WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудиторська діяльність - Курсова робота

Аудиторська діяльність - Курсова робота

 1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року № 996-ХІV // Нове діло. 2000. – № 15 (34).

 2. Закон України "Про внесення змін до статті 2 Закону України "Про систему оподаткування" від 15 січня 1998 року № 19/98-ВР // Урядовий кур'єр. – 1998.

 3. Білоусов А. Внутрішній аудит: перспективи розвитку і методика організації на підприємствах України. / Науково-практичний журнал "Бухгалтерський облік і аудит", 2002, № 2, ст. 54-58.

 4. Білуха М. Бухгалтерська наука України в ХХІ столітті. / Науково-практичний журнал "Бухгалтерський облік і аудит", 2001, № 2, ст. 21 та ст. 25.

 5. Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту. – К.: Вища школа, 1994. – ст. 286.

 6. Богомолов А.М., Голощапов Н.А. Внутрішній аудит. Організація та методика проведення. – М. 2000, ст. 192.

 7. Величко О. Вимоги до аудиторського висновку. / Науково-практичний журнал "Бухгалтерський облік і аудит", 2004, № 4, ст. 49-50.

 8. Драгун Л., Вініченко О. Основні напрямки розвитку функцій аудиту. / Науково-практичний журнал "Бухгалтерський облік і аудит", 2003, № 3, ст. 59-62.

 9. Національні нормативи аудиту. Кодекс професійної етики аудиторів України. – К.: Основа, 1999. – ст. 274.

 10. Нетикша О. Операційний аудит: поняття, функції, практика здійснення на підприємствах України. / Науково-практичний журнал "Бухгалтерський облік і аудит", 2002, № 5, ст. 48-52.

 11. Нетикша О. Організація процесу внутрішнього аудиту. / Науково-практичний журнал "Бухгалтерський облік і аудит", 2002, № 8, ст. 39-42.

 12. Нетикша О. Організація процесу внутрішнього аудиту. / Науково-практичний журнал "Бухгалтерський облік і аудит", 2002, № 9, ст. 47-52.

 13. Нетикша О. Основні елементи внутрішнього аудиту. / Науково-практичний журнал "Бухгалтерський облік і аудит", 2004, № 4, ст. 20-22.

 14. Редько О. Генезис аудиту в Україні – між вчора та завтра. / Науково-практичний журнал "Бухгалтерський облік і аудит", 2003, № 4, ст. 22-28.

 15. Редько О. Особливості професійної незалежності аудиту в Україні. / Науково-практичний журнал "Бухгалтерський облік і аудит", 2003, № 5, ст. 48-53.

 16. Рудницький В. Методологія і організація аудиту. – Тернопіль: Економічна думка, 1998. – ст. 190-192.

 17. Сопко В., Балченко С. Аудиторський звіт і аудиторський висновок. / Бухгалтерський облік і аудит. – 1995. - № 10. – ст. 7-12.

 18. Сопко В.В. Бухгалтерський облік.: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2000. – ст. 574-578.

 19. Усач Б.Ф. Аудит. / Навчальний посібник. Знання –Прес. – К.: 2002, ст. 11-12 та ст. 17-18.

Додатки

Відмінні ознаки зовнішнього та внутрішнього аудиту

Ознаки

Внутрішній аудит

Зовнішній аудит

Мета

Оцінка ефективності системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю

Оцінка повноти та вірогідності фінансової звітності, відповідність бухгалтерського обліку нормативно-законодавчим актам України

Завдання

Задоволення інформаційної потреби адміністративно-управлінського персоналу підприємства

Задоволення інтересів власників підприємств і третіх осіб, що мають фінансові відносини з конкретним підприємством щодо його стійкого положення у світі бізнесу

Постановка завдань

Визначається менеджерами господарського суб'єкта і змінюється залежно від його вимог

Обумовлюється в положеннях договору, укладеного між підприємством і незалежною аудиторською фірмою

Суб'єкти

Співробітники підприємства, що спеціалізуються в галузі організації виробництва, економіки, фінансів

Незалежні аудитори і аудиторські фірми, занесені до Реєстру аудиторських фірм і аудиторів, що одноособово надають аудиторські послуги

Об'єкти

Господарські операції, що здійснюються підприємством, система внутрішнього контролю

Система бухгалтерського та податкового обліку, звітність

Підстава

Наказ керівництва підприємства

Договір на проведення аудиту

Кваліфікація

Визначається посадовими інструкціями

Регламентується Законом України "Про аудиторську діяльність"

Професійна поведінка

Обумовлюється контрактом

Визначено Кодексом професійної етики аудиторів

Вид діяльності

Виконавча діяльність

Підприємницька діяльність

Форма утворення

Структурний підрозділ підприємства, співробітник підприємства

Юридична особа, приватний підприємець

Правова регламентація діяльності

Наказ керівника, виданий на основі колегіального рішення органа контролю і управління підприємством

Внесення до державного Реєстру аудиторських фірм і аудиторів, що одноособово надають аудиторські послуги

Порядок проведення

Визначається внутрішньо фірмовими стандартами

Визначається національними нормативами аудиту

Спрямованість роботи

Виконання встановлених адміністрацією завдань

Визначається аудитором виходячи з мети проведення перевірки

Витрати на проведення

Відповідно до кошторису доходів і витрат, бізнесплану, штатного розпису

На основі договору на проведення аудиторської перевірки

Практичне завдання

Забезпечення постійного контролю за зберіганням майна підприємства

Виявлення перекручень у фінансовій звітності, фактів шахрайства, визначення інвестиційної привабливості підприємства

Періодичність проведення

Безперервний контроль на основі затвердженого плану і прийнятих рішень

Установлюється державою, при обов'язковому аудиті, за бажанням клієнта, на добровільній основі

Ініціатива проведення

Наявність і функціонування підрозділу залежать від бажання адміністрації підприємства

Випадки обов'язкового проведення передбачені Законом України "Про аудиторську діяльність"

Підпорядкованість

Повна матеріальна й організаційна залежність від адміністрації підприємства (вертикальні зв'язки)

Повна матеріальна і організаційна незалежність (горизонтальні зв'язки з клієнтом)

Відповідальність

Перед керівним апаратом підприємства за вірогідність наданої інформації

Перед замовником за якість виконаної роботи

Регламентація відповідальності

Визначається посадовими інструкціями, контрактом

Визначається Законом України "Про аудиторську діяльність" та іншими законодавчими актами

Конфіденційність

Межі конфіденційної інформації визначені Положенням про комерційну таємницю

Без згоди замовника інформація не розголошується і не використовується у своїх цілях

Підзвітність за результатами перевірки

Адміністрації підприємства

Клієнту (замовнику) аудиторської фірми

Форма надання звіту

Звіт (акт) про дослідження відповідного об'єкта

Звіт аудитора адміністрації підприємства, аудиторський висновок

Контроль за професійною діяльністю

Здійснюється особами, наділеними відповідними повноваженнями, зовнішній аудит

Здійснює Спілка аудиторів України, Аудиторська палата України

Звітність за результатами роботи за рік

Не регламентується, відсутні суворо встановлені форми звітності

Звіт типової форми № 1-аудит

1 Аудит: Практ. пособие / А. Кузьминский, Н. Кужельный, Е. Петрик и др. / Под ред. А. Кузьминского. – К., 1996. – С. 12.

2 Білуха М.Т. Курс аудиту. – К., 1998. – С.72.

3 Блейк Дж., Амат О. Європейський бухгалтерський облік. Довідник / Пер. з англ.. – М., 1997. – С. 89.


 
 

Цікаве

Загрузка...