WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік - Курсова робота

Бухгалтерський облік - Курсова робота

№ операції

Від кого надійшло, кому видано

Надходження

Видаток

Залишок

кількість

сума

кількість

сума

кількість

сума

Залишок на початок місяця

100

6470

1.

Отримано від підприємства № 1

120

7500

220

13970

5.

Отримано від підприємства № 3

25

1500

245

15470

Разом:

145

9000

Матеріал Б за цінами постачальника

№ операції

Від кого надійшло, кому видано

Надходження

Видаток

Залишок

кількість

Сума

кількість

сума

кількість

сума

Залишок на початок місяця

200

3530

3.

Отримано від підприємства № 2

200

3200

400

6730

5.

Отримано від підприємства № 3

80

1000

480

7730

Разом:

280

4200

Д Транспортно – заготівельні К

витрати

500

2) 500

4) 150

6) 75

725

Аналітичні рахунки до рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

Підприємство № 1 Підприємство № 2 Транспортна

організація

Д К Д К Д К

7) 1300 500 7) 5340 1500 -

2) 600

1) 9000 3) 3840

1300 9000 5340 3840 600

8200 - - 600

Рис. Відображення господарських операцій процесу забезпечення матеріальними ресурсами на аналітичних рахунках.

За даними аналітичного обліку матеріальних ресурсів та розрахунків з постачальниками визначається загальна кількість матеріалів, яка складається з матеріалів, що залишилися в складі на початок місяця, а також були заготовлені протягом місяця:

  • Матеріал А – 245 одиниць покупною вартістю 15470 грн.

  • Матеріал Б – 480 одиниць покупною вартістю 7730 грн.

Загальна сума транспортно – заготівельних витрат склала 1225 грн. ( 500 + 725 ).

Заборгованість постачальникам на кінець місяця склала 8800 грн., у

тому числі Підприємству № 1 – 8200 грн., Транспортній організації – 600 грн.

Документування надходження виробничих запасів.

Приемка и оприходование запасов, поступающих от поставщиков, оформляются путем составления приходных ордеров (типовая форма № М-4), выписываемых на основании расчетных и других сопроводительных документов поставщика.

При этом приходные ордера должны выписываться на фактически принятое количество ценностей.

В случае несоответствия поступивших запасов по качеству или количеству указанным в документах поставщика сведениям, составляется акт о приемке запасов (типовая форма № М-7).

Сдача цехами на склад материальных ценностей из производства оформляется путем выписки накладных на внутреннее перемещение запасов типовой формы № М-11. По таким же накладным производится и приемка отходов от производства продукции, брака, ликвидации основных средств и т.п.

5. Облік вибуття виробничих запасів (документування, методи оцінки, бухгалтерські проводки).

Виробничі запаси відпускаються зі складів, перш за все, для здійснення основної операційної діяльності, тобто на виготовлення продукції, виконання робіт чи подальшу реалізацію. На даному етапі перед бухгалтерським обліком стоїть задача оцінити матеріальні запаси, що були видані на виробництво, або реалізовані. Питання оцінки дуже важливе в умовах ринку, тому що ціни на матеріали часто змінюються. Підприємства обирають один із варіантів оцінки, що запропоновані Стандартом № 9 для їх списування за так званою фактичною собівартістю, визначення якої може здійснюватися наступними способами:

  1. Метод ідентифікованої собівартості передбачає облік фактичної

собівартості кожної конкретної одиниці запасів. Цей метод застосовується для матеріальних ресурсів, які мають значну вартість, невелику номенклатуру та використовуються для виконання спеціальних замовлень.

  1. Метод середньозваженої собівартості – собівартість кожної одиниці визначається шліхом ділення сумарної вартості залишку таких запасів на початок місяця і вартості отриманих протягом місяця запасів на їх сумарну кількість.

  2. Метод ФІФО – списання матеріальних ресурсів у такої послідовності, в якої вони надходили на підприємство.

  3. Метод ЛІФО передбачає, що першими будуть списуватися матеріали, які надійшли останніми, тобто в послідовності, протилежній їх надходженню.

  4. Метод нормативних витрат полягає у застосуванні норм витрат на одиницю продукції, що встановлюються підприємствами з урахуванням нормального рівню використання запасів, труда, виробничих потужностей та діючих цін. Норми витрат та ціни повинні перевірятися та переглядатися для наближення їх до фактичних.

  5. Метод оцінки за цінами реалізації використовується на підприємствах роздрібної торгівлі.

Для розрахунку фактичної собівартості вибуття матеріальних ресурсів за методом середньозваженої собівартості, який є найбільш розповсюдженим, використано дані Прикладу 3, при тому, що на виробництво продукції було витрачено:

Матеріалу А – 200 одиниць;

Матеріалу Б – 300 одиниць.

По-перше, треба визначити середньодоговірну вартість одиниці матеріальних запасів:

Залишок на початок місяця + надходження за місяць у покупних цінах

Кількість запасів на початок місяця + кількість матеріалів, що надійшли

Матеріал А: (6470+9000) : (100+145) = 63,14 грн.

Матеріал Б: (3530+4200) : (200+280) = 16,1 грн.

По-друге, треба визначити вартість використаних матеріалів, виходячи з середньодоговірних цін :

Матеріал А: 200 одиниць х 63,14 грн. = 12628 грн.

Матеріал Б: 300 одиниць х 16,1 грн. = 4830 грн

Разом: 17458 грн.

По-третє, за даними аналітичного обліку рахунку 20 "Виробничі запаси" визначається процентне відношення ТЗВ до покупної вартості матеріалів:

% ТЗВ = (500+725) + (15470+7730) = 5,28%

За допомогою проценту можна підрахувати суму ТЗВ, яка відноситься на фактичну собівартість використаних матеріалів:

17458 х 5,28% = 921,78 грн.

Таким чином, фактична собівартість використаних протягом місяця матеріалів складає:

17458 + 921,78 = 18379,78 грн.

Ця сума відображується записом:

9. Дебет рахунку 23 "Виробництво"

Кредит рахунку 20 "Виробничі запаси" – 18379,78.

Після списання матеріалів на виробництво схеми синтетичних та аналітичних рахунків можуть бути представлені у наступному вигляді:

20 "Виробничі запаси"

Д К

10500

9) 18379,48

1) 7500

2) 500

3) 3200

4) 150

5) 2500

6) 75

13925 18379,48

6045,22

Аналітичні рахунки до рахунку 20 "Виробничі запаси"

Матеріал А за цінами постачальника

№ операції

Від кого надійшло, кому видано

Надходження

Видаток

Залишок

кількість

сума

кількість

сума

кількість

сума

Залишок на початок місяця

100

6470

1.

Отримано від підприємства № 1

120

7500

220

13970

5.

Отримано від підприємства № 3

25

1500

245

15470

9.

Видано на виробництво

200

12628

45

2842

Разом:

145

9000

200

12628

45

2842


 
 

Цікаве

Загрузка...