WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік - Курсова робота

Бухгалтерський облік - Курсова робота

Дебет рахунку 23 "Виробництво"

Кредит рахунку 20 "Виробничі запаси" - 8000

2. Відпущені зі складу матеріали на утримання обладнання та будівлі цеху – 1200 грн.:

Дебет рахунку 91 "Загальновиробничі витрати"

Кредит рахунку 20 "Виробничі запаси" - 1200

3. Нарахована зарплата робітникам: за виріб А – 5000 грн., за виріб Б – 4500 грн. Разом – 9500 грн.:

Дебет рахунку 23 "Виробництво"

Кредит рахунку 66 "Розрахунки по оплаті праці"- 9500

  1. Нарахована зарплата робітникам, що обслуговують виробниче обладнання – 700 грн.:

Дебет рахунку 91 "Загальновиробничі витрати"

Кредит рахунку 66 "Розрахунки по оплаті праці"- 700

5. Здійснено відрахування на соціальні заходи від сум зарплати, нарахованої за виріб А – 1875 грн., за виріб Б – 1687,5 грн., робітникам, що обслуговують виробниче обладнання – 262,5 грн. Разом – 3825 грн.:

Дебет рахунку 23 "Виробництво" - 3562,5

Дебет рахунку 91 "Загальновиробничі витрати"- 262,5

Кредит рахунку 65 "Розрахунки по страхуванню" - 3825

6. Нарахована амортизація будівлі цеху – 300 грн., виробничого обладнання – 100 грн. Разом – 400 грн.:

Дебет рахунку 91 "Загальновиробничі витрати"

Кредит рахунку 13 "Знос необоротних активів" - 400

7. Отримано рахунок від постачальника електроенергії, що витрачена на освітлення приміщення цеху – 1200 грн.:

Дебет рахунку 91 "Загальновиробничі витрати"

Кредит рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками"- 1200

На рахунках синтетичного та аналітичного обліку залишки та обороти відображуються згідно з наведеними даними наступними записами:

23 "Виробництво" Виріб А

Д К Д К

80000 50000

1) 8000 1) 5000

3) 9500 3) 5000

5) 3562,5 5) 1875

8000

Д Виріб Б К

30000

15000

1) 3000

3) 4500

5) 1687,5

7000

20 "Виробничі запаси" 26 "Готова продукція"

Д К Д К

20000 1) 8000 16000

2) 1200

2) 1800

91 "Загально виробничі

витрати "

Д К

2) 1200

4) 700

5) 262,5

6) 400

7) 1200

3672,5

Рис. 2. Облік формування витрат виробництва.

Наступним етапом обліку витрат виробництва є визначення та розподіл загально виробничих витрат між видами продукції, яка була вироблена протягом місяця. Припустимо, що за звітний місяць підприємство досягло рівню нормальної потужності тобто вся сума загальновиробничих витрат підлягає розподілу. Базою розподілу вважаємо пряму заробітну плату за виготовлення продукції. Для розподілу, по-перше, треба визначити загальну суму витрат по дебету рахунку 91 "Загальновиробничі витрати". У нашому прикладі – 3762,5 грн. Далі визначається процентне відношення суми загально виробничих витрат до бази розподілу – прямих витрат на заробітну плату:

3762,5 : 9500 = 39,6%

За допомогою проценту визначаються суми загальновиробничих витрат, які відносяться на собівартість окремих виробів:

На виріб А – 5000 х 39,6% = 1980 грн.

На виріб Б – 3762,5 – 1980 = 1782,5 грн.

Разом: 3762,5 грн.

Після розподілу сума загально виробничих витрат списується з рахунку 91 "Загально виробничі витрати":

Д рах. 23 "Виробництво"

К рах 91 "Загально виробничі витрати" – 3762,5

Останнім етапом обліку витрат на виробництва є розрахунок фактичної собівартості готової продукції за даними рахунку 23 "Виробництво". Списання фактичної собівартості готової продукції проводиться по дебету рахунку 26 "Готова продукція" та кредиту рахунку 23 "Виробництво".

