WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облiк основних засобiв - Курсова робота

Бухгалтерський облiк основних засобiв - Курсова робота

Приклад 5

ВИРОБНИЧИЙ МЕТОД

Придбано об'єкт вартістю

200 000

грн.

Визначено обсяг продукції

50 000

єдиний.

Зроблено за місяць

500

єдиний.

Розраховано суму амортизації на 1 одиницю

200 000 50 000

=4

грн.

Місячна сума амортизації

500x4

= 2 000

грн.

ПЕРЕОЦІНКА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Підприємство переоцінює об'єкт основних засобів, якщо його залишкова вартість істотно відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу. У випадку переоцінки об'єкта основних засобів, на ту ж дату здійснюється переоцінка всіх об'єктів групи основних засобів, до якої належить цей об'єкт.

Переоцінена первісна вартість і сума зносу об'єкта основних засобів визначаються множенням відповідно до первісної вартості і суми зносу об'єкта основних засобів на індекс переоцінки.

Індекс переоцінки визначається розподілом справедливої вартості об'єкта, що переоцінюється, на його залишкову вартість. Відомості про зміни первісної вартості і суми зносу основних засобів заносяться в регістри їхнього аналітичного обліку — ф. 03-6 "Інвентарна картка обліку основних засобів".

Якщо залишкова вартість об'єкта основних засобів дорівнює нулю, то його переоцінена залишкова вартість визначається додаванням справедливої вартості цього об'єкта до його первісної (переоціненої) вартості без зміни суми зносу об'єкта.

Сума дооцінки залишкової вартості об'єкта основних засобів включається до складу додаткового капіталу.

Сума уцінки залишкової вартості об'єкта основних засобів включається до складу витрат. При цьому втрати від зменшення корисності об'єктів основних засобів включаються до складу витрат звітного періоду зі збільшенням у балансі суми зносу основних засобів.

У випадку якщо на дату проведення дооцінки об'єкта основних засобів є перевищення суми попередніх уцінок об'єкта над сумою попередніх дооцінок, то сума дооцінки включається до складу доходів звітного періоду в межах такої суми, а різниця дооцінки й відзначеного перевищення направляється на збільшення іншого додаткового капіталу.

У випадку якщо на дату проведення чергової уцінки об'єкта основних засобів є перевищення суми попередніх дооцінок об'єкта над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього об'єкта, то сума чергової уцінки направляється на зменшення іншого додаткового капіталу в межах такого перевищення, а різниця суми уцінки й відзначеного перевищення включається у витрати звітного періоду.

Сума зміни первісної (переоціненої) вартості і сума зносу основних засобів у результаті переоцінки в обов'язковому порядку відображається в примітках до фінансової звітності при розкритті інформації про основні засоби.

ОФОРМЛЕННЯ В ОБЛІКУ ДООЦІНКИ ОБ'ЄКТА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

При збільшенні вартості об'єкта основних засобів сума дооцінки залишкової вартості об'єкта основних засобів включається до складу додаткового капіталу.

Порядок дооцінки:

  • розраховується індекс переоцінки:

  • первісна вартість множиться на індекс переоцінки;

  • сума зносу множиться на індекс переоцінки.

Відомості про зміни первісної вартості і суми зносу об'єкта основних засобів заносяться в регістри їхнього аналітичного обліку.

Таблиця 13. Оформлення в обліку дооцінки об'єкта основних засобів

Зміст господарської операції

Дт

Визначення індексу переоцінки

-

Збільшення первісної вартості об'єкта на різницю між залишковою вартістю і справедливою

10

423

Збільшення нарахованого зносу на різницю між розрахованою сумою і нарахованою раніше

423

13

Якщо сума попередньої уцінки більше суми дооцінки залишкової вартості об'єкта основних засобів

Визначення індексу переоцінки

-

Збільшення вартості об'єкта на різницю між залишковою вартістю і справедливою в межах суми уцінки

10

746

Збільшення первісної вартості об'єкта на різницю між залишковою вартістю і справедливою

10

423

Збільшення нарахованого зносу на різницю між розрахованою сумою і нарахованою раніше

423

13

ОФОРМЛЕННЯ В ОБЛІКУ УЦІНКИ ОБ'ЄКТА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

При зменшенні вартості об'єкта основних засобів сума уцінки залишкової вартості об'єкта основних засобів включається до складу витрат.

Порядок уцінки:

  • якщо до цього вартість не переоцінювалася, сума уцінки включається до складу витрат;

  • якщо сума уцінки менше суми дооцінки, - зменшення додаткового капіталу;

  • якщо сума уцінки більше суми дооцінки, - зменшення додаткового капіталу на суму дооцінки, на перевищення - витрати періоду.

Таблиця 14. Оформлення в обліку уцінки об'єкта основних засобів

Зміст господарської операції

Дт

Кт

1. Сума уцінки включається до складу витрат

Зменшення корисності об'єкта шляхом збільшення нарахування зносу

975

13

2. Сума уцінки перевищує суму попередньо проведеної дооцінки залишкової вартості об'єкта основних засобів

Зменшення вартості об'єкта в частині залишкової вартості на суму, рівну попередній до оцінці

423

10

Зменшення корисності об'єкта шляхом збільшення нарахування зносу на суму перевищення уцінки над сумою дооцінки

975

10

3. Сума уцінки менше суми попередньо проведеної дооцінки залишкової вартості об'єкта основних засобів

Зменшення вартості об'єкта в частині залишкової вартості на суму, що менше попередньої дооцінки

423

10

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ В ОБЛІКУ ПЕРЕОЦІНКИ

Розрахунок амортизації за звітний період в увагу не береться.

Приклад 6. Дооцінка основних засобів

Господарська операція

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Сальдо рахунків

Дт

Кт

Дт

Кт

Дані у фінансовій звітності на початок періоду до переоцінки

Первісна вартість

-

100

10

-

Сума нарахованого зносу

-

80

13

Залишкова вартість

-

20

-

Проведення й оформлення переоцінки

Визначено справедливу залишкову вартість

-

80

-

Розраховано коефіцієнт дооцінки справед./залишков. вартості (рядок 4 / рядок 3)

-

4

Збільшення первісної вартості {рядок 1 * рядок 5)

-

400

-

Збільшення нарахованого зносу (рядок 2 * рядок 5)

-

320

-

Визначено суму дооцінки (рядок 6 - рядок 1)

10

423

300

-

-

Визначено суму донарахованого зносу (рядок 7 - рядок 2)

423

13

240

Дані у фінансовій звітності на кінець періоду після переоцінки

Первісна(переоцінена)вартість

-

400

10

Сума нарахованого зношування

-

320

13

Збільшено суму додаткового капіталу

-

60

423

Залишкова вартість

80

-

-


 
 

Цікаве

Загрузка...