WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудиторський догвір - Курсова робота

Аудиторський догвір - Курсова робота

При складанні договору на надання аудиторських послуг необхідно дотримуватись ряду правил і вимог (табл. 2.3).

Таблиця 2.3 Основні правила укладання договорів на надання аудиторських послуг

№ з/п

Правило

Характеристика

1

2

3

1

Чітко з'ясувати предмет угоди

Слід обрати предмет договору: аудит, оперативна перевірка, надання консультаційних послуг, трансформація обліку тощо

2

Впевненість аудитора

Слід впевнитись, що замовник чітко уявляє, що він очікує від аудитора і чи може аудитор виконувати ці вимоги та завдання

3

Роз'яснення замовнику

Слід роз'яснити замовнику, що таке аудиторська гарантія, що не існує гарантії виявлення всіх суттєвих відхилень у ході аудиту і це є однією з особливостей аудиту. Слід пояснити, що результатом аудиту в більшості випадків є професійна думка фахівця, яка може не співпадати з думкою замовника або інших контрагентів

Продовження табл. 2.3

1

2

3

4

Текст договору складає аудитор

Проект договору слід складати самостійно і не підписувати договір, уважно не ознайомившись з його останнім варіантом, особливо тоді, коли до нього вносились зміни замовником

5

Не допускати двозначного трактування

Зрозумілість виконаних положень договору та однозначність їх тлумачення

Практика аудиту свідчить, що замовник завжди бажає отримати від аудитора позитивний аудиторський висновок, тоді як результати проведеного аудиту частіше за все свідчать про інше. Тому в договорі про надання послуг аудиторською фірмою доцільно зазначити випадки, коли аудитор може надати замовнику негативний висновок або взагалі відмовитися від надання висновку. Необхідно також зазначити терміни надання замовником документів, необхідних для проведення перевірки, оскільки досить часто замовники запрошують аудитора, тоді коли бухгалтерські документи ще не оброблені та не зведені, що ускладнює роботу аудитора [4, c. 74].

Важливою умовою при укладанні договору є оцінка вартості послуг аудиторської фірми. Тут необхідна системна об'єктивна оцінка обсягу та трудомісткості майбутніх робіт, часу на їх виконання та можливого ефекту (економії, збереження коштів) від аудиту, отриманого замовником.

Бажано в договорі передбачити попередню оплату замовником, що певною мірою буде попереджувати можливість несплати замовником вартості виконаних робіт.

У договорі про надання аудиторських послуг доцільно, передбачити обов'язки замовника щодо надання допомоги аудитору під час проведення перевірки (залучення внутрішніх аудиторів для надання допомоги при перевірці окремих об'єктів і проведення інвентаризації, надання транспорту, робочого кабінету, житла тощо). Крім того, в договорі можна передбачити надання замовнику інших супутніх аудиту послуг і умови їх оплати замовником.

Якщо договір не супроводжується листом-зобов'язанням, тоді текст договору має містити детальний опис умов майбутньої співпраці, права та обов'язки сторін.

При цьому такий підхід повинен бути принциповим й об'єктивним, із зазначенням різних можливих ситуацій, щоб не нанести шкоди ні замовнику, ні репутації аудиторів. Доцільно детально описати порядок проведення аудиту та надання висновку, права сторін у процесі аудиту, відповідальність аудитора та підприємства-замовника, обставини, за яких аудитор може відмовитись від продовження надання послуг за договором, конфіденційність і порядок розрахунків [3, c. 89].

Залежно від поставленої у договорі мети, результати перевірки можуть оформлюватись довідками та висновками. Результати надання послуг носять конфіденційний характер і не повинні розголошуватись. За розголошення таких даних аудитор несе відповідальність, передбачену договором.

Під час укладання договору особливу увагу слід звернути на положення щодо завдань, які будуть виконуватись у процесі надання послуг. їх слід сформулювати чітко й однозначно. Якщо таких завдань буде дуже багато, то їх можна винести в окремий додаток. Детальний опис усіх вимог, які пред'являє замовник до аудитора, допоможе надалі уникнути конфліктів між сторонами. До договору слід також включити обов'язки аудитора зберігати конфіденційність інформації, яку він отримає під час надання послуг.

3. Робота аудитора з документами

До початку надання послуг слід обумовити місце роботи аудиторів з документами. Можливі наступні варіанти роботи аудитора з документами:

1. Аудитори працюють у приміщенні замовника і, відповідно, документи не виносяться за межі його офісу. Такий варіант часто буває кращим для аудитора, оскільки в процесі роботи досить часто виникає потреба в уточненні окремих моментів у бухгалтера і керівника. Однак він може створити додаткові незручності для замовника.


 
 

Цікаве

Загрузка...