WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік - Курсова робота

Бухгалтерський облік - Курсова робота

Тема: Облік грошових коштів в національній валюті.

Вступ.

Грошові кошти підприємства являють собою найбільш ліквідну частину оборотних активів. Вони відіграють ключову роль в господарських процесах забезпечення підприємства необхідними ресурсами та в ході реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), виконуючи функції засобу обігу та платежу. Як засіб накопичення грошові кошти підприємства також використовуються при здійсненні фінансових інвестицій, а саме при розміщенні на депозитних рахунках у банках та спрямуванні у статутні капітали інших підприємств.

В активах підприємства можуть бути кошти як в національній, так і в іноземних валютах. Метою даної лекції є ознайомлення з порядком бухгалтерського обліку грошових коштів в національній валюті України.

Валюта України – це грошові знаки у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет та інших формах, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу; кошти, що знаходяться на рахунках, або вносяться у вигляді внесків до банківських та інших кредитно-фінансових установ на території України; платіжні документи та інші цінні папери, виражені у валюті України.

Для цілей бухгалтерського обліку грошові кошти в національній валюті діляться на наступні групи:

 • готівка у касі підприємства;

 • гроші на поточних рахунках у банках;

 • гроші на інших рахунках у банках;

 • інші грошові кошти.

Бухгалтерський облік грошових коштів в національній валюті повинен

забезпечувати:

 1. своєчасне і повне документування операцій з руху грошових коштів;

 2. суцільну реєстрацію операцій в облікових регістрах;

 3. щоденне визначення та контроль залишків грошових коштів;

 4. дотримання касової дисципліни згідно з вимогами діючого законодавства;

 5. обгрунтованість проведення операцій на рахунках у банках;

 6. відображення господарських операцій з грошовими коштами в системі бухгалтерських рахунків;

 7. складання фінансової звітності про стан і рух грошових коштів підприємства.

План.

 1. Облік касових операцій:

  1. Облік готівкових коштів у касі.

  2. Облік інших грошових коштів.

 2. Облік операцій на рахунках у банках в національній валюті:

  1. Облік коштів на поточних рахунках підприємства у банках.

  2. Облік операцій з іншими рахунками у банках.

Текст.

1.1. Готівкові кошти - це грошові знаки національної та іноземної валюти – банкноти і монети, в тому числі оборотні пам'ятні і ювілейні монети, які є дійсними платіжними засобами.

Розрахунки готівкою підприємств між собою та з підприємцями і фізичними особами проводяться як за рахунок грошових коштів, що отримані з кас банків, так і за рахунок готівкової виручки та здійснюються через касу підприємств з веденням касової книги.

Сума готівкового розрахунку одного підприємства (підприємця ) з іншим підприємством (підприємцем) не може перевищувати десяти тисяч гривень протягом одного дня за одним чи кількома платіжними документами.

Установа банку, в якому підприємство відкрило поточний рахунок, встановлює ліміт залишку готівки у касі – граничний розмір готівки, який може залишатися у касі на кінець робочого дня. Всі кошти, понад встановленого ліміту повинні здаватися у каси банків для зарахування на поточний рахунок.

Підприємства мають право зберігати у касі готівку, отриману для виплати заробітної плати, пенсій, стипендій, дивідендів, понад ліміту протягом трьох робочих днів, враховуючи день отримання готівки в установі банку. Якщо підприємство здійснює виплату заробітної плати за рахунок виручки, понадлімітні кошти на ці цілі можуть зберігатися у касі протягом трьох робочих днів з дня, коли настав строк виплати.

Підприємства (підприємці), які мають поточні рахунки в установах банків, отримують готівку з цих рахунків та використовують її виключно на цілі, які зазначені у грошовому чеку. Суми готівки, отримані в установі банку і не використані за призначенням протягом встановлених термінів, повертаються підприємством у банк не пізніше наступного робочого дня. Може залишитися тільки сума у межах ліміту.

Документування касових операцій. Прийом готівки проводиться по прибутковим касовим ордерам, що підписуються головним бухгалтером. При цьому видається квитанція за підписами головного бухгалтера і касира, затверджена печаткою підприємства.

Видача готівки з кас підприємств проводиться за видатковими касовими ордерами, або платіжними відомостями. Документи на видачу готівки підписуються керівником і головним бухгалтером. У випадку видачі окремій фізичній особі готівки за видатковим ордером касир вимагає пред'явити паспорт чи документ, який його замінює, записує його найменування і номер, коли і ким він виданий.

Виплати, пов'язані з оплатою праці, проводяться касиром по платіжним відомостям. Після закінчення встановлених строків виплати касир повинен:

 • в платіжній відомості проти фамілій осіб, яким не видано зарплату, зробити напис: "Депонована";

 • скласти реєстр депонованих сум;

 • в кінці відомості вказати фактично виплачену суму і суму виплат, яка не була виплачена, звірити ці суми з загальним підсумком за платіжною відомістю і затвердити напис своїм підписом;

 • виписати видатковий касовий ордер на фактично видану суму за відомістю і зробити відповідний запис у касовій книзі.

Здача грошей у касу банку засвідчується квитанцією до Об'яви на внесок готівкою і також оформлюється видатковим касовим ордером.

Всі надходження і видатки готівки обліковують у касовій книзі. Записи в касовій книзі здійснюються в двох примірниках. Перші примірники залишаються у касовій книзі. Другі примірники відривні і є звітами касиру. Записи у касовій книзі робляться касиром по операціям отримання чи видачі готівки за кожним прибутковим і видатковим касовим ордером у день їх надходження чи видачі. Щоденно наприкінці робочого дня касир підбиває підсумок операцій за день та виявляє залишок готівки у касі і передає в бухгалтерію як звіт касиру другий відривний лист з прибутковими і видатковими ордерами.

Рахунок 30 "Каса" за класифікацією відноситься до активних, основних,

грошових. По дебету відображається надходження коштів, по кредиту – їх вибуття. Сальдо рахунку – дебетове - показує суму залишку готівки у касі на певну дату.

Розглянемо приклади господарських операцій з руху готівкових коштів у касі:

Таблиця 1.

Кореспонденція рахунку 301 "Каса в національній валюті"

Дебет рахунку

Кредит рахунку

Зміст операції

Кореспондуючий рахунок

Зміст операції

Кореспондуючий рахунок

Надходження грошей з поточного рахунку

311 "Поточні рахунки в національнів валюті"

Виплата заробітної плати

66 "Розрахунки по оплаті праці"

Повернення грошей від підзвітної особи

372 "Розрахунки з підзвітними особами"

Внесок готівки на поточний рахунок у банку

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

Надходження грошей від покупців

361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями "

Надання позик робітникам підприємства

377 "Розрахунки з іншими дебіторами"

Внесок до статутного капіталу підприємства готівкою

40 "Статутний капітал" та 46 "Несплачений капітал"

Видача грошей у підзвіт на відрядження, виробничі та господарські потреби

372 "Розрахунки з підзвітними особами"

1.2. Інші грошові кошти - це грошові документи і грошові кошти у дорозі. Грошовими документами вважаються, зокрема, оплачені путівки в санаторії, пансіонати, поштові марки, проїзні квитки тощо, бланки акцій. Грошові документи зберігаються у касі підприємства. Грошові кошти у дорозі – це готівка, здана до банку або інкасаторам, але не зарахована на поточний рахунок.


 
 

Цікаве

Загрузка...