WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудиторські висновки та їх характеристика - Курсова робота

Аудиторські висновки та їх характеристика - Курсова робота

При вивченні організації бухгалтерського обліку в суб'єктів, які використовують спрощену форму обліку, необхідно звернути увагу на такі складові:

кількість бухгалтерів і працівників, які відповідають за збереження товарно-матеріальних цінностей;

наявність облікової політики;

наявність робочого плану рахунків і його особливості;

наявність затвердженого графіка документообігу й здійснення контролю над його виконанням;

застосування в обліку й керуванні комп'ютерних програм;

наявність форм первинних звітних документів, відмінних від типових;

порядок проведення інвентаризації;

порядок ведення книги обліку господарських операцій;

склад регістрів і порядок записи в них;

порядок обліку витрат на проведення й формування собівартості,

напрямку використання прибутку;

процедури поточного контролю над наявністю й використанням запасів;

процедури поточного контролю над правильністю розрахунків з дебіторами й кредиторами;

особливості руху необоротних активів і товарно-матеріальних запасів за звітний період;

особливості в розрахунках з дебіторами й кредиторами за звітний період.

Вивчення обліку діяльності МП і СМП здійснюється в наступній послідовності.

Перевірка приналежності підприємства до МП або СМП. Перш ніж перевіряти підприємство, слід з'ясувати, чи підпадає воно під визначення МП і СМП відповідно нормам чинного законодавства.

До суб'єктів малого підприємництва, згідно із Законом України " Про державну підтримку малого підприємництва " від 19.10.2002 № 20630Ш, відносять: фізичні особи, зареєстровані у встановленому Законом порядку в якості суб'єктів підприємницької діяльності; юридичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми й форми власності, у яких середньо облікова чисельність працюючих за звітний період не перевищує 50 людей і обсяг річного валового доходу не перевищує 500000 євро.

У статті 11 Закону №20 бззш визначене, що для суб'єкта малого підприємництва в порядку, установленому законодавством України, може застосовуватися спрощена система оподатковування, бухгалтерського обліку й звітності, що передбачає: заміну сплати встановлених законодавством податків і зборів сплатою єдиного податку; застосування спрощеної форми бухгалтерського обліку й звітності.

Спрощена система оподатковування встановлена Указом Президента України від 03.07.98г. №727/98 " Про спрощену систему оподатковування, бухгалтерського обліку й звітності суб'єкта малого підприємництва", що мають чинність Закону України (у редакції Указу від 28.06.99г. №746/99).

Статтею 1 Указу №746 [/99] передбачене, що спрощена система вводиться для суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб будь-якої організаційно-правової форми й форми власності, у яких за рік чисельність працюючих за звітний період не перевищує 50 людей і розмір виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) не перевищує 1 млн. грн. Отже, із суб'єктів підприємницької діяльності, які згідно із Законом України №2063 [III] належать до категорії суб'єкта малого підприємництва, на спрощену систему можуть перейти тільки ті, які відповідають вимогам Указу №746 [/99].

Згідно з Господарським Кодексом України від 16.01.2003 г. № 436-IV, малі підприємства - це підприємства, у яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує 50 людей, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період не перевищує суми, еквівалентної 0,5 млн євро за середньорічним курсом НБУ до гривні. - промисловості й будівництві - із чисельністю працюючих до 200 людей.

Таким чином, різні нормативні акти дають різні визначення суб'єктів підприємницької діяльності. Однак, це не означає їхнє протиріччя.

В Україні можуть діяти підприємства наступних видів: частка підприємство; колективне підприємство; господарче товариство, до яких відносять, згідно із Законом України " Про господарчі товариства" від 19.09.91г. № 5766ХП (зі змінами й доповненнями), акціонерні товариства (відкритого (ВАТ) і закритого (ЗАТ) типу), товариства з додатковою відповідальністю (ОДО), товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ), повні товариства (ПО), командитні товариства; підприємство, засноване на власності об'єднання громадян; комунальне підприємство; державне підприємство.

ТОВ СПСЭП "Нева" є суб'єктом малого підприємництва й платником єдиного податку по ставці 6%, згідно з умовами Указу Президента України від 03.07.1998 №727/98 " Про спрощену систему оподатковування, обліку й звітності". Ставка єдиного податку в 6% суми виторгу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без акцизного збору й податку на додану вартість припускає несплату наступних податків і зборів: податку на прибуток підприємства; плати (податку) за землю; збору за спеціальне використання природних ресурсів; збору на обов'язкове соціальне страхування; комунального податку; і інші.

