WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік - Курсова робота

Бухгалтерський облік - Курсова робота

Документування операцій з іншими грошовими коштами.

Надходження і видача грошових документів оформлюється прибутковими і видатковими касовими ордерами або накладними, що їх замінюють. Касир складає звіт про рух грошових документів.

При передачі виручки інкасатору складається супровідна відомість в трьох примірниках через копіювальний папір: перший примірник (супровідну відомість) вкладають в інкасаторську сумку, другий (накладну) – віддають інкасатору при отриманні ним сумки, третій (копія супровідної відомості) – залишається у касі (інкасатор розписується на ньому і ставить відповідний штамп) і служить підставою для списання коштів з касира, який підтверджує здачу грошей до каси банку. На зворотному боці першого і другого примірників матеріально відповідальні особи заповнюють покупюрний опис грошей, що здаються.

Підставою для прийняття сум грошових коштів в дорозі на облік при здачі виручки є квітанція установи банку, поштового відділення, копії супровідних відомостей на здачу виручки інкасаторам банку тощо.

Для узагальнення інформації про наявність та рух грошових документів та грошових коштів у дорозі передбачено рахунок 33 "Інші грошові кошти" – активний, основний, грошовий. По дебету рахунку 33 "Інші грошові кошти" відображається надходження грошових документів до каси підприємства. По кредиту – вибуття грошових документів та списання коштів у дорозі після їх зарахування на відповідний рахунок.

Рух коштів у національній валюті відображається на субрахунках:

331 "Грошові документи в національній валюті",

333 "Грошові кошти у дорозі в національній валюті".

На субрахунку 331 відображаються грошові документи за їх номінальною вартістю. Аналітичний облік грошових документів ведеться за їх видами.

На субрахунку 333 відображаються, зокрема: готівкова виручка, внесена до кас банків та поштових відділень для зарахування на поточний рахунок підприємства, але ще не зарахована за призначенням, а також гроші, направлені з поточного рахунку на придбання іноземної валюти згідно з заявкою підприємства. Аналітичний облік грошових коштів у дорозі ведеться по видам операцій, по касам підрозділів підприємства в хронологічному порядку.

Синтетичний облік рахунку 33 "Інші грошові кошти" організується в журналі № 1, розділ 5 – по кредиту рахунку та у відомості 1.3. – по дебету рахунку. Записи у журнал та відомість здійснюються на підставі звітів касиру про рух грошових коштів та грошових документів, виписок банку про зарахування грошових коштів на відповідні рахунки.

Розглянемо приклади господарських операцій з руху інших грошових коштів:

Таблиця 2.

Кореспонденція рахунку 33 "Інші грошові кошти" по операціях в національній валюті

Дебет рахунку

Кредит рахунку

Зміст операції

Кореспондуючий рахунок

Зміст операції

Кореспондуючий рахунок

Оприбутковано придбані підприємствао путівки у санаторії, бази відпочинку, бланки акцій, проїзні квитки тощо

685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

Передано путівки робітникам

377 "Розрахунки з іншими дебіторами"

Передано виручку з каси підприємства інкасатору

301 "Каса в національній валюті"

Списання вартості використаних бланків акцій на адміністративні витрати

92 "Адміністративні витрати"

Перераховано гроші з поточного рахунку на придбання іноземної валюти

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

Зарахування на поточний рахунок виручки, що була у інкасатора

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

2.1. Облік коштів на поточних рахунках підприємства у банках.

Основними нормативними документами з обігу безготівкових грошових коштів є:

  • Інструкція "Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті", затверджена постановою Правління НБУ від 29 березня 2001 року № 135.

  • Інструкція про порядок відкриття та використання рахунків в національній і іноземній валюті, затверджена постановою Правління НБУ від 18 грудня 1998 року № 527.

Безготівкові розрахунки – це перерахування грошових коштів з рахунку платника на рахунок одержувача. Банки являються посередниками у цих операціях.

