WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік - Курсова робота

Бухгалтерський облік - Курсова робота

3.Облік фінансових результатів діяльності підприємства.

Як видно із табл. 1, рахунки доходів та витрат поділяються на певні групи, залежно від виду діяльності підприємства. Причому, та сама господарська операція для різних підприємств може бути класифікована по-різному.

Фінансовий результат діяльності підприємства за поточний звітний період (місяць, квартал або рік) визначається на рахунку 79 "Фінансові результати" після закриття рахунків доходів та витрат.

На субрахунку 791 "Фінансовий результат від основної діяльності" визначається прибуток (збиток) від основної діяльності підприємства.

Дебет 70 "Доходи від реалізації"

Дебет 71 "Інший операційний дохід"

Кредит 791 "Фінансовий результат від основної діяльності"

Дебет 791 "Фінансовий результат від основної діяльності"

Кредит 90 "Собівартість реалізації"

Кредит 92 "Адміністративні витрати"

Кредит 93 "Витрати на збут"

Кредит 94 "Інші витрати операційної діяльності"

Кредит 98 "Податки на прибуток"

Кредит 704 "Вирахування з доходу"

На субрахунку 792 "Результат фінансових операцій" визначається прибуток (збиток) від фінансових операцій підприємства.

Дебет 72 "Дохід від участі в капіталі"

Дебет 73 "Інші фінансові доходи"

Кредит 792 "Результат фінансових операцій"

Дебет 792 "Результат фінансових операцій"

Кредит 95 "Фінансові витрати"

Кредит 96 "Втрати від участі в капіталі"

На субрахунку 793 "Результат від іншої звичайної діяльності" визначається прибуток (збиток) від іншої звичайної діяльності підприємства.

Дебет 74 "Інші доходи"

Кредит 793 "Результат від іншої звичайної діяльності"

Дебет 793 "Результат від іншої звичайної діяльності"

Кредит 97 "Інші витрати"

На субрахунку 794 "Результат надзвичайних подій" визначається прибуток (збиток) від надзвичайних подій.

Дебет 75 "Надзвичайні доходи"

Кредит 794 "Результат надзвичайних подій"

Дебет 794 "Результат надзвичайних подій"

Кредит 99 "Надзвичайні витрати подій"

Загальні схеми обліку доходів та витрат наведені у Додатку 5.3.

Практика показує, що зручнішим, з точки зору наявності інформації для заповнення Звіту про фінансові результати та зменшення кількості проміжних бухгалтерських записів, є закриття рахунків доходів та витрат в кінці року. В цьому випадку накопичені з початку року залишки за рахунками 7 та 9 класів в будь-який момент являють собою готову інформацію для заповнення відповідних рядків І розділу Звіту про фінансові результати.

У випадку щомісячного закриття рахунків доходів та витрат на рахунок 79 "Фінансові результати" останній рекомендується закривати на рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" лише в кінці року. У цьому випадку накопичене з початку року сальдо рахунку 79 "Фінансові результати" є контрольною цифрою для перевірки правильності заповнення Звіту про фінансові результати. Згорнуте кредитове сальдо за цим рахунком має відповідати рядку 220 "Чистий прибуток", згорнуте дебетове сальдо – рядку 225 "Чистий збиток".

Кінцеве сальдо рахунку 79 "Фінансові результати" при його закритті у кінці звітного року списується на рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки):

у випадку кредитового сальдо рахунку 79 "Фінансові результати" (прибутку):

Дебет 79 "Фінансові результати"

Кредит 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)";

у випадку дебетового сальдо рахунку 79 "Фінансові результати" (збитку):

Дебет 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"

Кредит 79 "Фінансові результати".

Література [першоджерела 1,6, 19,20; основна 38,39; додаткова 1,3]

Лекція 13. Фінансова звітність.

1. Значення звітності та вимоги до неї.

2. Види звітності, основні її показники.

3. Порядок складення і подання бухгалтерської звітності.

1.Значення звітності та вимоги до неї.

Фінансова звітність – бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.

Загальні вимоги до фінансової звітності викладено у статтях 11 – 14 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" та у ПБО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності".


 
 

Цікаве

Загрузка...