WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік операцій поточного рахунку - Курсова робота

Бухгалтерський облік операцій поточного рахунку - Курсова робота

Між банком і клієнтом укладається договір про розрахунково-касове обслуговування з відкриттям відповідного банківського рахунку. По договору банк зобов'язується зберігати грошові кошти на рахунку клієнта, зараховувати суми, що надходять на цей рахунок, виконувати розпорядження клієнта про перерахування та видачу коштів з рахунку та проведення інших банківських операцій, які передбачені для рахунку даного виду законодавчими актами, банківськими правилами та договором.

Банк може використовувати грошові кошти на рахунку клієнта, гарантуючи їх наявність при наданні вимог до рахунку. Клієнт вправі розпоряджатися цими коштами і отримувати доходи по ним. .

Банк гарантує таємницю рахунків клієнта. Надання банком відомостей про стан рахунків і операціям по них без згоди клієнта не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством.

Договір банківського рахунку припиняється по заяві клієнта і по іншим підставам, передбаченим законодавством. Відсутність операцій по банківському рахунку не впливає на припинення договору.

Поряд з вказаними рахунками в банку господарюючим суб'єктом може бути відкрито депозитний рахунок для зберігання на протязі певного часу частини коштів підприємства.

2. Відкриття поточного рахунку в банку

Поточний рахунок - це рахунок підприємства, відкритий в уповноваженій установі банку для зберігання грошових коштів та проведення операцій по розрахунках підприємства. Поточні рахунки відкриваються підприємствам усіх видів та форм власності, а також відокремленим підрозділам для зберігання грошових коштів та здійснення усіх видів операцій за цими рахунками відповідно до чинного законодавства України. [10, с.369-382]

Поточний валютний рахунок може бути відкритий:

юридичним особам - резидентам України;

фізичним особам - резидентам України;

представництвам юридичної особи - нерезидента;

дипломатичним, консульським, торговельним та іншим представництвам іноземних держав;

іноземним інвесторам;

фізичним особам - нерезидентам України;

31 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та пункту 1.3 Інструкції рахунки для зберігання грошових коштів і здійснення усіх видів банківських операцій відкриваються у будь-яких банках України за вибором клієнта і згодою цих банків. Чинним законодавством України не встановлено обмежень щодо кількості поточних рахунків, які можуть відкривати юридичні чи фізичні особи в банківських установах.

Обслуговуючим банком називають банк, у якому відкрито рахунки підприємств, організацій, установ усіх форм власності, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, банків та їх установ, фізичних осіб, та який здійснює для них на договірних умовах будь-яку з операцій чи послуг, передбачених Законом України "Про банки та банківську діяльність". Клієнти банку можуть відкривати лише один рахунок для формування статутного капіталу господарського товариства в іноземній або національній валюті і один рахунок за кожною угодою сумісної діяльності без створення юридичної особи. Юридичні і

фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності мають право відкривати необмежену кількість рахунків за своїм вибором і згодою банків. У випадку відкриття двох і більше поточних рахунків у національній валюті власник рахунку протягом трьох робочих днів з дня відкриття або закриття наступного рахунку визначає один з рахунків у національній валюті як основний, на якому буде обліковуватись заборгованість, що списується у безспірному порядку, і повідомляє номер цього рахунку податковому органу, де він зареєстрований як платник податків. Банк може здійснювати платежі клієнта в інтересах третіх осіб у випадках, передбачених чинним законодавством. Згідно з Цивільним кодексом це можуть бути договори поруки, договори на користь третіх осіб та інші.

Для відкриття поточного рахунку підприємства подають установам банків такі документи: (див. схема 2):

Схема 2. Перелік документів, що подаються в банк для відкриття поточного рахунку.

