WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудиторська діяльність - Курсова робота

Аудиторська діяльність - Курсова робота

Таблиця 4

Відмінності в процесах операційного аудиту та аудиту фінансової звітності

№ пор.

Етап аудиту

Особливості здійснення операційного аудиту відносно аудиту фінансової звітності

1.

Планування аудиту

Слід враховувати те, що більше часу потрібно приділяти спілкуванню із зацікавленими особами, щоб сторони договору чітко усвідомлювали, які мають бути поставлені цілі і критерії, і мали повну згоду із цих питань.

2.

Збір інформації (доказів)

Здебільшого використовують документацію, опитування клієнта та спостереження. Оскільки точність є метою операційного аудиту, такі аудиторські свідчення, як підтвердження та арифметична точність, не є такими важливими, як при аудиті фінансової звітності.

3.

Складання аудиторського висновку

В аудиторських висновках з операційного аудиту відсутні стандартні формулювання, проте вони обов'язково мають містити інформацію щодо сфери аудиту, виявлених фактів, рекомендацій.

Як відомо, при здійсненні аудиту фінансової звітності основний час відводиться перевірці даних обліку; співбесіди з управлінських та обліковим персоналом обмежуються укладанням угоди та поясненням змісту деяких облікових записів або порядку визначення бухгалтером бази оподаткування. Операційний аудитор більше часу приділяє опитуванню персоналу підприємства, дослідженню технологічних процесів, спостереженню за виконанням функцій, покладених на окремих працівників згідно з посадовими інструкціями, послідовністю виконання виробничих процесів, використанням ресурсів у процесі виробництва, постачанням та реалізацією продукції.

Кому необхідний?

Замовники

Мета

Результат

Акціонери, власники, керівники, засновники

1. Виявити і ранжувати проблеми компанії

2. Виділити основні напрями розвитку, які забезпечують підвищення ефективності бізнесу

3. Дати докладні рекомендації щодо вирішення найбільш гострих проблем організації

4. Виробити рекомендації щодо оптимізації організаційної структури і системи управління підприємством

1. Клієнт отримує звіт, який містить докладний опис проблем, пов'язаних із структурою управління, інформаційним обміном, методами прийняття управлінських рішень

2. Звіт містить рекомендації щодо вирішення найбільш актуальних проблем розвитку компанії

3. Аудитори пропонують систему заходів, спрямованих на посилення організаційної ефективності, зміни організаційної та управлінської культури, а також на посилення управлінської та професійної компетентності організації

Коли необхідний?

Потреба

1. Диверсифікація бізнесу та зміна стратегії

  1. Організаційна структура і управління компанією, що не відповідають вимогам ринкового середовища

Сучасні теоретики та практики аудиту стверджують, що операційний аудит більше схожий на управлінське консультування і навіть вбачають його зв'язок з контроллінгом, який частіше трактують як систему управління процесом досягнення кінцевих результатів діяльності компанії.

У межах управлінського консультування операційний аудит здійснює оцінку:

  1. поточної стратегії підприємства;

  2. технології процесу виробництва і реалізації продукту (бізнес-процеси);

  3. технології виконання основних функцій підприємства;

  4. структури управління компанією.

Аудитор, який здійснює операційний аудит, може визначити можливості для поліпшення продуктивності цих секторів за допомогою параметрів економічності. Аудит економічності розглядає можливість досягнення найкращої комбінації послуг при мінімальних ресурсах. Це прагнення до вдосконалення оптимальності витрат, продуктивності та ефективності. Важливим є поєднання цих трьох елементів.

В Україні та інших пострадянських державах вже є перші результати проведення операційного аудиту.

Необхідно відзначити, що дуже важливим аспектом при здійсненні операційного аудиту є чітке усвідомлення та розуміння завдань, які стоять перед аудиторами. В більшості випадків операційний аудит має справу з вивченням технологічних процесів виробництва, постачання та реалізації продукції і послуг, їх особливості необхідно враховувати при плануванні часу на проведення аудиту з метою уникнення проблем несвоєчасного виконання робіт та надання звіту.

2.3 Методика організації зовнішнього аудиту на підприємствах України

Сьогодні термін "аудит" звичайний і зрозумілий основній масі суб'єктів господарської діяльності. В економічних умовах, що склалися, спостерігається активний розвиток аудиторської діяльності, спрямований в основному на надання професійними аудиторськими фірмами так званих супутніх аудиту послуг. До переліку проведених робіт, послуг, наданих суб'єктами аудиторської діяльності, належать планування й оптимізація оподаткування, ведення бухгалтерського обліку і представлення інтересів клієнтів у контролюючих фінансових органах, аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств із подальшим наданням рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності функціонування господарських суб'єктів тощо. Велике значення мають консультаційні послуги, причому не тільки в сфері бухгалтерського обліку та звітності, а й за всіма основними економічними напрямами, а також по деяких технічних та технологічних аспектах діяльності підприємств, для чого залучаються висококваліфіковані фахівці вузького профілю. І це далеко не повний перелік тих функцій, що взяли на себе вітчизняні аудиторські фірми.

Зараз із упевненістю можна сказати, що зовнішній аудит уже закріпився в сучасному діловому середовищі, його напрям і норми прозоро визначені Законом України "Про аудиторську діяльність" і Національними нормативами (ННА). Зовнішній аудит переважно проводиться аудиторською фірмою (аудитором-підприємцем) за договором із підприємство-замовником про виконання незалежної експертизи господарсько-фінансової діяльності й розробку пропозицій щодо фінансової стратегії та підвищення ефективності господарювання. Можливість використати результати внутрішнього аудиту сприяє зменшенню обсягу роботи зовнішнього аудитора з таких питань:

  1. перевірка документації й оцінка роботи системи обліку та контролю;

  2. перевірка відповідності даних підприємства-замовника і незалежного контролю.

Зовнішній аудитор повинен переконатися, що робочі документи внутрішнього аудиту, дані якого він використовує, ведуться за прийнятою формою.

В основі технології внутрішній аудит аналогічний зовнішньому, методика проведення і використання ними процедур подібні. Водночас ці два види аудиту не тільки доповнюють один одного, а й мають певні відмінності (докладніше про це в Додатку Б).

2.4 Суть та функції фінансового аудиту в Україні

Фінансів аудит в нашій країні з'явився порівняно недавно і юридично оформився з часу прийняття Закону України "Про аудиторську діяльність", (22.04.1993 р.).

Фінансовий аудит – незалежна перевірка фінансових звітів чи інформацій, що відносяться до них, незалежно від прибутковості підприємства, його розміру та форми організації. Фінансовий аудит являє собою групування та вивчення даних про фінансові ресурси підприємства та їх використання з метою мобілізації коштів, необхідних для виконання планових чи проектних завдань і погашення фінансових зобов'язань в процесі господарської діяльності підприємства.


 
 

Цікаве

Загрузка...