WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік - Курсова робота

Бухгалтерський облік - Курсова робота

Для начисления оплаты за время отпуска среднедневная заработная плата определяется делением суммарного заработка последних 12 месяцев на количество рабочих дней года. Полученный результат умножается на количество дней отпуска.

В остальных случаях среднедневная заработная плата определяется делением заработка за последние два месяца на число отработанных дней. Расчет оплаты производится умножением среднедневного заработка на количество дней, которые должны быть оплачены.

Особый вид оплаты неотработанного времени – это пособие по временной нетрудоспособности. Его источником является не фонд оплаты труда, а фонд социального страхования. Размер пособия определяется умножением среднедневного заработка за шесть месяцев перед болезнью на количество дней болезни. Пособие выплачивается при непрерывном стаже работы до 5-ти лет в размере 60%; от 5-ти до 8-ми лет – 80%; свыше 8 лет – 100%.

5. Удержания из заработной платы

З оплати праці членів трудового колективу і осіб, що працюють на підприємстві за трудовими угодами, договорами підряду, за сумісництвом, виконують разові і випадкові роботи, відбувається різного роду утримання. За своїм характером вони поділяються на 2 групи: обов'язкові та утримання за ініціативою підприємства. Згідно із статтею 127 КЗОТу утримання із зарплати можуть здійснюватись тільки у випадках, пердбачених законодавством України.

Обов'язкові утримання включають прибутковий податок, утримання до Пенсійного фонду, збору на соціальне страхування на випадок безробіття, збору на соціальне страхування по непрацездатності, утримання за виконавчими листками і приписами нотаріальних контор на користь фізичних і юридичних осіб тощо.

До утримань за ініціативою підприємства відносять: суми, утримані з членів трудового колективу за заподіяну матеріальну шкоду, з допущений брак, своєчасно не повернені суми, одержані у підзвіт, своєчасно не погашені безпроцентні позики, видані членам трудового колективу, за формений одяг.

В усіх випадках загальний розмір всіх утримань із зарплати не може перевищувати 20%, а в особливих випадках – 50% заробітної плати, що належить до виплати працівнику.

Прибутковий податок – це обов'язковий платіж, що встановлюється державою для фізичних осіб, які отримують доходи. Суми прибуткового податку надходять до державного бюджету.

Утримання до Пенсійного фонду з нарахованої зарплати здійснюється в розмірі 1%, якщо загальна сума нарахованої зарплати складає до 150 грн., 2%, якщо сума зарплати більше 150 грн. Утримання на обов'язкове соціальне страхування в зв'язку з тимчасовою непрацездатністю становить 1% (0,5%) від нарахованої зарплати, утримання на випадок безробіття –0,5%.

6. Аналитический учет расчетов по оплате труда и порядок выдачи зарплаты

Аналитический учет расчетов с персоналом ведется по каждому работнику, видам выплат и удержаний. Регистрами аналитического учета является расчетные и расчетно-платежные ведомости, а также лицевые счета работников.

Виплати, пов'язані з оплатою праці, проводяться касиром по платіжним відомостям. Після закінчення встановлених строків виплати касир повинен:

  • в платіжній відомості проти фамілій осіб, яким не видано зарплату, зробити напис: "Депонована";

  • скласти реєстр депонованих сум;

  • в кінці відомості вказати фактично виплачену суму і суму виплат, яка не була виплачена, звірити ці суми з загальним підсумком за платіжною відомістю і затвердити напис своїм підписом;

  • виписати видатковий касовий ордер на фактично видану суму за відомістю і зробити відповідний запис у касовій книзі.

дача грошей у касу банку засвідчується квитанцією до Об'яви на внесок готівкою і також оформлюється видатковим касовим ордером.

7. Синтетический учет расчетов по оплате труда и отчислений на социальные мероприятия

Для обобщения информации о расчетах с персоналом по оплате труда, а также расчетах за неполученную персоналом в установленный срок сумму по оплате труда (расчеты с депонентами) предусмотрен балансовый счет 66 "Расчеты по оплате труда", имеющий два субсчета:

— 661 "Расчеты по заработной плате";

— 662 "Расчеты с депонентами".

По кредиту счета 66 отражаются начисленная работникам предприятия основная и дополнительная заработная плата, премии, пособия по временной нетрудоспособности, материальная помощь, суммы индексации заработной платы в связи с инфляцией, суммы компенсации потери работниками части заработной платы в связи с нарушением сроков ее выплаты и другие начисления, являющиеся доходом работника (дивиденды, доход от распределения прибыли, стоимость оплаченного предприятием проезда и т. п.), по дебету - выплата заработной платы, премии, пособия, материальной помощи, а также суммы удержанных налогов, платежей по исполнительным листам, стоимость полученных в счет оплаты труда материалов, продукции, товаров и другие удержания из начисленных сумм оплаты труда персонала.

Начисленные, но не полученные персоналом предприятия в установленный срок суммы по оплате труда отражаются по дебету субсчета 661 и кредиту субсчета 662.

Бухгалтерские проводки по операциям, связанным с начислением, удержаниями и выплатой заработной платы, приведены в таблице.

Отражение в учете расчетов с работниками по оплате труда

Начисления

Д-т

К-т

Начислена заработная плата: - работникам основного производства

- работникам вспомогательных производств

- работникам, занятым обслуживанием машин и оборудования

- работникам, занятым на общепроизводственных работах в цехах

23

661

23

661

91

661

91

661

- общехозяйственному, административно-управленческому персоналу

92

661

- работникам, занятым капитальным строительством

151

661

- работникам, занятым сбытом готовой продукции

93

661

Начислена заработная плата работникам, занятым погрузочными работами и приобретением товарно-материальных ценностей

20,22

661

Начислена заработная плата за работы по ремонту основных фондов

91, 92, 93

661

Начислены работникам пособия по временной нетрудоспособности

652

661

Начислена заработная плата работникам, занятым на работах по исправлению брака

24

661

Начислены отпускные выплаты за счет резерва на оплату отпусков

471

661

Начислена материальная помощь согласно заявлениям работников

949

661

Удержания

Удержана из заработной платы работников часть потерь от брака, допущенного по вине работника

661

24

Выплачены из кассы суммы, начисленные работникам (заработная плата, пособия, премии и др.)

661

301

Перечислена заработная плата на счета работников в банках

661

311

Удержана из заработной платы работников сумма подоходного налога

661

641

Удержан из заработной платы работников сбор в Пенсионный фонд

661

651

Удержана из заработной платы работников сумма сбора на обязательное социальное страхование

661

652

Удержана из заработной платы работников сумма сбора на социальное страхование на случай безработицы

661

653

Удержаны из заработной платы работников не внесенные своевременно подотчетные суммы

661

372

Отражены депонированные суммы заработной платы

661

662

Удержаны из заработной платы работников очередные платежи по расчетам за товары, приобретенные в кредит

661

377

Удержаны из заработной платы работников суммы алиментов и других платежей по исполнительным листам

661

377

Произведены удержания из заработной платы работников в погашение сумм недостач материальных ценностей

661

375


 
 

Цікаве

Загрузка...