WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік - Курсова робота

Бухгалтерський облік - Курсова робота

Кредит рахунку 90 "Собівартість реалізації" - 30343,25

Кредит рахунку 93 "Витрати на збут" - 300

Рахунки 70 "Доходи від реалізації", 90 "Собівартість реалізації" і 93 "Собівартість реалізації" не мають залишків на початок і кінець звітного періоду, тому що вони обов'язково закриваються на фінансовий результат підприємства. Далі на рахунку 79 "Фінансовий результат" відбувається зіставлення доходів і витрат. Перевищення кредитового обороту над дебетовим означає прибуток від реалізації. За даними Прикладів 5 і 6 підприємство "Зоря" отримало прибуток у сумі 13806,75 грн. [50000-30343,25-300-5200-350]. Якщо, навпаки, доход від реалізації не покриває витрати, виникають збитки.

На рахунках синтетичного та аналітичного обліку господарські операції з реалізації відобразилися наступним чином:

16000

17) 30343,25

16) 89825

89825

30343,25

75481,75

Д 26 Готова продукція К 36 "Розрахунки з

Д покупцями і замовниками" К

5000

21) 5000

19) 60000

60000

5000

60000

90 "Собівартість

Д 23 "Виробництво" К Д 90 "Собівартість реалізації" К

80000

16) 89825

1) 8000

3) 9500

5) 3562,5

9) 3762,5

24825

89825

15000

-

23) 30343,25

17) 30343,25

30343,25

30343,25

-

Д реалізації"

70 "Доход від 79 "Фінансовий

Д реалізації" К Д результат" К

20) 10000 - - 22) 50000 19) 60000 14) 5200

15) 350

23) 30643,25 22) 50000

36193,25 50000

60000 60000

Д 93 "Витрати на збут" К

-

23) 300

18) 300

300

300

-

Рис.1. Схема обліку реалізації та фінансового результату.

Аналітичні рахунки до рахунку 26 "Готова продукція"

Виріб А за фактичною собівартістю

№ операції

Зміст операції

Надходження

Видаток

Залишок

кількість

сума

кількість

сума

кількість

сума

Залишок на початок місяця

100

6000

10

Випущено з виробництва

1000

55855

1100

61855

17

Відвантажено покупцям

400

22492

700

39363

Разом:

1000

55855

400

22492

700

39363

Виріб Б за фактичною собівартістю

№ операції

Зміст операції

Надходження

Видаток

Залишок

кількість

сума

кількість

сума

кількість

сума

Залишок на початок місяця

200

10000

10

Випущено з виробництва

500

33970

700

43970

17

Відвантажено покупцям

125

7851,25

575

36118,75

Разом:

500

33970

125

7851,25

575

36118,75

Висновки

Під доходами розуміють збільшення економічних вигод у вигляді надходження на підприємство активів або зменшення його зобов'язань, що ведуть до збільшення власного капіталу ( за винятком росту капіталу за рахунок внесків власників)

Фінансовий результат від здійснення діяльності являє собою різницю між сумою доходів і витрат за певним видом діяльності.

Контрольні запитання

 1. Які критерії визнання доходу від реалізації у відповідності до вимог П(С)БО 15 "Дохід" ?

 2. Як відображаються операції руху та реалізації готової продукції на рахунках бухгалтерського обліку ?

 3. В яких регістрах бухгалтерського обліку знайдуть відображення операції розрахунку фінансового результату від реалізації готової продукції ?

 4. В чому полягає застосування рахунків 7 класу ?

 5. Наведіть приклади відображення операцій на рахунку 701 "Дохід від реалізації готової продукції".

 6. Як розраховується фінансовий результат від реалізації готової продукції ?

 7. Дати характеристику рахунку 79 "Фінансові результати".

Список літератури:

 1. Закон про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.99 № 996-XIV

 2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87

 3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92

 4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18.10.99 р. № 242

 5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. № 246

 6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 08.10.99 р. № 237

 7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. № 20

 8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Доход", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. № 290.

 9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. № 318

 10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87.

 11. План рахунків бухгалтерського обліку активів. капіталу зобов'язань та господарських операцій підприємств та установ, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. №291


 
 

Цікаве

Загрузка...