Вибрана ставка в 6% не звільняє від сплати податку на додану вартість, а також наступних видів податків і зборів: акцизного збору; митного мита; державного мита; податку із власників транспортних засобів і інших самохідних машин і механізмів; і інші.

Перевірка правильності відображення в обліку витрат підприємства. Аудиторові слід простежити, чи списуються суми витрат, пов'язаних з виконанням робіт і наданням послуг щомісяця із кредиту рахунків класу 8 у дебет рахунку 23, а із кредиту рахунку 23 у кореспонденції з дебетом рахунку 79.

Щодо витрат, пов'язаних із проведенням готової продукції, те ці суми з рахунку 23 повинні списуватися в кореспонденції з дебетом рахунку 26. Витрати, пов'язані зі здійсненням продажі товарів, з рахунків класу 8 "Витрати на елементами" списуються у звітному періоді в кореспонденції з дебетом рахунку 79.

Перевірка облікових регістрів. Аудиторові на підставі чинного законодавства й наказу про облікову політику, прийнятого на підприємстві, слід перевірити, чи правильно ведуться облікові регістри.

У випадку використання на підприємстві простої форми бухгалтерського обліку, необхідним є ведення таких облікових регістрів:

Книги обліку господарських операцій за формою № ДО-1;

відомості обліку основних коштів, нарахованих амортизаційних відрахувань (зношування) за формою В-1;

відомість обліку виробничих запасів, готової продукції й товарів за формою В-2;

відомість обліку заробітної плати за формою В-8.

У випадку використання форми бухгалтерського обліку із застосуванням регістрів обліку майна малого підприємства необхідним є ведення таких облікових регістрів:

відомості обліку основних коштів, нарахованих амортизаційних відрахувань (зношування) за формою В-1;

відомості обліку виробничих запасів, готової продукції й товарів за формою В-2;

відомості обліку витрат на проведення за формою В-3;

відомості обліку коштів і фондів за формою В-4;

відомості обліку розрахунків і інших операцій за формою В-5;

відомості обліку реалізації за формою В-Б;

відомості обліку розрахунків з постачальниками за формою В-7;

відомості обліку заробітної плати за формою В-8;

відомості (шахові) за формою В-9.

ТОВ СПСЭП "Нева" виробничу діяльність не здійснює, у зв'язку із чим на підприємстві застосовується проста форма бухгалтерського обліку, коли реєстрація господарських первинних операцій здійснюється в Книзі обліку господарських операцій за формою № ДО-1.

Звітність малого підприємства, у тому числі й ТОВ СПСЭП "Нева" представлена формою № 1-м Баланс і формою № 2-м Звіт про фінансові результати

Перевірка правильності складання звітності. СМП відповідно до П (С) БО25 "Фінансовий звіт суб'єктів малого підприємництва" можуть становити звітність за спрощеною формою в складі Балансу (форма № 1-м) і Звіту про фінансові результати (форма № 2-м). У цьому випадку аудиторові слід ураховувати, що підприємства, які за результатами діяльності за минулий рік зізнаються відповідно до діючого законодавству СМП, застосовують П (С) БО 25 у поточному (звітному) року. Якщо такі підприємства, а також новостворені за результатами діяльності за Й півріччя поточного (звітного) роки не можуть бути відповідно до діючого законодавству визнаними СМП, то фінансовий звіт цими підприємствами повинен складатися за цей і подальші періоди поточного (звітного) року відповідно П (С) БО 25.

На титульному аркуші фінансового звіту СМП повинна відзначатися середньооблікова чисельність працівників, у тому числі й сумісників, і тих, хто залучається по договорах цивільно-правового характеру.

При перевірці Балансу форми № 1-м слід ураховувати, що він відрізняється від Балансу форми № 1 (П (С) БО 2 "Баланс") скороченням окремих рядків:

по активу: 010,011,012 (нематеріальні активи відображаються в рядку основних коштів), 045 (фінансові інвестиції показано одним поруч), 050, 060 (усі інші необоротні активи показано одним поруч), 110 (тварини на вирощуванні й відгодівлі й незавершене проведення відображені разом з виробничими запасами), 120, 140 (товари відображаються по купівельній вартості разом з готовою продукцією), 150 (заборгованість по векселях ураховується у складі дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги), 180-200 (окремим рядом представлена тільки заборгованість бюджету, а вся інша дебіторська заборгованість відображається в одному рядку).


 
 

Цікаве

Загрузка...