WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік - Курсова робота

Бухгалтерський облік - Курсова робота

 • створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, які є обов'язковими для всіх підприємств та гарантують і захищають інтереси користувачів;

 • для удосконалення бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку та інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

Закон про бухгалтерський облік визначає, що національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку є основним нормативно-правовим документом у системі регулювання бухгалтерського обліку, який визначає принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, що не суперечать міжнародним стандартам.

При веденні бухгалтерського обліку згідно з ПБО необхідно також враховувати вимоги інших нормативних документів Міністерства фінансів України:

 • "План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій" та "Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій", затверджені наказом Міністерства фінансів України від 31.11.99р. №291;

 • Наказ Міністерства фінансів України від 29.11.2000р. №302 "Про примітки до річної фінансової звітності";

 • "Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку", затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2000 р. №356;

 • Наказ Міністерства фінансів України від 28.03.2001р. №143 "Про кореспонденцію рахунків" та інші (див. Додаток 5.1).

Порядок подання фінансової звітності затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. №419, згідно з якою строк подання квартальної фінансової звітності (крім зведеної та консолідованої) встановлено на 25 число місяця, наступного за звітним кварталом, а річного – 20 лютого.

Річна фінансова звітність підприємств (крім бюджетних установ, представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності та суб'єктів малого підприємництва) включає:

 1. Баланс;

 2. Звіт про фінансові результати;

 3. Звіт про рух грошових коштів;

 4. Звіт про власний капітал;

 5. Примітки до звітів.

Квартальна фінансова звітність є проміжною і об'єктивно не може містити у собі деякі важливі відомості та характеристики річного фінансового звіту. Квартальна фінансова звітність подається користувачам лише у складі Балансу та Звіту про фінансові результати.

Література [першоджерела 1,6; основна 38,39; додаткова 1,3]

Лекція 4. Облік грошових коштів.

1.Облік касових операцій

2.Облік операцій на рахунках у банках

3.Облік інших грошових коштів.

4.Облік цінних паперів

5.Облік розрахунків із дебіторами

1.Облік касових операцій

Для обліку касових операцій і залишку готівки в касі використовується активний синтетичний грошовий рахунок 30(каса) у розрізі субрахунків. По Д-ту 30 - оприбуткування грошових коштів, а по К-ту 30 - вибуття.

Бухгалтер на основі перевірених і відпрацьованих звітів касира заповнює Ж/О № 1 по К-ту 30 і відомість № 1 по Д-ту30. Прийом збереження і видача готівки, грошових документів покладається на касира, з яким підприємство укладає договір про повну матеріальну відповідальність. Відповідальність за дотримання касової дисципліни покладається на керівника підприємства, головного бухгалтера і касира.

2.Облік операцій на рахунках у банках

Нормативний документ "Інструкція про відкриття рахунків в іноземній і національній валюті" утв. НБУ від 18.12.98р.№ 527

"Інструкція №7 про безготівкові розрахунки в господарському обороті України". утв. НБУ від 2.08.96р.№ 204,ПсБУ 4

На оформлення документів для відкриття рахунка в банку

 1. Заява на відкриття рахунка.

 2. Копія свідчення про державну реєстрацію в уповноважених органах виконавчої влади

 3. Копія рішення про створення, реорганізацію підприємства, засвідченого нотаріально або органом принявшим таке рішення

 4. Копія документів підтверджуючих про взяття підприємства на податковий облік.

 5. Копія документів про реєстрацію в пенсійному фонді.

 6. Копія статуту підприємства.

 7. Картку зі зразками підписів керівника підприємства і головного бухгалтера і відбитком печатки (2экз).

 8. Копія документа про реєстрацию в органах соціального страхування

Операції на поточному рахунку оформляються наступними документами:

 1. Чек на одержання грошей готівки служить підставою для одержання готівку з поточного рахунку в касу.

 2. Оголошення на внесок готівки

 3. Платіжні доручення --оформляється платником, якщо від нього виходить ініціатива в розрахунках.

 4. Платіжне вимога-доручення оформлює постачальник, погоджує з покупцем і служить наказом банкові зробити розрахунки за поставлену продукцію (товари, роботи, послуги)

 5. Меморіальний ордер - бюджетний видатковий документ.

Операції на поточному рахунку відбуваються за розпорядженням керівника підприємства або з його згоди. Про всі зміни на поточному рахунку банк видає довіреній особі підприємства виписку банку. По Д-ту 311,312 ведеться облік надходжень грошових коштів, а по К-ту 311,312 - списання. На підставі проведених і оброблених виписок банку бухгалтер заповнює Ж/О № 1 по К-ту рахунків 311,312 і відомість № 1 по Д –ту рахунків 311,312 .

3.Облік інших рахунків банку

Грошові засоби в акредитивах і лімітованих чекових книжках враховуються на окремих грошових субрахунках 313, 314 синтетичного сч.31.

Штрафні санкції:

-за перевищення встановленого ліміту готівки в касі;

-за не оприбуткування готівки в касі;

-за перевищення встановлених термінів використання наданої під звіт готівки;

-за здійснення розрахунків готівкою без оформлення відповідних документів;

-за використання отриманої в банку готівки не по призначенню тощо.

Цим документом передбачені і розміри штрафних санкцій, що застосовуються податковими інспекціями за результатами перевірок і вилучаються в держбюджет.

Безготівкові форми розрахунку:

 1. акцепторна;

 2. акредитивна;

 3. платіжні доручення;

 4. перекази через підприємства зв'язку;

 5. чекова лімітована книжка;

 6. пластикові картки;

 7. векселя .

4.Облік цінних паперів

Цінний папер—це грошовий документ, який засвідчує право володіння або відносини між юридичною особою, що його випустила, та власником, що його викупив.

Акція—цінний папер, без визначеного терміну обігу, засвідчує певну участь його власника у статутному акціонерного товариства.

№п/п

Зміст господарської операції

Д-т

К-т

1

Витрати на емісію акцій підприємства

952

31

2

Сума емісії акцій при створенні АТ

46

40

3

Емісійний дохід

46

421

4

Викуплено акції за нормативною вартістю

451

30

Вексель-- безумовне письмове зобов'язання сплатити певну суму протягом визначеного періоду чи в установлений термін на користь пред'явника векселя.

№п/п

Зміст господарської операції

Д-т

К-т

1

Отримано векселі на відвантажену продукцію

34

36

2

Сума процентів за відстрочку платежу

36

69

3

Погашення заборгованості забезпеченої векселями

31

34

4

Сума процентів за відстрочку платежів

951

62

Облігація-- цінний борговий папір із визначеним терміном дії, власник якого має право на щорічне отримання відсотків та повернення номінальної вартості облігації емітентом у визначені терміни його погашення.

№п/п

Зміст господарської операції

Д-т

К-т

1

Випущені облігації з дисконтом

30,31

521

2

Випущені облігації з премією

30,31

521

3

Нараховані проценти за облігаціями з премією: за рахунок амортизації премії

за рахунок витрат

522

952

684

684

4

Сплачені проценти за облігаціями з премією

684

301,311


 
 

Цікаве

Загрузка...