WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства - Курсова робота

Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства - Курсова робота

ПАСИВИ

2006 р.

Власний капітал

Акціонерний капітал

376875

Додатковий капітал

Резерви

Нерозподілений прибуток

Разом власний капітал:

Довгострокові зобов'язання

Довгострокові фінансові зобов'язання

Банківський кредит

100000

Разом довгострокові зобов'язання:

Поточні зобов'язання

Короткострокові позики

11430

Торгова кредиторська заборгованість

480000

Рахунки до оплати

18190

Інша кредиторська заборгованість

1050

Разом поточні зобов'язання:

РАЗОМ ЗОБОВЯЗАННЯ І КАПІТАЛ:

987545

ЗВІТ Про ПРИБУТОК і ЗБИТКИ за період з 1 січня по 31 грудня 2006 р.

Підприємство "Комфорт"

Одиниця вимірювання тис.грн.

2006 р.

Дохід від продажів

480000

Собівартість продажів

182250

Валовий дохід

297750

Інший операційних дохід

Витрати на збут

27500

Адміністративні витрати

31875

Інші операційні витрати

Прибуток від операційної діяльності

Дохід від інвестицій

Інші прибутки

Витрати на відсотки

Інші збитки

1250

Прибуток від не операційної діяльності

1050

Прибуток до сплати податку

239425

Податок на прибуток

71827,5

Прибуток після сплати податку

167597,5

Чистий прибуток

166347,5

Компанія "Комфорт"

Робоча таблиця за рік, що завершився 31 грудня 2006 р.

Назва рахунку

Пробний баланс до коректування

Коректируючі записи

Пробний баланс після корекції

Дт

Кт

Дт

Кт

Дт

Кт

Каса

2250

2250

Розрахунковий рахунок

87916

87916

Рахунки до отримання

186300

186300

Матеріали

44800

44800

Будівля

262560

262560

Знос будівлі

13128

13128

Виробниче устаткування

49350

49350

Автомобіль

60000

60000

Цінні папери

52500

52500

Рахунки до оплати

18190

18190

Розрахунки по оплаті праці

11430

11430

Довгостроковий банк

100000

100000

Прості акції компанії

376875

376875

Дохід від реалізації

480000

19128

499128

Витрати по реалізації

27500

6000

33500

Адміністративні витрати

31875

31875

Пені по податках

244

244

Доходи по курсових різницях

1050

1050

Разом:

987545

987545

19128

19128

1006673

1006673

Податок на прибуток до оплати 30%

71827,5

71827,5

Чистий прибуток звітного періоду

166347,5

166347,5

Список використаної літератури.

1. Бутинець Д. Д. Бухгалтерський фінансовий облік. — Житомир: ПП "Рута", 2003.

2. Горицкая Н Г. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность в Украине с 2002 года. Методология, комментарии, рекомендации, -К.,2000.

3.Грабова Н. Н., Добровский В. Н. Бухгалтерский учет в производ-ственньїх й торговьіх предприятиях. — К.: АСК, 2002.

4. Пархоменко В Стандартизація бухгалтерського обліку і звітності // Бух. облік і аудит. — 2003. — № 6.

5. Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку: Практ. посіб.— К.: Лібра, 2001.


 
 

Цікаве

Загрузка...