WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік на підприємстві - Курсова робота

Бухгалтерський облік на підприємстві - Курсова робота

Зміст

1. Вступ

2. Вихідні данні

3. Журнал реєстрації господарських операцій

4. Розрахунок транспортно-заготівельних витрат

5. Розрахунок сум обов'язкових платежів за страхуванням

6. Розрахунок розподілу загально виробничих витрат

7. Калькуляційна відомість по виробах А та Б

8.Складання оборотніх відомостей по аналітичним та синтетичним рахункам

9. Оборотна відомість по синтетичним рахункам

10.Звіт про фінансові результати

Висновок

Список використаної літератури

1. Вступ

У розрахунково-графічній роботі з "Бухгалтерського обліку" закріпили облік господарських операцій, складання фактичної собівартості окремих виробів, відображання фінансового результату від балансу та звіта про фінансові результати.

У роботі закріпимо знання:

- у відкритті журналу реєстрації господарських операцій звітного місяця;

- запису на рахунки господарських операцій відображених в журналі реєстрації господарських операцій;

- у розрахунку відсотку транспортно-заготівельних витрат та списанні їх на відповідні рахунки виробничих запасів пропорційно сумам витрачених матеріальних ресурсів за обліковими цінами;

- у розрахунку виробничої собівартості виробів, які встановлюються з урахуванням їх незавершеного виробництва в калькуляційній відомості, визначити фактичну собівартість цих виробів;

- визначити фінансовий результат від основної діяльності – прибуток чи збиток, нарахувати суму податку на прибуток;

- закритті синтетичних рахунків та складанні оборотної відомості;

- складанні балансу

- складанні звіту про фінансові результати.

2. Вихідні дані

Таблиця 1 – Відомість залишків на синтетичних рахунках на початок звітного періоду – на 1 червня 2002р.

Код рахунку

Найменування рахунку

Дт

Кт

1

2

3

4

10

Основні засоби по первінній вартості

17000

13

Знос необігових активів

3500

20

Сировина та матеріали:

за обліковими цінами

7000

транспортно-заготівельні витрати

700

Загальна сума

7700

203

Паливо

---

22

Малоцільні та швидкозношувальні предмети

---

23

Виробництво ( вироби А)

2400

26

Готова продукція ( за фактичною собівартістю)

600

301

Каса

300

311

Поточні рахунки у національній валюті

6500

372

Розрахунки з підзвітними особами

350

44

Статутний капітал

18760

441

Нерозподілений прибуток

2000

631

Розрахунки з постачальниками і підрядчиками

3000

641

Розрахунки з податків і платежів ( податок на прибуток)

150

651

Розрахунки за пенсійним забезпеченням

1000

652

Розрахунки з соціального страхування

140

66

Розрахунко з оплати праці

6000

685

Розрахунок з іншими кредитовами

500

Разом

35050

35050

Таблиця 2 – Залишки незавершеного виробництва по фактичній собівартості

Статті витрат

на початок місяця

на кінець місяця

вироби

разом

вироби

разом

А

Б

А

Б

1.Сировина і матеріали

1163

--

1163

2150

--

2150

2.Основна і додаткова зарплата виробничих робітників

900

--

900

1200

--

1200

3.Відрахування на соціальні заходи

337

--

337

450

--

450

4.Загальновиробничі витрати

Разом

2400

--

2400

3800

--

3800

3. Журнал реєстрації господарських операцій

Для виконання контролю за вірністю та повнотою облікового запису, господарські операції реєструються у хронологічній послідовності.

На підставі переліку господарських операцій за поточний місяць складаємо:

Журнал реєстрації господарських операцій а лютий місяць 2007 року

п/п

Зміст операцій

Документ

Сума

Кореспонденція рах.

Дебіт

Кредіт

1.

Надійшли матеріали від постачальників і прийняті на склад за обліковими цінами, в т.ч. ПДВ

1200

1.1. Відображена отримані матеріали на склад.

накладна

1000

201

631

1.2. Відображен податковий кредит.

податкова накладна

200

641

631

2.

Прийнятий до оплати рахунок тарнспортної організації за перевезення матеріалів, в т.ч. ПДВ

540

2.1.Відображено витрати транспортній організації за перевезення матеріалів.

рахунок на оплату

450

201

685

2.2.Відображен податковий кредит

податкова накладна

90

641/ПДВ

685

3.

Перерахована заборгованість постачальникам з поточного рахунку

платіжне доручення, виписка банку, договір

1200

631

311

4.

Відпущені матеріали за обліковими цінами:

накладна внутрішнього переміщення

4.1.для виробництва виробів А

2000

231

201

4.2.для виробництва виробів Б

2800

232

201

4.3.на потреби цехів

400

91

201

4.4.на потреби заводоуправління

500

92

201

4.5.на потреби відділу збуту

500

93

201

5.

Списуються транспортно-заготівельні витрати ( ТЗВ) по матеріалах:

відомість розподіду ТЗВ

5.1.для виробництва виробів А

288

231

201

5.2.для виробництва виробів Б

403

232

201

5.3.на потреби цехів

58

91

201

5.4.на потреби заводоуправління

72

92

201

5.5.на потреби відділу збуту

72

93

201

Загальна сума ( визначити в табліці 2)

893

6.

За даними первинних документів нарахована зарплата:

відомість нарахування заробітної плати

6.1.робочим за виготовлення виробництва А

5000

231

661

6.2.робочим за виготовлення виробництва Б

2000

232

661

6.3.Виробникам по обслуговуванню цеха

600

91

661

6.4.робітникам заводоуправління

2000

92

661

6.5.робітникам відділу збуту

400

93

661

Загальна сума

10000

7.