Поточний рахунок – це рахунок підприємства, відкритий в уповноваженій установі банку для зберігання грошових коштів та проведення операцій по розрахунках підприємства. Згідно з Положенням про ведення касових операцій підприємства (підприємці), які відкрили поточні рахунки в установах банків, зберігають на них свої грошові кошти на договірних умовах та здійснюють розрахунки за своїми зобов'язаннями. Юридичні і фізичні особи – суб'єкти підприємницької діяльності мають право відкривати необмежену кількість рахунків.

Документування операцій по рахунках у банках. При внесенні грошових коштів на рахунок банку подається об'ява на внесок готівкою.

Більшість розрахункових операцій на поточних рахунках у банках оформлюються платіжними дорученнями, в яких вказано: найменування платника та одержувача, їх коди ДРПОУ, номери поточних рахунків, назви обслуговуючих установ банків, сума платежу, призначення та підстава платежу (№, дата і назва рахунку, договору), сума ПДВ. Платіжне доручення підписується керівником і головним бухгалтером. При розрахунках платіжними дорученнями ініціатором платежу виступає платник.

Розрахунки можуть також оформлятися платіжними вимогами – ініціатором виступає одержувач, а також платіжними вимогами-дорученнями. Здійснення операцій на поточних рахунках підтверджується випискою банку, яка обов'язково передається підприємству. До виписки додаються другі примірники платіжних доручень та інших первинних документів, якими були оформлені операції. На підставі виписок складається журнал синтетичного обліку на поточному рахунку №1, розділ 3 – по кредиту рахунку 31 "Рахунки у банках" та відомість 1.2 – по дебету рахунку 31.

Рахунок 31 "Рахунки у банках" за класифікацією відноситься до активних, основних, грошових. По дебету відображається надходження коштів, по кредиту – їх вибуття. Сальдо рахунку – дебетове – показує суму залишку коштів на поточному рахунку на певну дату.

Розглянемо приклади господарських операцій з руху грошових коштів на поточних рахунках у банках:

Таблиця 3.

Кореспонденція рахунку 31 "Рахунки у банках", субрахунок 311 "Поточні рахунки в національній валюті"

Дебет рахунку

Кредит рахунку

Зміст операції

Кореспондуючий рахунок

Зміст операції

Кореспондуючий рахунок

Отримано оплату від покупця

361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями "

Оплата товарів (робіт, послуг) постачальникам

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

Надходження оплати від інших дебіторів

377 "Розрахунки з іншими дебіторами"

Оплата іншим кредиторам

685 "Розрахунки за іншими операціями"

Внесок готівки з каси на поточний рахунок у банку

301 "Каса в національній валюті"

Оплата податків до бюджету

641 "Розрахунки за податками"

Внесок засновника до стстутного капіталу підприємства

40 "Статутний капітал" та 46 "Несплачений капітал"

Оплата внесків органам державного страхування

65 "Розрахунки за страхуванням"

Зарахування на поточний рахунок виручки, що була у інкасатора

333 "Грошові кошти у дорозі в національній валюті"

Отримання передплати за товари (роботи, послуги)

681 "Розрахунки за авансами отриманими"

Отримання позики банку

601 "Короткострокові кредити банків в національній валюті"

Надходження грошей з поточного рахунку в касу підприємства

301 "Каса в національній валюті"

    1. Облік операцій з іншими рахунками у банках. Крім поточних рахунків

підприємства можуть відкривати в банках спеціальні рахунки, призначені для здійснення поточних операцій наступних видів:

  • розрахунки чеками за товари (роботи, послуги);

  • розрахунки за акредитивами;

Розрахунковий чек – це документ, що містить письмове доручення власника рахунку (чекодавця) банку-емітенту, в якому відкрито його рахунок, про сплату чекодержателю зазначеної в чеку суми коштів. Розрахункові чеки використовуються у безготівкових розрахунках підприємств та фізичних осіб за отримані товари (роботи, послуги). Чекову книжку на ім'я чекодавця банк-емітент видає на суму, що не перевищує залишок коштів на рахунку чекодавця. Для гарантованої оплати чеків чекодавець бронює кошти на окремому рахунку – рахунку лімітованої чекової книжки. В межах ліміту підприємства виписують розрахункові чеки постачальникам.


 
 

Цікаве

Загрузка...