 по вибуттю коштів.

№ операції

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

1

Придбано довгострокові інвестиції

14

31

7000

2

Проведено витрати на монтаж основних засобів

15

31

25000

3

Оплачено покупцями раніше одержані товари, роботи, послуги

36

31

5000

4

Проведено витрати на виправлення браку:

24

31

1500

5

Передано гроші з банку в касу:

30

31

3500

6

Депоновано гроші на лімітовану чекову книжку

31

31

2000

7

Перераховано кошти для придбання іншої валюти

33

31

45000

8

Повернуто передоплату покупцям:

36

31

4300

9

Проведено передоплату постачальникам

37

31

8900

10

Проведено передоплату за газети і журнали

39

31

3200

11

Викуплено власні акції у акціонерів

45

31

5600

12

Проведено перерахування коштів за рахунок раніше створеного резерву

47

31

7800

13

Використано суми цільового фінансування

48

31

35000

14

Повернуто банку довгострокову позику

50

31

35000

15

Погашено заборгованість за раніше виданим векселем

51

31

5000

16

Погашення заборгованості по зобов'язанням за облігаціями

52

31

26000

17

Погашено довгострокову заборгованість з оренди

53

31

6500

18

Погашено довгострокові зобов'язаннями перед різними кредиторами

55

31

48000

19

Погашено короткострокові позики банку

60

31

80100

20

Погашено заборгованість за раніше виданими векселями

62

31

5600

21

Проведено розрахунки з постачальниками

63

31

35200

22

Погашено заборгованість перед бюджетом

64

31

4600

23

Сплачено збори до фондів соціального страхування

65

31

5300

24

Перераховано суми заробітної плати особисті рахунки працівників

66

31

56000

25

Перераховано дивіденди учасникам

67

31

8000

26

Розрахунки з іншими кредиторами за раніше надані послуги

68

31

500

27

Оплачено загально виробничі витрати

91

31

3000

28

Оплачено адміністративні витати

92

31

5000

29

Оплачено витрати на збут

93

31

4000

30

Оплачено витрати операційної діяльності

94

31

6400

31

Оплачено фінансові витрати

95

31

2000

32

Оплачені інші витрати

97

31

600

33

Оплачено надзвичайні витрати

99

31

7000


 
 

Цікаве

Загрузка...