Схеми синтетичних та аналітичних рахунків тепер можуть бути представлені у наступному вигляді:

91 "Загальновиробничі витрати" Виріб А

Д

К

Д

К

2) 1200

8) 3762,5

С.п. 50000

9) 55855

4) 700

1) 5000

/50000+13855-

5) 262,5

3) 5000

-8000/

6) 400

5) 1875

7) 1200

8) 1980

Об. 3672,5

Об. 3762,5

Об. 13855

Об. 55855

С.к. 8000

23 "Виробництво" Виріб Б

Д

К

Д

К

С.п. 80000

9) 89825

С.п. 30000

9) 33970

1) 8000

(Фактична собівар-

1) 3000

/30000+10970-

3) 9500

тість готової про-

3) 4500

-7000/

5) 3562,5

дукції= 80000+24825-

5) 1687,5

8) 3762,5

-15000=89825

8) 1782,5

Об. 24825

Об. 89825

Об. 10970

Об. 33970

С.к. 15000

С.к. 7000

26 "Готова продукція"

Д

К

С.п. 16000

9) 89825

Об. 89825

Об. 0

С.к. 105825

Рис. 3. Розподіл і узагальнення витрат виробництва.

Приклад 6 (продовження Прикладів 4 і 5). Станом на початок місяця залишки по рахунках підприємства "Зоря" склали:

№ рахунку

Назва рахунку синтетичного обліку

Назва рахунку аналітичного обліку

Залишок на початок місяця, грн.

Часткові суми, грн.

Дебет

Кредит

26

Готова продукція

16000

в тому числі:

Виріб А – 100 одиниць

Виріб Б - 200 одиниць

6000

10000

36

Розрахунки з покупцями та замовниками

5000

311

Поточний рахунок банку у національній валюті

40000

Протягом місяця на підприємстві відбулися наступні господарські операції з руху готової продукції:

16. Випущена з виробництва та оприбуткована на склад готова продукція за фактичною собівартістю: виріб А – 1000 одиниць на суму 55855, виріб Б – 500 одиниць на суму 33970 грн., разом – 89825 грн.:

Дебет рахунку 26 "Готова продукція"

Кредит рахунку 23 "Виробництво" - 89825

17. Списується фактична собівартість реалізованої продукції, в тому числі: 400 одиниць виробу А – 22492*грн. та 125 одиниць виробу Б – 7851,25* грн. Разом – 30343,25 грн.

* Для визначення фактичної собівартості реалізованої продукції в даному прикладі використано метод оцінки за середньозваженою вартістю запасів готової продукції. Для цього, по-перше, розраховано середню собівартість виробленої продукції:

собівартість залишку на поч. міс. + собівартість випуску за поточ. міс.

кількість залишків на початок місяця + кількість випуску за місяць

Середня собівартість виробу А = (6000 + 55855) : (100 + 1000) = 56,23 грн.;

середня собівартість виробу Б = (10000 + 33970) : ( 200 + 500) = 62,81 грн.

По-друге, розраховано фактичну собівартість загального обсягу реалізованої продукції:

Виріб А : 400 одиниць х 56,23 грн. = 22492 грн.

Виріб Б : 125 одиниць х 62,81 грн. = 7851,25 грн.

Разом: 30343,25 грн.

  1. Синтетичний і аналітичний облік витрат діяльності.

Приклад 5. Протягом місяця підприємство здійснило наступні витрати, які не відносять до складу собівартості продукції:

8. Відпущені зі складу матеріали на утримання будівлі офісу – 1800 грн.:

Дебет рахунку 92 "Адміністративні витрати"

Кредит рахунку 20 "Виробничі запаси"- 1800

9. Нарахована зарплата головному інженеру, директору та головному бухгалтеру – 2000 грн.:

Дебет рахунку 92 "Адміністративні витрати"


 
 

Цікаве

Загрузка...