WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудиторський договір - Курсова робота

Аудиторський договір - Курсова робота

м.__________ "____" _________2002 р.

Клієнт ____________________________________________________________

Адреса ____________________________________________________________

Поточний рахунок ______________________ у _________________ відділенні

банку _____________________________________________________________

м. _______________________________ МФО ___________________________

доручає аудиторській фірмі __________________________________________

відповідно до ______________________________________________________

(договір _______________________________ від __________________ 2002 р.

такі аудиторські роботи:

Провести перевірку стану бухгалтерського обліку за період з 1 січня 2001 р. до 1 січня 2002 р. в частині відповідності його чинним нормативно-правовим актам і законодавству. Надати практичну допомогу для удосконалення бухгалтерського обліку _____________________________________________

(підприємство)

Скласти висновки про відповідність даних балансу і фінансової звітності (декларації) аналітичному і синтетичному обліку, правильності визначення фінансових результатів ______________________________________________

(підприємство)

за період __________________________________________________________.

Участь замовника в отриманні необхідних даних для виконання робіт

_______________________________________________________________________________________________________

Обсяг, характер, місце і терміни проведення апробації результатів

__________________________________________________________________

Повне найменування кінцевого результату роботи

__________________________________________________________________

Терміни виконання в цілому і за етапами _______________________________

__________________________________________________________________

Протокол погодження договірної ціни

Клієнт___________________________ й Аудиторська фірма_______________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

Виконавець, погодили до говірну вартість роботи на суму_____________грн.

У разі якісного виконання роботи Замовник сплачує Виконавцю надбавку

до договірної ціни _______________________ %, що становить у сумі

______________________грн.________________________________грн.

(прописом)

У разі здавання роботи неналежної якості Виконавець одержує оплату зі знижкою на________%.

Розрахунки за виконання роботи:

Замовник перераховує Виконавцю аванс під виконання робіт у розмірі

_________% від договірної вартості роботи на суму _________________ грн.

_________________грн.

(прописом)

Після підписання акта здавання-приймання робіт Клієнт перераховує або сплачує готівкою у триденний термін Виконавцю належну суму за виконану роботу.

Керівник __________________________________________________________

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _________________________________________________

(ініціали, прізвище)

М.П.

Заявку до виконання прийняла Аудиторська фірма ______________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Юридична адреса виконавця

Адреса ____________________________________________________________

Поточний рахунок _________________ у банку _________________________

М. _________________________ МФО _________________________________

Генеральний директор Аудиторської фірми _____________________________

(ініціали, прізвище)

М.П. "____"_________200_ р.

Таблиця 4

АКТ

приймання-передавання

виконаних аудиторських послуг

Цей акт складений про те, що на підставі угоди №__________ від

"____"____________2002 р. Українською аудиторською фірмою "Дон", для

__________________________________________________________________

здійснені такі аудиторські послуги: ____________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Якість та зміст здійснених послуг задовольняє замовника.

Вартість здійснених послуг _________________________ грн.

У тому числі ПДВ__________________________________ грн.

Від Виконавця Від Замовника

_____________________ _____________________

_____________________ _____________________

_____________________ _____________________

______________ (підпис) _____________ (підпис)

М. П. М.П.

Лист-зобов'язання аудитора перед замовником підтверджує згоду аудитора з умовами, запропонованими клієнтом, розуміння поставленого завдання на проведення аудиту і рівень відповідальності перед клієнтом. Лист-зобов'язання, надісланий аудиторською фірмою своєму клієнтові до початку перевірки, допомагає уникнути різних конфліктів на завершальній стадії аудиту під час формування думки аудитора про достовірність звітності і складання аудиторського висновку. Основний зміст листа охоплює: опис об'єктів аудиту бухгалтерського обліку, внутрішнього контролю, фінансової звітності.

У листі мають бути визначені межі аудиту, включаючи джерела інформації з чинних законодавчих і нормативних документів, перелік видів аудиторських висновків, оцінка і визначення ризику невиявлення існуючих помилок в обліку, зобов'язання аудитора про дотримання комерційної таємниці тощо.

У лист можна за бажанням аудитора включити короткий план проведення аудиту, прохання про надання матеріалів перевірки, які раніше проводились.

Приклад листа-зобов 'язання про згоду на проведення аудиту.

На Ваш № Раді директорів

Від "____" _________2002 р. підприємства

Ваші пропозиції про проведення аудиту достовірності інформації фінансової звітності нами прийняті. Згідно з національними нормативами аудиту України перевірці підлягатимуть баланс, додатки балансу, звіти про фінансові результати та їх використання, регістри бухгалтерського обліку і первинні документи. Аудит проводиться нами відповідно до чинного законодавства України. Мета аудиту — дати оцінку повноти і достовірності обліку Вашого підприємства. Для обгрунтування своїх висновків ми використовуємо тести перевірки достовірності інформації у фінансовій звітності. Відповідальність за надану інформацію несе керівництво. Просимо підписати і повернути копію цього Листа з Вашими зауваженнями.

Підпис Дата

Для укладення договору на проведення аудиту необхідно обстежити підприємство ще до початку аудиторської перевірки. Це потрібно для того, щоб ознайомитись з особливостями його діяльності, визначити ризики, оцінити обсяг аудиторських послуг. Цю роботу, як правило, виконує директор аудиторської фірми, менеджер або досвідчений аудитор, який знає методику оцінки ризику, галузь, де працює клієнт. На місці вивчається організація бухгалтерського обліку та її відповідність стандартам, наявність і ефективність внутрішнього контролю, фах працівників бухгалтерії, документація, складена іншими аудиторами, обсяги первинної документації; вивчаються статутні та установчі документи, документи про державну реєстрацію та ліцензії, патенти, сертифікати. Досліджуються облікові регістри і встановлюється форма бухгалтерського обліку та її відповідність установленим формам, оцінюється майно.

Важливо встановити, на які структури чи на яких посадових осіб покладені функції контролю, проводився чи ні зовнішній аудит. Аудитор ці та інші питання вивчає вибірково, але ретельно, щоб мати уявлення про особливості діяльності підприємства. За результатами попереднього обстеження складається звіт аудитора, в якому наводяться основні особливості діяльності підприємства та виявлені недоліки. Наступним етапом є планування аудиту, складання плану аудиту, який узгоджується з клієнтом. Якщо все узгоджено і клієнт готовий до проведення аудиту, то він надсилає відповідний лист, в якому вказує бажані строки перевірки. Аудиторська фірма виявляє свої можливості, визначає аудиторів, які будуть здійснювати аудит, складає відповідну програму з зазначенням у ній конкретних строків перевірки кожного напрямку аудиту та осіб, які будуть її проводити. Важливо, щоб один—два дні було виділено на підготовку аудиторам, які вивчають результати попереднього обстеження, законодавчі і нормативні документи, роблять робочі помітки для себе про те, на що потрібно звернути першочергову увагу. Від підготовки аудиту залежить якість та своєчасність його проведення, тому їй необхідно приділити належну увагу.

Забороняється проведення аудиту аудитором, який має прямі родинні зв'язки з керівництвом суб'єкта господарювання, що перевіряється, або особливі майнові інтереси, є членом керівництва, засновником або власником суб'єкта, де проводиться аудит.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Закон України „Про аудиторську діяльність";

  2. Савченко В. Я.—Аудит. Навч. посібник . – К.: КНЕУ, 2002;

  3. Макальская М. Л., Пирошкова Н. А. – Основы аудита. – М., 2000;

  4. Білуха Н. Т. – Аудит: Підручник. – К.: Знання, 2000.

2


 
 

Цікаве

Загрузка...