Провести відрахування:

бухгалтерська справка про суму

нарахування на ФОТ

7.1.До Пенсійного фонду

3320

7.1.1.робочим за виготовлення виробництва А

1660

231

651

7.1.2.робочим за виготовлення виробництва Б

664

232

651

7.1.3.виробникам по обслуговуванню цеха

199

91

651

7.1.4.робітникам заводоуправління

664

92

651

7.1.5.робітникам відділу збуту

133

93

651

7.2.До фонду соціального страхування

140

7.2.1.робочим за виготовлення виробництва А

70

231

652

7.2.2.робочим за виготовлення виробництва Б

28

232

652

7.2.3.Виробникам по обслуговуванню цеха

8

91

652

7.2.4.робітникам заводоуправління

28

92

652

7.2.5.робітникам відділу збуту

6

93

652

7.3.На випадок безробіття

160

7.3.1.робочим за виготовлення виробництва А

80

231

653

7.3.2.робочим за виготовлення виробництва Б

32

232

653

7.3.3.виробникам по обслуговуванню цеха

10

91

653

7.3.4.робітникам заводоуправління

32

92

653

7.3.5.робітникам відділу збуту

6

93

653

7.4.На профісійні захворювання

100

7.4.1.робочим за виготовлення виробництва А

50

231

656

7.4.2.робочим за виготовлення виробництва Б

20

232

656

7.4.3.виробникам по обслуговуванню цеха

6

91

656

7.4.4.робітникам заводоуправління

20

92

656

7.4.5.робітникам відділу збуту

4

93

656

8

Утримано з зарплати робітників:

відомість нарахування заробітної плати

8.1.прибутковий податок

1900

661

641

8.2.до Пенсійного фонду

170

661

651

8.3.на випадок безробіття

45

661

653

8.4.на соціальне страхування

45

661

652

9.

Нарахована амортизація (знос):

відомість нарахування амотризації

9.1.основних засобів цеху

200

91

131

9.2.основних засобів

155

92

131

Загальна сума

355

10.

Перерахований з поточного рахунку податок на прибуток за попередній звітній період.

платіжне доручення, виписка банку

150

641

311

11.

Відпущені зі складу малоцінні та швидкозношувальні предмети для потреб:

–—

–—

–—

цехів

–—

–—

–—

заводоуправління

–—

–—

—–

Загальна сума

–—

—–

—–

12.

Отримано в банку готівкою гроші на виплату зарплати за попередній звітний період

випіска банку, приходно-касовий ордер

6000

301

311

13.

Прийнятий до оплати рахунок тарнспортної організації за перевезення готової продукції.

рахунок на оплату

300

93

685

14.

Затверджено звіт про витрати на відрядження керівника відділу збуту.

звіт про витрати

200

93

372

15.

Перерахована з поточного рахунку заборгованість з соціального страхування.

платіжне доручення, виписка банку

140

652

311

16.

Перерахована з поточного рахунку заборгованість Пенсійному фонду.

платіжне доручення, виписка банку

1000

651

311

17.

Виплачена зарплата робітникам підприємства за попередній звітній період.

платіжна відомість

6000

661

301

18.

Списуються в кінці місяця загальновиробничі витрати та розподіляються між виробами А та Б пропорційно зартлаті виробничих робочих:

бухгалтерська справка про суму загальновиробничих витрат

18.1.на вироби А

1058

231

91

18.2.на вироби Б

423

232

91

Загальна сума

1481

19.

Випущена з виробництва готова продукція та прийнята на склад по фактичній собівартості:

бухгалтерська справка про суму фактичної собівартості, калькуляційна відомість

19.1.вироби А

8806

26

231

19.2.вироби Б

6370

26

23/2

Загальна сума

15176

20.

Виставлено рахунок покупцю за відвантажену (реалізовану)готову продукцію (вироби Б) за договірними цінами.Загальна сума розрахунку з ПДВ

накладна, рахунок на оплату, договір

12000

361

701

21.

Нараховане податкове зобов'язання з податку на додану вартість по відвантаженій продукції

податкова накладна

2000

701

641

22.

Отримана на поточний рахунок в національній валюті виручка за реалізовану готову продукцію.

випіска банка

12000

311

361

23.

Списано фактичну собівартість відвантажених (реалізованих) готових виробів зі складу підприємства.

бухгалтерська справка про суму фактичної собівартості готової продукції

2500

901

26

24.

Визначіть і спишіть суму чистих доходів від реалізації продукції основної діяльності.

бухгалтерська спавка про суму чистого доходу

10000

701

791

25.

Спишіть фактичну собівартісь реалізованих готових виробів на результат основної діяльності.

бухгалтерська справка про суму фактичної виробничої собіватрості

2500

791

901

26.

Підрахуйте та спишіть на результат основної діяльності витрати підприємства, пов'язані з:

бухгалтерська справка про суму загальновиробничих витрат та витрат на збут

26.1.управлінням

3471

791

92

26.2.збутом

1621

791

93

27.

Розрахуйте суму прибутку

підприємства за звітній період

та нарахуйте зобов'язання

передбюджетом з податку на

прибуток в розмірі 30%(суму

визнач. за наявності прибутку)

Фінансовий результат до

податкування:

Д-В=10000-2500-3471-1621=

2408

Відображен податок на прибуток

Сума податку на прибуток:

ПП=2408*0,25=602

бухгалтерська справка

2408

602

98

641

28.

Спишіть суму нарахованого податку на прибуток на результат осн. діяльності (за умови прибутку)

бухгалтерська справка

602

98

641

29.

Визначіть і спишіть чистий фінансовий результат основної діяльності підприємства на рахунок нерозподілених прибутків

бухгалтерська справка про суму прибутку

1806

79

441


 
 

Цікаве

Загрузка...