WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерська звітність на підприємстві недержавної форми власності - Курсова робота

Бухгалтерська звітність на підприємстві недержавної форми власності - Курсова робота

802

Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи

803

Видатки сільських, селищних і міських (міст районного підпорядкуван-ня) бюджетів

81

Видатки спеціального фонду

811

Видатки за спеціальними коштами

812

Видатки за іншими власними надходженнями

813

Видатки за іншими коштами

82

Виробничі витрати

821

Витрати виробничих (навчальних) майстерень

822

Витрати підсобних (навчальних) сільських господарств

823

Витрати на науково-дослідні роботи за договорами

824

Витрати на виготовлення експериментальних пристроїв

825

Витрати на заготівлю і переробку матеріалів

Розділ ІІ. Позабалансові рахунки

Клас 0. Позабалансові рахунки

01

Орендовані необоротні активи

02

Активи на відповідальному зберіганні

04

Непередбачені активи і зобов'язання

05

Гарантії та забезпечення

07

Списані активи та зобов'язання

08

Бланки суворого обліку

09

Призначення та зобов'язання

Додаток 3

Типова форма № КО-1

ТОВ "XXXXXXX"

Затверджена наказом Мінстату України

від 15.02.1996 р. №51

Код за ЄДРПОУ

11111111

код за УКУД

ПРИБУТКОВИЙ КАСОВИЙ ОРДЕР

номер документа

дата складання

кореспонд. рахунок, субрахунок

код аналітичного обліку

сума

код цілевого призначення

1

2

3

4

5

6

7

8

1

28.09.2005

311

303,96

Прийняти від

Невідомого Т.Д.

Підстава

готівка з банку

Триста три грн. 96 коп.

(прописом)

Додаток

Головний бухгалтер

Одержав касир

Висновок

Організація бухгалтерського бліку на підприємствах регулюються ЗУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999р. №996-XIV.Бухгалтерський облік- це процесс виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

Згідно зі згаданим законом бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно з дня його реєстрації до ліквідації у встановленому порядку. Питання організації бухгалтерського обліку на підприємств належить до компетенції його власника або уповноваженого органу відповідно до законодавства та установчих документів.

Я в роботі детально розглянула План рахунків бухгалтерського обліку активів ,капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій ,який зобов'язані використовувати підприємства, організації та інші юридичні особи(крім банків і бюджетних установ) незалежно від форм власності, організаційно-правових форм і видв діяльності та виділені на окремий баланс філії,відділення.

Затверджено також план рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ для обов'язкового використання установами та організаціями. Основна діяльність яких ведеться за рахунок коштів державного та місцевого бюджету.

Порівняння цих планів рахунків (додаток 1,2)свідчить,що вони побудовані на однаковій методологічній основі – мають однакові способи кодування синтетичних рахунків і субрахунків, зберігаються назви рахунків. Таким чином можна стверджувати ,що відбулося максимальне зближення обліку в госпрозрахункових підприємствах з обліком у бюджетних установах ,що є значним прогресом у веденні обліку.

Я взяла підприємство ПП „Магдалена" і зробила загальна характеристика діяльності підприємства та основні показники діяльності

Фірма „ Магдалена " створена у квітні 1993 року у формі приватного підприємства. Основний вид діяльності – торгівля канцелярським товарами, офісним устаткуванням та витратними матеріалами для оргтехніки. Загальна кількість працюючих 285 чол.

Отже, як бачимо, складання бухгалтерської (фінансової звітності) підприємств, організацій, установ (юридичних осіб) є справа кропітка, творча, потребує спеціальної підготовки, наявність спеціальних вмінь та знань, змушує бухгалтера бути постійно у курсі усіх змін у законодавстві, адже не секрет, що чинне законодавство постійно зазнає змін, виправлень, уточнень, що виникають при тлумаченні норм чинного законодавства.

Справа бухгалтера – подавати завжди точну, своєчасну та повну інформацію про стан справ на підприємстві як керуючим органам, так і зовнішнім користувачам. Бухгалтер повинен слідкувати за усіма подіями, що відбуваються на підприємстві, оскільки усе це впливає на відображення, подання та тлумачення інформації про фінансово-господарський стан на підприємстві.

Подібний статус бухгалтера вимагає від нього знання та правильного розуміння норм чинних законів, указів, інструкцій, порядків, тлумачень, що можуть стосуватися діяльності підприємства.

Список використаної літератури:

 1. Бутинець Ф.Ф. Теорія б/о: Підручник для ВНЗ. – Житомир: ЖІТІ, 2000.

 2. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Б.О за міжнародними стандартами: приклади та коментарі : Практ. посіб. – К.: Лібра, 2001.

 3. Кузмінський А.М. Теорія Б.О.: Підручник. – К.: КНЕУ, 1999.Лишеленко О.В. Теорія Б.О : Навч. посіб. – К.: Центр навч. літ.,2003.

 4. України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування". Розроблений вiдповiдно до Конституцiї України ( 254к/96-ВР ) та Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування ( 16/98-ВР )

 5. Наказ ДПА України "Про затвердження форми розрахунку земельного податку" від 14.01.98р. №18.Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.01.98р. за №462486

 6. Декрет Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки і збори" від 20.05.93р. №56-93.,стаття 15.

 7. Положення про порядок нарахування, терміни сплати і подання розрахунку акцизного збору (з чинними змінами, затвердженими 29 травня Наказом ДПА України №252) .

 8. Закон України "Про податок на додану вартість" від 03.04.97р. №168/97-ВР (з чинними змінами та доповненнями).

 9. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств". У редакції Закону України від 22.05.97р. - №283/97-ВР (з чинними змінами та доповненнями).

 10. Положення бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності". Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999р. за №3913684.

 11. . Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV (із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 11.05.2000 р. № 1707-ІІІ, від 08.06.2000 р. № 1807-ІІІ, від 22.06.2000 р. № 1829-ІІІ).

 12. . Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419.

 13. . Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 р. № 391/3684.

 14. . Теорія бухгалтерського обліку: Навч.посіб./О.І.Васюта-Беркут, Г.Ф.Шепітко, Н.О.Ромашевська; За заг.ред.В.Б.Захожая. – К.: МАУП, 2001. – 176 с.

 15. . Фінансова звітність: хто, що, куди? (Зінаїда Сахацька). // Бухгалтерія: право, податки, консультації. № 52/1 (467) 24.12.2001., с.35-37.

 16. . Фінансова звітність: від статті до статті (Римма Назарбаєва). // Бухгалтерія: право, податки, консультації. № 52/1 (467) 24.12.2001., с.37-44.

 17. . Життя за планом: загальні принципи бухобліку в Україні (Іван Павлюк). //Дебет-Кредит. – 2001. - № 27/2001. – с.18.

 18. Основоположні принципи бухгалтерського обліку (Римма Грачова). //Бухгалтерія: право, податки, консультації. – 2002. - № 7 (422). – с.55-58.

 19. . Форма № 3: біг з перешкодами (Олена Бондарева). // Бухгалтерія: право, податки, консультації. – 2001. - № 52/1 (467). – с.49-54.

 20. . Складання приміток до фінансової звітності (Надія Горицька). //Дебет-Кредит. – 2000. - № 9/2000. – с.11-25.


 
 

Цікаве

Загрузка...