WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників - Курсова робота

Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників - Курсова робота

Додаток Б

Коди

Дата (рік, місяць,число)

2008

12

31

Підприємство ВАТ "Львівагромашпроект"

за ЄДРПОУ

00237593

Територія

Львівська

за КОАТУУ

4610136900

Ф. власності:

Приватна власність

за КФВ

10

Орган державного управління

за СПОДУ

0

Галузь (вид діяльності):

Конструкторські та проектні організації самостійні

за ЗКГНГ

95300

Вид економічної діяльності

Дослідження і розробки в галузі технічних наук

за КВЕД

73.10.2

Одиниця виміру: тис.грн.

контрольна сума

Адреса: 79015 м.Львів, вул.Городоцька, 6/205

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИза 2008 рік

Ф. №2

код за ДКУД

1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Найменування показника

Код рядка

За звітний

період

За попередній період

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

28112,0

18743,0

Податок на додану вартість

015

(3924,0)

(2502,0)

Акцизний збір

020

( - )

( - )

025

( - )

( - )

Інші вирахування з доходу

030

( - )

( - )

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

24188,0

16241,0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

(21236,0)

(13800,0)

Валовий:

прибуток

050

2952,0

2441,0

збиток

055

( - )

( - )

Інші операційні доходи

060

4343,0

4005,0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

061

-

-

Адміністративні витрати

070

(993,0)

(728,0)

Витрати на збут

080

(777,0)

(440,0)

Інші операційні витрати

090

(4256,0)

(3907,0)

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

091

-

-

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

100

1269,0

1371,0

збиток

105

( - )

( - )

Дохід від участі в капіталі

110

( - )

( - )

Інші фінансові доходи

120

( - )

16,0

Інші доходи

130

16,0

6,0

Фінансові витрати

140

(29,0)

(102,0)

Втрати від участі в капіталі

150

( - )

( - )

Інші витрати

160

(1,0)

( - )

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170

1255,0

1291,0

Збиток

175

( - )

( - )

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

527,0

326,0

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

-

-

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

190

728,0

965,0

збиток

195

( - )

( - )

Надзвичайні:

доходи

200

-

-

витрати

205

( - )

( - )

Податки з надзвичайного прибутку

210

-

-

Чистий:

прибуток

220

728,0

965,0

збиток

225

( - )

( - )

ІІ. Елементи операційних витрат

Найменування показника

Код

рядка

За звітний

період

За попередній період

Матеріальні затрати

230

14536,0

9712,0

Витрати на оплату праці

240

4866,0

3695,0

Відрахування на соціальні заходи

250

1817,0

1324,0

Амортизація

260

249,0

213,0

Інші операційні витрати

270

999,0

998,0

Разом

280

22467,0

15942,0

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ

Найменування показника

Код рядка

За звітний

період

За попередній період

Середньорічна кількість простих акцій

300

3517000

3517000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

3517000

3517000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320

0,20699

0,27438

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330

0,20699

0,27438

Дивіденди на одну просту акцію

340

-

-

Додаток В

Додаток до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

Коди

Дата (рік, місяць,число)

2008

12

31

Підприємство ВАТ "Львівагромашпроект"

за ЄДРПОУ

00237593

Територія

львівська

за КОАТУУ

4610136900

Ф. власності:

Приватна власність

за КФВ

10

Орган державного управління

за СПОДУ

0

Галузь (вид діяльності):

Конструкторські та проектні організації самостійні

за ЗКГНГ

95300

Вид економічної діяльності

Дослідження і розробки в галузі технічних наук

за КВЕД

73.10.2

Одиниця виміру: тис.грн.

контрольна сума

Адреса: 79015 м.Львів, вул.Городоцька, 6/205


 
 

Цікаве

Загрузка...