WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація роботи аудитора - Реферат

Організація роботи аудитора - Реферат

Коломийський економіко-правовий коледж РЕФЕРАТ
на тему:
Організація роботи аудитора
План
1. Професійна етика аудитора.
2. Розприділення і планування праці аудитора.
3. Організація ведення робочих документів.
4. Облік і контроль праці аудитора.
5. Контроль якості праці аудитора.
І. Професійна етика аудитора.
На аудитора покладається відповідальність за вивід бухгалтерської (фінансової) звітності перед багатьма заінтересованими сторонами: власниками, державою, акціонерами, біржами тощо. При цьому, як свідчить міжнародна практика, необхідно строго додержуватись етичних і технічних норм роботи аудитора, розроблених в багатьох країнах. Так, в США є кодекс етичних норм Американського інституту бухгалтерів. Європейським Союзом експертів по бухгалтерському обліку і фінансам розроблені норми професійної етики, на основі яких зроблені окремо національні етичні норми, відображені в положеннях про аудиторів.
Такі етичні норми аудиторів повинні бути розроблені в Україні і в других країнах СНД. В основу таких норм покладені прийняті в міжнародній практиці етичні принципи:
- оплата праці аудитора;
- взаємовідносини з клієнтами;
- конфіденційність;
- незалежність, чесність і об'єктивність;
- внутрішньопрофесійна поведінка;
незалежність в роботі аудитора проявляється в тім, що його заключення по фінансовій діяльності повинно бути відокремлено від різного роду впливу клієнта, інвесторів, податкової інспекції. Це можливо, коли аудитор діє чесно і об'єктивно.
Чесність в проведенні аудитором заключається в правдивім заключенні, відповідній дійсності реальності.
Об'єктивність означає, що заключення аудитора основане безперечно по відношенню до клієнтах і другим заінтересованим особам (банкам, інвесторам, окремим акціонерам). Потрібно також відмітити, що у аудитора складаються особові специфічні відносини з клієнтом, так як він отримує від нього гонорар за працю, а також може представляти окремі конструктивні консультаційні послуги і бути заінтересованим, щоб не загубити його в майбутньому.
Це і в деякій мірі може вплинути на незалежність аудитора. Це є суб'єктивні фактори, які можуть вплинути на незалежність аудитора, і як результат - необ'єктивне, нечесне заключення. Цим фактором протистоять об'єктивні фактори до яких слід віднести юридичну відповідальність (заборона діяльності в якості аудитора, тобто позбавлення його сертифікату), втратити репутацію, і чисто професійні протиріччя якому-небудь наміру вплинути на чесність, об'єктивність аудитора.
Велике значення в забезпеченні незалежності, чесності і об'єктивності аудитора мають норми Закону України "Про аудиторську діяльність".
На незалежність аудитора можуть вплинути і такі фактори, як:
- оплата праці;
- індивідуальні відношення з клієнтом;
- фінансова залежність.
В деяких країнах по цьому питанню розроблені спеціальні норми. Так в Англії це правило керівництва: "Керівництво по етиці: професійна незалежність" (1979 рік), де сказано, що гонорари не повинні бути дуже високими (винагорода від одного клієнта повинна складати не більше 15% всієї суми гонорарів); в Німеччині ця сума не повинна перевищувати 25% всіх доходів аудитора.
Аудитор не має права получати комісійні винагороди, а також інші види винагород відповідно до виконаної ним роботи.
На незалежність аудитора можуть впливати такі індивідуальні відносини аудитора з клієнтами, як близька дружба, сімейні зв'язки, спільний інтерес з керівником чи робітником фірми-клієнта.
Фінансова залежність може мати, коли аудитор має акції фірми-клієнта, аудиторська фірма представляє кредити клієнту, чи наоборот, отримує від аудитора-клієнта винагороду.
Всі ці фактори слід враховувати уже при назначенні аудитора. І коли аудитор не певен, що він може забезпечити свою незалежність, то він повинен відказатись від проведення аудиту.
Коли висновки аудитора і клієнта по окремим питанням аудиту не співпадають, то можуть мати місце слідуючі варіанти рішень:
- клієнт вносить зміни в бухгалтерську звітність;
- аудитор дає словесне заключення;
- запрошує другого аудитора.
Супутні аудиту роботи не повинні впливати на незалежність його проведення.
Аудитор повинен бути ввічливим з клієнтом, але в той же час об'єктивним і у випадку конфлікту, або добиватися свого по принциповим питанням, чи відказатись від подальшої роботи.
В міжнароднім нормативі "Основні принципи, регулюючі аудит" описані спільні принципи проведення аудиту, так як вони одинакові в цілому для аудиту і окремим його етапам.
В спільних нормативах на ряду з розглянутими вище спільними принципами незалежності, об'єктивності і чесності значна увага приділяється, майстерності, компетентності і конфіденційності.
Рівень професійної майстерності і компетентності перед усім оприділяються окремим стажем роботи, вивченням спільних і спеціальних дисциплін, здачею кваліфікаційного екзамену на отримання сертифікату для здійснення аудиторської діяльності.
Для здачі кваліфікаційного екзамену на отримання сертифікату аудитор-кандидат повинен знати основу аудиту (теорію і практику), фінансовий і управлінський облік, методику і організацію аудиту, право, питання податкового обкладення.
Аудитор повинен виконувати свою роботу в рамках його компетенції чи компетенції аудиторської фірми.
В розвинутих країнах, як правило, аудитори спеціалізуються на представлення окремих видів послуг; комп'ютеризації обліку і аудиту, приватизацію, аудит банківської системи. Ці послуги повинні бути тісно пов'язані з бухгалтерським обліком, аналізом, внутрішнім аудитом, тобто все з аудиторської професії.
Конфіденційність заключається в тому, що отримані в процесі аудиту факти, інформацію, дані про фірму-клієнта аудитор не має права розкривати третій стороні (за виключенням, коли на це є згода клієнта) і використовувати для корисних цілей чи з ціллю нанесення шкоди іншій особі.
При взятті бухгалтерських документів чи облікових реєстрів за рішенням суду чи слідуючих органів у аудитора повинні залишатися їх копії. Особові робочі документи (в записах) аудитора взяттю не підлягають, так як вони являються його

 
 

Цікаве

Загрузка...