WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік - Курсова робота

Бухгалтерський облік - Курсова робота

Для обліку виробничих запасів передбачені рахунки 20 "Виробничі запаси". За відношенням до балансу він активний. Сальдо на ньому відображує суми залишків матеріальних ресурсів за первісною вартістю. У дебеті рахунку відображуються:

  • суми витрат на придбання чи виготовлення матеріальних ресурсів та доведення їх до стану, в якому вони можуть використовуватися у запланованих цілях;

  • вартість запасів, що надійшли безоплатно;

  • вартість надлишків, що виявлені у результаті інвентаризації;

  • суми дооцінки.

У кредиті рахунку відображується вартість запасів, які були витрачені на виробництво чи інші потреби підприємства, а також були реалізовані, або вибули з будь-яких інших обставин ( нестача, крадіжка, уцінка, безкоштовна передача ).

Однією з найважливіших задач обліку процесу забезпечення підприємства матеріальними ресурсами є відображення розрахунків з постачальниками. Для цього передбачено використання декількох рахунків, а саме:

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками";

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

64 "Розрахунки за податками й платежами"

Рахунок 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" є переважно пасивним. Залишок у кредиті відображує суму заборгованості підприємства за матеріали, що надійшли, але не сплачені на кінець місяця. Протягом місяця у кредиті рахунку записується вартість отриманих матеріальних цінностей та послуг згідно з рахунками, накладними та актами постачальників та підрядників. У дебет рахунку відносяться суми грошей, що сплачені постачальникам, або вартість товарів чи послуг, які передаються замість оплати за бартерними угодами. Аналітичний облік на рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" ведеться за кожним окремим постачальником.

Якщо між постачальником та покупцем існує домовленість про попередню оплату ресурсів, то бухгалтерський облік розрахунків з постачальниками здійснюється на рахунку 37 "Розрахунки з різними дебіторами", субрахунок 1 "Розрахунки за виданими авансами". По відношенню до балансу цей рахунок активний. Залишок відображає суму передплат за матеріальні ресурси, які ще не отримані підприємством. На дебет рахунку відносять суми передплат, які були здійснені протягом місяця. По кредиту рахунку записують вартість запасів, які були оплачені раніше і надійшли протягом місяця. Аналітичний облік рахунку 371"Розрахунки за виданими авансами" ведеться за кожним постачальником.

Підприємства мають право купувати матеріальні ресурси за готівкові кошти. У таких випадках з каси підприємства видаються гроші робітникам. Протягом одного робочого дня робітник повинен придбати необхідні ресурси та скласти авансовий звіт про витрачені кошти. Робітники, що отримали гроші на ці цілі, називаються підзвітними особами. Розрахунки з підзвітними особами обліковуються на однойменному рахунку 372. По відношенню до балансу це активно-пасивний рахунок. Дебетовий залишок означає заборгованість підзвітних осіб, яка виникає, якщо сума витрачених коштів менша, ніж отримана з каси, кредитовий - відображує заборгованість підприємства перед підзвітними особами. Вона виникає у тих випадках, коли сума витрачених коштів більша за отриману з каси. В дебеті рахунку відображуються суми, що видані з каси підзвітним особам, в кредиті - суми вартості придбаних цінностей та повернених у касу невитрачених коштів.

Вартість матеріальних цінностей та послуг, як правило, включає в себе податок на додану вартість, який відшкодовується підприємствам-покупцям із бюджету. Такі суми називаються податковим кредитом і відображаються в дебеті рахунку 64 "Розрахунки за податками і платежами" та зменшують заборгованість підприємства перед бюджетом з ПДВ.

Приклад 3. Станом на початок місяця у підприємства "Зоря" є залишки на наступних рахунках синтетичного та аналітичного обліку:

Синтетичний рахунок

Аналітичний рахунок

Залишок на початок місяця

кількість

Сума, грн.