0100090000032a0200000200a20100000000a201000026060f003a03574d464301000000000001007da00000000001000000180300000000000018030000010000006c000000000000000000000008000000100000000000000000000000053f00009b23000020454d4600000100180300001200000002000000000000000000000000000000900600001a040000b801000013010000000000000000000000000000c0b6060038320400160000000c000000180000000a0000001000000000000000000000000900000010000000680200005c010000250000000c0000000e000080250000000c0000000e000080120000000c00000001000000520000007001000001000000f1ffffff00000000000000000000000090010000000000cc04400022430061006c006900620072006900000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100dc5f11001000000040631100c060110052516032406311003860110010000000a8611100246311002451603240631100386011002000000049642f31386011004063110020000000ffffffff0c04f700d0642f31ffffffffffff0180ffff0180efff0180ffffffff0000000000080000000800004300000001000000000000006000000025000000372e9001cc00020f0502020204030204ef0200a07b20004000000000000000009f00000000000000430061006c00690062007200000000000000000000611100dee32e31e88d0832606411006c6011009c3827310900000001000000a8601100a8601100e878253109000000d06011000c04f7006476000800000000250000000c00000001000000250000000c00000001000000250000000c00000001000000180000000c00000000000002540000005400000000000000000000000800000010000000010000001886d1411886d141000000000d000000010000004c000000040000000000000000000000680200005c010000500000002000ffff0900000046000000280000001c0000004744494302000000ffffffffffffffff690200005d010000000000004600000014000000080000004744494303000000250000000c0000000e000080250000000c0000000e0000800e000000140000000000000010000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c025c016802040000002e0118001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d0000000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d010000040000002d01000004000000020101001c000000fb02f1ff0000000000009001000000cc0440002243616c6962726900000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d010100040000002d010100040000002d010100050000000902000000020d000000320a0d000000010004000000000068025c0120000900040000002d010000040000002d010000030000000000

заяву на відкриття рахунку встановленого зразку, що підписана керівником та головним бухгалтером підприємства. Якщо в штаті немає посади головного бухгалтера, то заяву підписує керівник;

копію свідоцтва про державну реєстрацію в органі державної виконавчої влади;

копію належним чином зареєстрованого статуту, засвідчену органом, який реєструє;

копію документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік, засвідчену податковим органом;

картку зі зразками підписів осіб, яким відповідно до чинного законодавства чи установчих документів підприємства надане право розпорядження рахунком та підписання документів, завірену вищестоящою організацією. У картку включається також зразок відбитка печатки підприємства;

довідку про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України.

Підприємство має право відкривати поточні та депозитні рахунки як в національній, так і в іноземній валюті. Поточний рахунок в іноземній валюті відкривається підприємству для проведення розрахунків у межах чинного законодавства України в безготівковій та готівковій іноземній валюті при здійсненні поточних операцій, визначених чинним законодавством України, та для погашення заборгованості за кредитами в іноземній валюті. [13, с.166-74]

Суб'єкти підприємницької діяльності можуть використовувати чеки для розрахунків за товари, роботи, послуги. Для цього певна сума коштів вноситься на особливий рахунок - рахунок лімітованої чекової книжки. В межах цього ліміту підприємства виписують розрахункові чеки постачальникам.

Учасниками чекового обігу виступають три особи: чекодавець, платник по чеку та чекоотримувач. Платником в чековому зобов'язанні може бути лише банк, де чекодавець має кошти, якими він може розпоряджатися шляхом видачі чеків.

Однією з форм розрахунків між підприємствами є акредитив, який застосовується для підвищення гарантованості оплати покупцем своїх зобов'язань.

Установи банків можуть відкривати підприємствам карткові рахунки. Зміни стосовно карткового рахунку є такими, що приводять Інструкцію у відповідність до реальної ситуації в Україні, так як застосування банківських платіжних карток з кожним роком набирає все більших і більших обертів.

Згідно з постановою НБУ "Про впровадження пластикових карток міжнародних платіжних систем у розрахунках за товари, надані послуги і при видачі готівкових коштів" від 24.02.97 р. № 37, картковий рахунок - це банківський рахунок, розпорядження яким може здійснюватися за допомогою банківських платіжних карток.


 
 

Цікаве

Загрузка...