Дебет

Кредит

20 "Виробничі запаси"

10500

у тому числі:

Матеріал А

100 одиниць

6470

Матеріал Б

200 одиниць

3530

Транспортно-заготівельні витрати

500

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

2000

у тому числі:

Заборгованість перед Підприємством № 1

500

Заборгованість перед Підприємством № 2

1500

371 "Розрахунки за виданими авансами"

3000

у тому числі:

Підприємство № 3 - сума передплати за матеріали

3000

372 "Розрахунки з підзвітними особами"

Заборгованість Петренка І.П. – начальника адміністративно-господарського відділу – сума грошових коштів, які не витрачені та не повернені у касу

100

Протягом місяця на підприємстві відбулися наступні господарські операції з матеріальними ресурсами:

1. Отримано від підприємства № 1 матеріал А у кількості 120 одиниць вартістю 7500 грн., ПДВ – 1500 грн.:

Дебет рахунку 20 "Виробничі запаси"- 7500

Дебет рахунку 64 "Розрахунки за податками і платежами"- 1500

Кредит рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядчиками" – 9000

2. Отримано від транспортної організації рахунок за доставку матеріалів А на склад підприємства "Зоря" у сумі 500 грн., ПДВ – 100 грн.:

Дебет рахунку 20 "Виробничі запаси"- 500

Дебет рахунку 64 "Розрахунки за податками і платежами"- 100

Кредит рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядчиками" – 600

3. Отримано від підприємства № 2 матеріал Б у кількості 200 одиниць вартістю 3200 грн., ПДВ – 640 грн.:

Дебет рахунку 20 "Виробничі запаси"- 3200

Дебет рахунку 64 "Розрахунки за податками і платежами"- 640

Кредит рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядчиками" – 3840

4. Нарахована зарплата робітнику підприємства "Зоря", який розвантажував матеріали А та Б на складі у розмірі 150 грн.:

Дебет рахунку 20 "Виробничі запаси"

Кредит рахунку 66 "Розрахунки по оплаті праці" – 150

5. Отримано від підприємства № 3 матеріал А кількістю 25 одиниць на суму 1500 грн. та матеріал Б кількістю 800 одиниць на суму 1000 грн. Загальна вартість матеріалів, що надійшли – 2500 грн., ПДВ – 500 грн. Розрахунки з підприємством № 3 було здійснено шляхом передплати:

Дебет рахунку 20 "Виробничі запаси"- 2500

Дебет рахунку 64 "Розрахунки за податками і платежами"- 500

Кредит рахунку 371 "Розрахунки за виданими авансами"– 3000

6. Від Петренка І.П. отримано авансовий звіт про використання готівкових коштів на сплату послуг транспортної організації з доставки матеріалів А та Б від підприємства № 3 на склад підприємства "Зоря" у сумі 75 грн., ПДВ – 15 грн.:

Дебет рахунку 20 "Виробничі запаси"- 75

Дебет рахунку 64 "Розрахунки за податками і платежами"- 15

Кредит рахунку 372 "Розрахунки з підзвітними особами"– 90

7. З поточного рахунку підприємства "Зоря" перераховано грошові кошти підприємству № 1 – 1300 грн., підприємству № 2 – 5340 грн. Разом – 6640 грн.:

Дебет рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядчиками"

Кредит рахунку 311 "Поточні рахунки в національній валюті"– 6640

8. Надійшла у касу від Петренка І.П. сума невикористаних готівкових коштів – 10 грн.:

Дебет рахунку 30 "Каса"

Кредит рахунку 372 "Розрахунки з підзвітними особами"– 10

На рахунках синтетичного та аналітичного обліку залишки та обороти відображуються згідно з наведеними даними наступними записами:

Д 371 Розрахунки за К Д 372 Розрахунки з К

виданими авансами підзвітними особами

3000 5) 3000 100 6) 90

8) 10

- 3000 - 100

- - - -

20 "Виробничі 63 "Розрахунки з поста-

запаси" чальниками та підрядниками"

Д К Д К

10500 7) 6640 2000

1) 7500 1) 9000

2) 500 2) 600

3) 3200 3) 3840

4) 150

5) 2500 6640 13440

6) 75

13925 8800

Рис. Відображення господарських операцій процесу забезпечення матеріальними ресурсами на синтетичних рахунка

Аналітичні рахунки до рахунку 20 "Виробничі запаси"

Матеріал А за цінами постачальника


 
 

Цікаве

Загрузка...